Khấu hao quyền sử dụng đất

Xem 1-7 trên 7 kết quả Khấu hao quyền sử dụng đất
 • Công văn 4395/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh với nước ngoài

  pdf2p kevintu 14-08-2009 83 7   Download

 • Công văn 1203/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc khấu hao giá trị quyền sử dụng đất và thuế nhà thầu

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 62 9   Download

 • Công văn 2700/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ đối với quyền sử dụng đất lâu dài

  pdf1p landai 14-08-2009 72 3   Download

 • Công văn về việc chi phí khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

  doc2p shoptinhoc 17-06-2011 249 19   Download

 • Công văn 2159/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định là quyền sử dụng đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 31 1   Download

 • Công văn 1760/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao đối với quyền sử dụng đất có thời gian

  pdf2p dongson 19-08-2009 32 1   Download

 • Khấu hao TSCĐ vô hình theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính chính xác nhất; và (b) Trình bày các lý do ước tính thời gian sử dụng hữu ích của tài sản trên báo cáo tài chính. 58. Nếu việc kiểm soát đối với các lợi ích kinh tế trong tương lai từ TSCĐ vô hình đạt được bằng quyền pháp lý được cấp trong một khoảng thời gian xác định thì thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình không vượt quá thời gian có hiệu lực của quyền pháp lý, trừ khi quyền...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 38 7   Download

Đồng bộ tài khoản