intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn thi hành việc đăng ký

Xem 1-20 trên 225 kết quả Hướng dẫn thi hành việc đăng ký
 • Thông tư 07/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số xuất nhập khẩu khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

  doc4p giangdien 18-08-2009 253 4   Download

 • MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  pdf2p den_huyenbi 23-07-2010 394 82   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn trình tự, thủ tục và ngành nghề trong đăng ký kinh doanh đưa ra các nội dung nghị định số 02/2000/NĐ-CP, thông tư liên tịch số 05/2000/TTLT-BKH-BTCCBCP, thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BKH-TCTK, ... Phần 1 là các văn bản luật, thông tư của chính phủ về việc kinh doanhh, thủ tục kinh doanh... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf156p kiemtienthatkho 04-03-2015 74 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 11/2005/tt-bca-c11 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu do bộ công an ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 51/cp ngày 10/5/1997 và nghị định số 108/2005/nđ-cp ngày 19/8/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p lawqds1 09-12-2009 150 10   Download

 •  Tài liệu Hướng dẫn vận hành Du lịch lưu trú tại nhà dân giới thiệu tổng quan các chủ đề chính từ các khóa tập huấn cho cán bộ điều hành homestay của HITT gồm kỹ năng khách sạn cơ bản như dịch vụ khách hàng, dọn phòng và dịch vụ ăn uống, thông qua các kỹ năng quản lý doanh nghiệp nhỏ như tiếp thị và kế toán cơ bản. Cuốn tài liệu này có thể được những người đang điều hành homestay và những người sẽ điều hành homestay tiềm năng, cán bộ cũng như những người đang hành nghề và giảng viên làm việc trong lĩnh vực du lịch cộng đồng và quản lý homestay quan tâm.

  pdf20p uocvongxua02 04-06-2015 129 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 1088/2006/QĐ-BKH NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29...

  pdf47p giangtanthon 22-02-2010 373 20   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh an giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Tổ chức Tín dụng Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đăng ký sau 03 giờ chiều thì việc đăng ký thế chấp được...

  pdf4p suphurua 25-10-2010 96 19   Download

 • Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an cùng Bộ Tài chính đã đồng ký thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh trong năm ngày và hợp nhất mã số doanh nghiệp. Trong tuần này, thông tư liên tịch trên sẽ được chính thức ban hành. Lẽ ra việc này phải thực hiện từ tháng 4/2008 nhưng các tỉnh đều phải chờ thông tư hướng dẫn. Trễ hơn ba tháng Cục này cũng cho biết theo quy định thì...

  pdf4p phuonghoangnho 23-04-2010 168 16   Download

 • Thông tư 07/2001/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số xuất nhập khẩu khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 81 14   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:lý thị trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả...

  pdf4p chuthotaidai 30-09-2010 139 6   Download

 • Thông tư 06/1998/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf6p lawtm10 22-11-2009 66 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp việc đăng ký thay đổi phải cấp lại Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân thì thời hạn là 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ...

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 77 3   Download

 • Phụ lục số 02/CNKT BỘ TÀI CHÍNH -------Số: /QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Về việc chấp thuận cho đơn vị được tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập; ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 71 3   Download

 • Thông tư 06/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

  doc8p thachsanh 18-08-2009 49 2   Download

 • Thông tư 06/1998/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf7p lawxnk7 11-11-2009 51 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có vị trí đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện 07 ngày, trong đó tại xã 2 ngày, huyện 5 ngày) Đối tượng thực...

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 61 2   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Cán bộ tư pháp, hộ tịch Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do UBND cấp xã thực hiện nhưng Sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc bổ sung, UBND cấp xã hướng dẫn công dân đến UBND cấp huyện có thẩm quyền; Người có yêu cầu đăng...

  pdf4p phale_xanh 17-03-2011 70 2   Download

 • Mẫu Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư (Mẫu II.7) được ban hành theo Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

  doc2p ocmo999 01-03-2021 4 0   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG …………………… TIỂU LUẬN: Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai? Nhà nước xã hội chủ nghĩa là những phương hướng hoạt động cơ bản của Nhà Nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà Nước trong các giai đoạn phát triển cụ thể. Sự hình thành Nhà Nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân nhân và vì nhân dân, và sự phát triển dân chủ văn minh theo hướng dân chủ hoá văn minh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thì...

  pdf22p paradise_12 04-01-2013 569 103   Download

 • Thông tư 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế

  doc22p quangminh 14-08-2009 678 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1355 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn thi hành việc đăng ký
p_strCode=huongdanthihanhviecdangky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2