intTypePromotion=1
ADSENSE

Khai thuế

Xem 1-20 trên 3340 kết quả Khai thuế
 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/KK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu này áp dụng đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 02-1/BK-QTT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai số người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 03/BĐS-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai thuế được lập ra để khai thuế thu nhập của cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản.

  doc6p thanhthanh191 23-06-2022 2 1   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số:04/CNV-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai này áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (Mẫu số: 04-1/CNV-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Biểu mẫu này áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 04/ĐTV­TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai này áp dụng đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu khi chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 04/NNG-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tờ khai này áp dụng đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng được trả từ nước ngoài.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 04/TKQT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tờ khai này áp dụng đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 2 1   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 05/KK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tờ khai thuế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 4 0   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 06/TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tờ khai thuế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Bản đăng ký người phụ thuộc (Mẫu số: 07/ĐK-NPT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin của những người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Mẫu Bản giải trình tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 02A/GTGT) được sử dụng khi không may kê khai sai hóa đơn trên tờ khai thuế GTGT. Mời bạn tham khảo.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 3 0   Download

 • Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân. Để biết rõ về mẫu giấy này, mời bạn tham khảo tại đây.

  doc2p thenthen19 14-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập bảng kê mua vào; lập bảng kê bán ra; khấu trừ thuế; tờ khai thuế; nộp thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 6 1   Download

 • Học phần thuế giảng dạy cho ngành Kế toán – Tài chính yêu cầu trang bị nền tảng lý thuyết và khả năng ứng dụng vào thực tiễn phong phú cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Trong bài viết "Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với học phần Thuế của lớp học đông sinh viên ngành Kế toán – Tài chính", với đặc điểm người học là sinh viên chưa có hiểu biết về thực tế kinh doanh, lớp học đông, tác giả đưa ra một số cách thức áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, bao gồm đặt tình huống giải quyết vấn đề trên lớp và thảo luận nhóm.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3: Mua hàng và quản lý nguồn cung. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm và quy trình mua hàng; tiêu thức chọn nhà cung cấp; thuê ngoài trong chuỗi cung ứng; quy trình thuê ngoài; quản lý nguồn cung ứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p charaznable 06-06-2022 3 1   Download

 • Mẫu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản được áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân. Được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  doc3p hoababytrang2510 04-06-2022 24 0   Download

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế giá trị gia tăng, quy định về thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp cụ thể, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p hoangquoctrung05061991 16-05-2022 31 3   Download

 • Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt, khai thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p hoangquoctrung05061991 16-05-2022 60 3   Download

 • Tài liệu "Quan hệ giữa Mỹ và các nước lớn sau chiến tranh lạnh" có nội dung trình bày về sức mạnh của Mỹ sau chiến tranh lạnh, nội dung chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh, quá trình triển khai chính sách đối ngoại với các nước lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc48p phuanhphu 13-05-2022 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khai thuế
p_strCode=khaithue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2