intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả đánh giá

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kết quả đánh giá
 • Biểu mẫu Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ được chia sẻ dưới đây nhằm giúp các nhân viên tiến hành ghi chép và báo cáo công việc thực hiện trong một thời gian nhất định với cấp trên để tiến hành đánh giá hoạt động nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf1p dathao 16-10-2009 364 104   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo kết quả đánh giá (Ban hành kèm theo Quyết định số: 116/2008/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

  pdf1p meomaythongminh 02-08-2010 257 26   Download

 • Kết quả đánh giá cho thấy rằng nhìn chung 6 chỉ tiêu đặt ra đều có khả năng đạt được vào năm 2010. Xu thế giảm sinh tiếp tục được duy trì và đã đạt được mức sinh thay thế. Tình trạng sức khỏe sinh sản đã được cải thiện rõ rệt ở hầu hết các vùng và các nhóm đối tượng. Tình trạng sức khỏe trẻ em được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương ở miền núi, vùng khó khăn khó có khả năng đạt được một số chỉ tiêu liên quan đến giảm tử vong trẻ dưới 1 tuổi và giảm tử vong mẹ vào năm 2010.

  pdf6p thanos2 22-05-2018 49 5   Download

 • Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân viên của nhân sự là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về kết quả đánh giá nhân viên của nhân sự. Mẫu bảng tổng hợp nêu rõ thông tin của nhân viên, bộ phận làm việc, các tiêu chí làm việc, các tiêu chí về văn hóa... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 29 0   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu phiếu kết quả đánh giá chất lượng cảm quan

  doc1p anhchangmaquaiqn 17-02-2011 838 78   Download

 • Trình tự thực hiện - Tiếp nhận hồ sơ tự đánh giá. - Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đánh giá ngoài. - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá lại (nếu có) và những vấn đề cần tập trung thảo luận. - Hội đồng thảo luận kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài, đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài (nếu có), dự thảo nghị quyết của Hội đồng về việc thẩm định...

  doc2p nguyenphat 09-09-2009 466 68   Download

 • Đất l, một bộ phận hợp th,nh quan trọng của môi tr-ờng sống, không chỉ l, t,i nguyên thiên nhiên m, còn l, nền tảng để định c- v, tổ chức các hoạt động kinh tế, xC hội, không chỉ l, đối t-ợng của lao động m, còn l, t- liệu sản xuất không thể thay thế trong sản xuất nông - lâm nghiệp. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng thiên nhiên v, t,i nguyên đất đai để tổ chức sử dụng hợp lý, có hiệu quả theo quan điểm sinh thái v, phát triển bền vững đang trở th,nh một vấn đề mang tính to,n cầu, đ-ợc các nh, khoa học...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 156 43   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 4 theo hướng hội nhập quốc tế đưa ra một số cách đánh giá và kết quả đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 4 theo hướng hội nhập quốc tế. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf117p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 117 26   Download

 • Bài giảng Tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học (Theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014) trình bày về cách đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì kết quả học tập; sử dụng kết quả đánh giá. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt50p cocacola_08 16-11-2015 116 12   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài "Báo cáo đánh giá GEF/SGP tại Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan GEF/SGP tại Việt Nam, quá trình đánh giá GEF/SGP tại Việt Nam, kết quả đánh giá GEF/SGP tại Việt Nam,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf50p batocity 17-11-2015 52 5   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " kết quả đánh giá một số tổ hợp lúa lai mới"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p muacuoihe 10-08-2013 60 4   Download

 • Đánh giá kết quả làm việc chứ không phải bạn đang đánh giá phẩm chất của nhân viên là nguyên tắc bạn cần nhớ trong công tác này. Hãy khôn ngoan tách biệt cảm xúc ra khỏi công việc nếu bạn không ưa một nhân viên nào đó. Một kết quả đánh giá công việc công minh là đòn bẩy giúp bạn phát huy được khả năng đóng góp của những nhân viên dưới quyền. Nhưng ngược lại nếu bạn không tôn trọng các nguyên tắc trong đánh giá sẽ khiến nhân viên của bạn bất mãn và dời bỏ bạn bất cứ khi nào.

  doc4p lanwangji 27-02-2020 54 3   Download

 • Bài viết Kết quả đánh giá mức độ mẫn cảm với chổi rồng của các giống nhãn tại đồng bằng Sông Cửu Long trình bày kết quả đánh giá mức độ mẫn cảm với chổi rồng của các giống nhãn tại đồng bằng Sông Cửu Long,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p lehasiphuong 20-05-2018 34 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ lúa lai ba dòng mới tại tỉnh Nam Định thông qua thí nghiệm khảo sát dòng bố mẹ và so sánh con lai F1. Kết quả cho thấy, các dòng bố mẹ lúa lai ba dòng có thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 73-84 ngày đối với dòng mẹ, 103-114 ngày đối với dòng bố, số lá trên thân chính từ 14,0 đến 15,5 lá. Hai dòng mẹ (S201A, S202A) và 4 dòng bố (R1, R2, R3, R4) có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt, phù hợp làm dòng bố, mẹ của lúa lai ba dòng.

  pdf10p nguyentrinhminhbao 10-06-2019 32 0   Download

 • Tiêu chí đánh giá nhân viên là điều bất cứ một doanh nghiệp hay nhà quản lý nào cũng cần. Dựa vào biểu mẫu đánh giá nhân viên nhà quản lý có thể thấy được năng lực của từng nhân viên. Vậy để giám sát được hiệu quả cống việc đồng thời tạo nên môi trường làm việc khoa học mỗi công ty đều cần phải đưa ra những tiêu chí đánh giá năng lực dựa trên biểu mẫu đánh giá nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 42 0   Download

 • Để đảm bảo kết quả đánh giá từng nhân viên được chính xác nhất, cần phải có công tác quản lý đánh giá theo dõi và ghi nhận liên tục, nhằm hỗ trợ cho việc đẩy mạnh phát triển nhân lực, tạo cơ hội bồi dưỡng nhân tài, kết hợp với module Chính sách chế độ áp dụng các chính sách khen thưởng hợp lý.

  doc4p lanyuann 05-03-2020 23 0   Download

 • Là tiến trình xác định, đo lường, đánh giá những đóng góp của nhân viên cho tổ chức bằng cách so sánh tiêu chuẩn đặt ra, sau đó truyền thông đến nhân viên kết quả đánh giá. Và Yêu cầu người đánh giá so sánh sự hoàn thành công việc của nhân viên với sự thành công việc của nhân viên khác làm cùng một công việc đó

  ppt43p nguyendacbun 28-06-2011 765 161   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (vietgap) - trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 95 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meomaythongminh 04-08-2010 84 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 67 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kết quả đánh giá
p_strCode=ketquadanhgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2