Khái niệm chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 250 kết quả Khái niệm chính sách tiền tệ
 • Khái niệm chính sách tiền tệ : Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ , biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu: Ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm ,tăng trưởng kinh tế .

  pdf25p kimku11 03-10-2011 573 227   Download

 • 1. Khái niệm và mục tiêu của Chính sách tiền tệ 1.1. Khái niệm Chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (CSTT) là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, do Ngân hàng Trung ương soạn thảo và thực thi, nhằm ổn định giá trị đồng nội tệ, đưa sản lượng và việc làm của quốc gia đến mức mong muốn ... CSTT có thể được hoạch định theo hai hướng: - CSTT mở rộng - CSTT thắt chặt

  doc9p greenwind007 13-09-2012 341 181   Download

 • 1. Khái niệm: Chính sách tiền tệ là tổng hòa các phương thức mà NHNN sử dụng nhằm tác động đến lượng tiền cung ứng để đạt được các mục tiêu kinh tế, xã hội đất nước trong thời kỳ nhất định. Như vậy, với các công cụ trong tay, NHNN có thể chủ động tạo ra sự thay đổi trong cung ứng tiền (mở rộng hay thắt chặt), qua đó tác động đến các biến số vĩ mô nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra....

  doc17p kazeuraki 18-10-2011 387 168   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận :sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p tieutaydoc 06-08-2010 232 116   Download

 • Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các NHTM phải duy trì trên tài khoản tiền gửi tại NHTW, được xác định bằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ % tính trên tổng số dư tiền gửi các loại mà các NHTM phải dự trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại NHTW... đó là khái niệm về dự trữ bắt buộc mà đề tài Công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam đề cập đến.

  pdf16p wave_12 08-04-2014 127 31   Download

 • Bài tập Kinh tế đại cương: Làm rõ nội dung và tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay nêu lên những khái niệm về tiền tệ, chính sách tiền tệ, mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô; nội dung của chính sách tiền tệ trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay như chính sách tiền tệ mở rộng, chính sách tiền tệ thắt chặt; tác động của chính sách tiền tệ trong việc thực hiện nền kinh tế vĩ mô ...

  doc9p maiduc1905 17-05-2015 140 31   Download

 • Bài nghiên cứu: Sự can thiệp vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính quốc tế nhằm trình bày tổng quan các nghiê cứu trước đây, nghiên cứu về cơ chế tỷ giá. Khái niệm về can thiệp không vô hiệu hóa và can thiệp vô hiệu hóa theo định nghĩa của hai nhà kinh tế học Aizenman và Glick (2008).

  pdf48p green_12 13-05-2014 92 23   Download

 • Tiểu luận: Các quan điểm khác nhau về mục tiêu chính sách tiền tệ & gợi ý mục tiêu sách tiền tệ của Việt Nam trình bày khái niệm, vị trí chính sách tiền tệ, các mục tiêu của chính sách tiền tệ, kết hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa qua mô hình IS-LM, nhìn nhận về mục tiêu CSTT của Việt Nam thời gian qua.

  pdf23p big_12 09-06-2014 102 22   Download

 • Khái niệm và mục tiêu Để có thể theo đuổi mục tiêu kinh tế trong từng thời kỳ, Chính phủ luôn thực thi chính sách tài chính với hai chính sách cơ bản và quan trọng là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong đó chính sách tiền tệ luôn được coi là trung tâm.

  pdf20p nobita_12 16-11-2013 45 19   Download

 • Bài giảng Chính sách tiền tệ Lạm phát nhằm trình bày về khái niệm lạm phát, thước đo lạm phát, cách tính tỷ lệ lạm phát. Lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế.[1] Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền.

  pdf11p red_12 17-05-2014 53 10   Download

 • Luận án với các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa cơ sở luận về chính sách tiền tệ (khái niệm, hệ thống mục tiêu, các kênh truyền tải Chính sách tiền tệ, các khuôn khổ chính sách tiền tệ trong lịch sử…) và Chính sách lạm phát mục tiêu (khái niệm, đặc điểm, ưu điểm, hạn chế, các trụ cột cơ bản, các phiên bản của Chính sách lạm phát mục tiêu), nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để đưa ra được các điều kiện/nhóm điều kiện và các chỉ tiêu đo lườn...

  doc265p tathimu66 21-01-2017 32 10   Download

 • Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới tổng cầu bên cạnh chính sách tiền tệ và tài khóa • Đặc biệt, nhu cầu chi tiêu bởi hộ gia đình và doanh nghiệp xác định mức cầu tổng thể đối với hàng hóa và dịch vụ.

  pdf45p chaen_12 09-12-2013 50 7   Download

 • Trong chương 5 Tiền, hoạt động ngân hàng & chính sách tiền tệ nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm cung tiền, cơ số tiền và thừa tiền, vai trò của ngân hàng đối với cung tiền, các loại ngân hàng.

  pdf21p little_12 23-06-2014 37 7   Download

 • Khái niệm chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (CSTT) là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu: ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Tùy điều kiện các nước, CSTT có thể xác lập theo hai hướng:

  pdf17p nobita_12 16-11-2013 61 26   Download

 • Thuyết trình: Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nhằm trình bày về khái niệm tiền tiền và chính sách tiền tệ, mục tiêu của chính sách tiền tệ, nội dung cơ bản của chính sách tiền tệ, công cụ thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tiền tệ của Việt Nam và các nước trong năm 2012.

  ppt56p big_12 06-06-2014 130 29   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính – tiền tệ nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành.

  pdf43p khongxinhkhngodep 01-07-2014 58 20   Download

 • 1. Khái niệm chung về tiền tệ : Tiền tệ là loại hàng hoá đặc biệt, là vật ngang giá chung làm phương tiện trung gian trao đổi. Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại, và các giấy tờ có giá như tiền.

  ppt25p insert_12 17-08-2013 66 9   Download

 • I Tổng quan về tiền tệ 1 Khái niệm Tiền được định nghĩa là “bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để đổi lấy hàng hóa hay dịch vụ hoặc sử dụng trong việc trả các món nợ” 2 Lịch sử phát triển Hóa tệ (tiền tệ hàng hóa): phi kim đến kim loại (vàng, bạc) → Tiền giấy: đổi đươc ra vàng đến không đổi được ra vàng (tiền pháp định) → Tiền tín dụng (séc) → Tiền điện tử ...

  ppt44p dahoaquan2509 30-07-2013 53 7   Download

 • Bài viết Lạm phát mục tiêu: Điều kiện áp dụng và gợi ý chính sách giới thiệu tới các bạn về khái niệm lạm phát mục tiêu, đặc điểm của cơ chế điều hành chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu, kinh nghiệm áp dụng và thực hiện chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu.

  pdf10p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 19 3   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Bài 2 nhằm giúp cho sinh viên hiểu được khái niệm tiền tệ, khối lượng tiền; chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế; hiểu rõ được khái niệm lạm phát và tác động của lạm phát đến nền kinh tế. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf21p cuongkd559 16-02-2016 21 1   Download

Đồng bộ tài khoản