ID số hóa

Xem 1-20 trên 38 kết quả ID số hóa
 • Bài giảng "Thương mại điện tử - Lecture 6: Thanh toán trực tuyến" trình bày các kiến thức: Thẻ tín dụng, định danh hay ID số hóa, giỏ mua hàng điện tử, Cyber Cash, Digi Cash. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p bautroibinhyen13 10-01-2017 31 4   Download

 • TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA MAPINFO 1.1. Tập tin dữ liệu của MapInfo - Trong Mapinfo dữ liệu được tổ chức thành các lớp dữ liệu (table). Đây là một tập hợp gồm nhiều tập tin có cùng tên nhưng phần mở rộng là *.tab, *.dat, (*.wks, *.dbf, *.xls), *.map, *.id, và *.ind. Tuỳ theo tính chất của dữ liệu mà thành phần trên thay đổi từ 2 đến 6 tập tin trên.

  pdf6p vitconhaman 11-08-2011 68 19   Download

 • Trong Mapinfo dữ liệu được tổ chức thành các lớp dữ liệu (table). Đây là một tập hợp gồm nhiều tập tin có cùng tên nhưng phần mở rộng là *.tab, *.dat, (*.wks, *.dbf, *.xls), *.map, *.id, và *.ind. Tuỳ theo tính chất của dữ liệu mà thành phần trên thay đổi từ 2 đến 6 tập tin trên.

  pdf65p letoi1975 16-11-2010 439 238   Download

 • Glycogen: Là polysa-id “dự trữ “ ở người, ĐV; có nhiều ở gan và ở cơ. Cấu tạo: từ -D-glc, công thức ~ tinh bột (C6H10O5)n. KLPT:107 - 109 và cao hơn. - Theo cấu tạo glycogen ~ Amylopectin - So với amylopectin, glycogen có một số điểm giống và ≠: .Giống: về cấu tạo, cho màu tím đỏ khi + với iode. .≠: phân nhánh nhiều hơn, độ dài mỗi nhánh ngắn hơn - Khi phân cắt glycogen: ...- glucose.

  pdf4p artemis04 07-09-2011 83 9   Download

 • Trong bài báo này trình bày sơ đồ điều mã có xáo trộn bit (BICM: Bit Interleaved Coded Modumation) và sơ đồ BICM kết hợp với giải mã lặp: BICM-ID (Bit Interleaved Coded Modulation with Iterative Demodulation) và đánh giá việc sử dụng sơ đồ BICM-ID cho hệ thống truyền dẫn 16QAM qua kênh Gauss và hướng áp dụng cho hệ thống truyền dẫn đa sóng mang.

  pdf6p vision1234 30-06-2018 4 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích hoạt động, thiết kế và khảo sát chất lượng hệ thống OFDM sử dụng mã BICM-ID trên kênh pha đinh đa đường có chịu tác động đồng thời của tạp âm Gauss.

  pdf11p vihitachi2711 03-05-2019 7 0   Download

 • MẠCH DIODE Trong chương này, chúng ta khảo sát một số mạch ứng dụng căn bản của diode bán dẫn (giới hạn ở diode chỉnh lưu và diode zener - Các diode đặc biệt khác sẽ được bàn đến lúc cần thiết). Tùy theo nhu cầu ứng dụng, các mô hình lý tưởng, gần đúng hay thực sẽ được đưa vào trong công việc tính toán mạch. 1.1 ÐƯỜNG THẲNG LẤY ÐIỆN (LOAD LINE): Xem mạch hình 1.1a Nguồn điện một chiều E mắc trong mạch làm cho diode phân cực thuận.

  pdf23p phuongtuongphu 25-02-2010 332 188   Download

 • CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN YÊU CẦU VỚI MẠCH ĐIỀU KHIỂN. - Phát xung điều khiển chính xác và đúng thời điểm mà người thiết kế đã tính toán sẵn. - Các xung điều khiển phát ra phải đủ lớn về biên độ và độ rộng để mở van. - Xung điều khiển phải có độ đối xứng cao và đảm bảo được phạm vi điều chỉnh góc mở van, độ rộng đủ để cho dòng qua van vượt trị số dòng duy trì Id của nó để khi ngắt xung van vẫn dẫn.

  pdf28p tanlang 23-03-2010 252 144   Download

 • Chương II : Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều Chương II : ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU § 2.1. Phương pháp chỉnh lưu . 2.1.1.Chỉnh lưu cầu một pha đối xứng tải R_L tổng quát . 2.1.1.1.Sơ đồ nguyên lý. i1 T4 i2 T1 T2 T3 Rd Ld id H×nh2.1: ChØnh l−u cÇu mét pha ®èi xøng t¶i R-L 2.1.1.2.Nguyên lý làm việc .

  pdf18p tanlang 18-03-2010 182 107   Download

 • Chương III lực Thiết kế mạch CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠCH LỰC Ta chọn phương án chỉnh lưu cho mạch nạp ác qui là sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha không đối xứng * Các thông số yêu cầu: Udmax =32,4V Idmax =33,3A P =3,1KW III.1.Tính chọn van mạch lực Điện áp ngược của van Ulv =knv.U2 U2 =Ud/ku + Với sơ đồ chỉnh lưu 1 pha: knv= 2 .ku=0,9 ⇒ Ulv= 2 . 32,4 = 51V 0,9 Dòng điện làm việc Ilv=Ihd=khd.Id=100/ 2 =70,7A Ulv=kđt.Ulv=1,6.51=81,6V Iđm=kiIlv=4.

  pdf15p tanlang 23-03-2010 207 107   Download

 • Hệ thống mã hoá khoá động cơ • Sơ đồ nguyên lý hoạt động Khi hệ thống mã hoá khoá động cơ được xác báo an ninh Đèn chỉ lập ổ khoá điện Chíp mã chìa khoá (mã ID)

  pdf20p nguyen8 03-12-2009 181 91   Download

 • THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ. Thành lập sơ đồ điều hòa không khí là xác định các quá trình thay đổi trạng thái của không khí trên đồ thị Id nhằm mục đích xác định các khâu cần xử lý và năng suất của nó để đạt được trạng thái không khí cần thiết trước khi thổi vào phòng.

  pdf25p grayswan 30-06-2011 130 79   Download

 • Qui trình thiết kế một hệ thống điều khiển bao giờ cũng bắt đầu với bước tìm hiểu các yêu cầu công nghệ để đưa ra đặc tả các chức năng cụ thể của hệ thống dựa trên cơ sở các mục đích để điều khiển cơ bản. Người kỹ sư thiết kế điều khiển được cung cấp các bản vẽ và tài liệu liên quan mô tả qui trình công nghệ, trong đó bản vẽ lưu đồ công nghệ là quan trọng nhất.

  pdf4p uocvongxua09 04-09-2015 336 79   Download

 • Trong SQL Sever, hàm CASE kiểm định giá trị dựa trên danh sách điều kiện đưa ra, sau đó trả về một hoặc nhiều kết quả. Ở bài này chúng tôi sẽ minh hoạ một số cách dùng khác nhau của hàm này trong những trường hợp khác nhau. Phương thức 1: Cách dùng hàm CASE đơn giản Đây là cách dùng phổ biến nhất của hàm case, trong đó bạn có thể tạo giá trị vô hướng dựa trên danh sách điều kiện đưa ra. Giả sử chúng ta có bảng sau với các cột id (mã số nhân viên),...

  pdf14p balanghuyen 11-01-2010 317 69   Download

 • Để phân cực MOSFET người ta đặt 1 điện áp UDS 0. Cần phân biệt hai trường hợp: Với loại kênh đặt sẵn, xuất hiện dòng điện tử trên kênh dẫn nối giữa S và D và trong mạch ngoài có dòng cực máng ID

  pdf12p minhanh0246 23-09-2010 180 59   Download

 • Trong các bài học trước, chúng ta đã được học các thuộc tính CSS về background, color, font,… Tuy nhiên, bạn cũng nhận ra là khi áp dụng một thuộc tính CSS cho một thành phần nào đó ví dụ như h1, h2, p, a, img,… thì toàn bộ các thành phần này trong trang web đều nhận thuộc tính này. Vậy có các nào để nhóm lại một số thành phần nào đó để áp dụng một thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như bạn muốn các liên kết trên menu trang web sẽ được in hoa, và có...

  pdf8p maicon24 27-07-2010 106 22   Download

 • Người:có nhiều ID: số bảo hiểm, tên, số CMT. Máy trạm, bộ định tuyển trên internet : địa chỉ Ip( 32 bit) - để địa chỉ hóa các máy." Tên" , e.g., ww. yahoo.com- con người thích dùng tên hơn. Q: ánh xạ địa chỉ IP và tên. Cơ sở dữ liệu phân tán cài đặt phân cấp nhiều máy chủ tên miền . Là giao thức tầng ứng dụng các máy trạm, máy chủ, bộ định tuyến sử dụng dể duy vấn ánh xạ

  pdf11p javefit 04-09-2012 72 20   Download

 • các thông số bằng cách sử dụng các tham số SET và GET tham số báo cáo. Để lấp đầy, sử dụng: thiết lập thông số ID lĩnh vực . Tuyên bố này lưu nội dung của lĩnh vực theo ID trong bộ nhớ SAP. Mã có thể lên đến 20 ký tự. Nếu đã có một

  pdf161p myngoc9 17-10-2011 53 20   Download

 • Nonlinear Analysis 6.002 Fall 2000 Lecture 6 1 .Review Discretize matter m1 m2 m3 m4 m5 KVL, KCL, i-v Composition rules Node method Superposition Thévenin, Norton LCA any circuit linear circuits 6.002 Fall 2000 Lecture 6 2 .Review Discretize value Digital abstraction Subcircuits for given “switch” setting are linear! So, all 5 methods (m1 – m5) can be applied VS RL A =1 B =1 VS RL C A B C RON RON SR MOSFET Model 6.002 Fall 2000 Lecture 6 3 .Today Nonlinear Analysis Analytical method based on m1, m2, m3 Graphical method Introduction to incremental analysis 6.

  pdf11p thachcotran 04-02-2010 100 18   Download

 • Mõi dòng trong file ứng với 7 trường thông tin của một user, và các trường này được ngân cách với nhau bởi dấu ‘:’. Ý nghĩa các trường đó lần lược như sau: Tên người dùng (username) Mật khNu người dùng (password – đã được mã hóa) Chỉ số người dùng (user id) Các chỉ số nhóm của người dùng (group id) Tên đầy đủ hoặc các thông tin khác về tài khoản người dùng (comment) Thư mục để người dùng đăng nhập Shell đăng nhập (chương trình chạy lúc đăng nhập)...

  pdf8p ad_uit 26-12-2010 100 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=ID số hóa
p_strCode=idsohoa

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản