intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán đơn đặt hàng

Xem 1-20 trên 139 kết quả Kế toán đơn đặt hàng
 • Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 7: Kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán các khoản chi hoạt động, kế toán chi dự án, kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kế toán chi phí trả trước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p tsmttc_007 10-09-2015 63 12   Download

 • Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015" trình bày các nội dung: Báo giá, đơn đặt hàng, bán hàng, giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán, một số tiện ích, xem báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt53p doinhugiobay_10 08-01-2016 66 12   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Đơn đặt hàng" dưới đây. Hy vọng biểu mẫu giúp các bạn đỡ tốn thời gian hơn trong việc tìm biểu mẫu.

  doc2p nvcuong198 01-12-2015 534 29   Download

 • Bài thuyết trình "Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng" trình bày về nội dung phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng, tập hợp chi phí sản xuất, tính toán phân bổ và kết chuyển các chi phí đã tập hợp, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt chi tiết.

  ppt28p letrangmuimui 20-03-2016 104 16   Download

 • Bài thảo luận nhóm: Chi đơn đặt hàng kế toán đơn vị sự nghiệp thuộc học phần kế toán đơn vị sự nghiệp gồm 3 phần, trình bày cơ sở pháp lý, kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, một số nghiệp vụ cụ thể.

  ppt19p vandon19xx 20-09-2014 100 11   Download

 • Chương 6 trình bày về kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Nhiệm vụ kế toán nguồn kinh phí, nguồn kinh phí hoạt động, kế toán nguồn kinh phí dự án, kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p youcanletgo_03 13-01-2016 60 12   Download

 • Chương 6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ HCSN Mục tiêu chung: • Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là chi hoạt động, chi dự án, chi sản xuất, kinh doanh, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, chi phí trả trước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. • Trang bị cho người học phương pháp kế toán các khoản chi trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. 6.1. KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG 6.1.1. Nội dung chi hoạt động Chi hoạt động bao gồm các khoản chi hoạt động thường...

  pdf21p tinhphuong60 15-06-2010 2007 686   Download

 • Chương 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ Mục tiêu chung: • Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại kinh phí như nguồn vốn kinh doanh, kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, quĩ cơ quan, kinh phí đã hình thành TSCĐ và các khoản chênh lệch thu chi chưa xử lý, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. • Trang...

  pdf38p tinhphuong60 15-06-2010 1425 490   Download

 • Chương 7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HCSN Mục tiêu chung: - Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản thu từ sản xuất, kinh doanh, thu theo đơn đặt hàng của Nhà nước, thu phí, lệ phí, thu viện trợ... trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. - Trang bị cho người học phương pháp kế toán các khoản thu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. 7.1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU TRONG ĐƠN VỊ HCSN 7.1.1. Nội dung các khoản thu Các khoản thu trong đơn vị dự...

  pdf19p tinhphuong60 15-06-2010 1678 451   Download

 • Mục tiêu chung: Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản thu từ sản xuất, kinh doanh, thu theo đơn đặt hàng của Nhà nước, thu phí, lệ phí, thu viện trợ... trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Trang bị cho người học phương pháp kế toán các khoản thu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  doc28p sinhvientvu 04-08-2010 419 190   Download

 • Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9 Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Chọn Tìm In Đóng Cách thao tác – Chọn đơn mua hàng cần xem chi tiết. – Nhấn nút “Chọn” trên hộp hội thoại. – In danh sách đơn mua hàng bằng nút “In” trên hộp hội thoại. – Đóng hộp hội thoại bằng nút “Đóng”. Hiển thị hoá đơn đã chọn Tìm kiếm thông tin In danh sách đơn đặt hàng Đóng hộp hội thoại

  pdf25p artemis07 15-09-2011 362 130   Download

 • Chương 6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI TRONG ĐƠN VỊ HCSN Mục tiêu chung: • Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là chi hoạt động, chi dự án, chi sản xuất, kinh doanh, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, chi phí trả trước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. • Trang bị cho người học phương pháp

  pdf21p xingau4 12-08-2011 113 59   Download

 • Phương pháp kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Khi nhận kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước, nguồn vốn kinh doanh và kinh phí đầu tư XDCB bằng chuyển khoản, ghi: Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Có TK 441 – Nguồn kinh phí đầu tư XDCB Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động Có TK 462 – Nguồn kinh phí dự án Có TK 465 – Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh...

  doc23p tuantai2111 23-09-2012 436 45   Download

 • Nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất; Tổng hợp chi phí sản xuất; Kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng; Kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất; Báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất.

  pdf12p sony_12 25-06-2013 187 41   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất, báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_10 12-01-2016 100 26   Download

 • Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính (estimated cost) trình bày những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính - kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo đơn đặt hàng - kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo quy trình.

  pdf13p lalala8 21-12-2015 258 19   Download

 • PHẦN II- KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Loại Khoản Nhóm mục chi C Mục Tiểu mục E Nội dung chi G Mã số H Tổng số 1 Tổng số 2 Ngân sách nhà nước NSNN Phí, lệ giao phí để lại 3 4 Viện trợ 5 Nguồn khác 6 I- Chi hoạt động 1- Chi thường xuyên 2- Chi không thường xuyên II- Chi theo đơn đặt hàng của

  pdf0p xingau3 04-08-2011 66 18   Download

 • Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí" trình bày các khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ; kế toán nguồn kinh phí hoạt động, kế toán nguồn kinh phí dự án; kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán nguồn KP đầu tư XDCB, kế toán nguồn KP theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kế toán nguồn KP đã hình thành TSCĐ, kế toán quỹ cơ quan, kế toán chênh lệch thu chi chưa xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf76p tsmttc_007 10-09-2015 60 11   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 là Xác định chênh lệch thu chi thực hiện đơn đặt hàng, sản xuất- kinh doanh- dịch vụ, khác Nguyên tắc và quy trình kế toán chênh lệch thu chi, phân phối chênh lệch thu chi các hoạt động Kế toán các quỹ được hình thành từ các nguồn.

  pdf5p convitdola 11-12-2017 57 9   Download

 • Bài giảng "Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất, báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_01 09-11-2015 53 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán đơn đặt hàng
p_strCode=ketoandondathang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2