intTypePromotion=1
ADSENSE

Khấu hao nhanh tài sản cố định

Xem 1-7 trên 7 kết quả Khấu hao nhanh tài sản cố định
 • Công văn 4343/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao nhanh tài sản cố định

  pdf1p kevintu 14-08-2009 134 16   Download

 • Tiểu luận: Lý luận tuần hoàn & chu chuyển của tư bản, vận dụng vào các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trình bày lý luận về vấn đề tuần hoàn và chu chuyển của tư bản; vận dụng lý luận vào các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; một số đề xuất để các doanh nghiệp khấu hao nhanh tài sản cố định.

  doc23p tokuhayashi 20-03-2015 157 52   Download

 • Việc trích khấu hao có thể tiến hành nhiều phương pháp và phỉa căn cứ vào quy định của nhà nước về chế độ quản lý tài chính và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được lựa chọn phải được đảm bảo thu hồi vốn nhanh và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu "Hạch toán khấu hao tài sản cố định" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc1p tnbc_tr 15-09-2015 71 11   Download

 • Các ph ng ươ pháp khấu hao nhanh: Để thu hồi vốn nhanh, người ta có thể áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh. Hai phương pháp khấu hao nhanh thường được sử dụng là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và phương pháp khấu hao theo tổng số các năm, gọi tắt là phương pháp khấu hao theo tổng số.

  doc4p buimay91 23-05-2011 2731 380   Download

 • Trong đó vốn cố định lại đóng vai trò quan trọng trong vốn kinh doanh. Vì vậy, cùng với sự phát triển của nề n kinh tế quốc dân và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật co6mng nghệ, vốn cố định trong doanh nghiệp không ngừng tăng lên và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong vốn kinh doanh

  pdf35p tengteng7 26-11-2011 95 30   Download

 • Công văn số 65929/CT-TTHT năm 2019 về khấu hao nhanh xe máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 0 0   Download

 • Tài sản cố định (TSCĐ) là những tài sản có giá trị lớn và dự tính đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: -Phương pháp khấu hao tuyến tính -Phương pháp khấu hao nhanh

  ppt50p suzukiduong 04-06-2010 194 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khấu hao nhanh tài sản cố định
p_strCode=khauhaonhanhtaisancodinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2