intTypePromotion=1
ADSENSE

Khiếu nại quyết định

Xem 1-0 trên 0 kết quả Khiếu nại quyết định
 • Tham khảo tài liệu 'khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphurua 25-10-2010 169 13   Download

 • TaiLieu.VN mời bạn đọc tham khảo mẫu “Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính” dưới đây. Đơn khiếu nại quyết định hành chính phải nêu rõ vấn đề khiếu nại ngay trên tiêu đề đơn và đối tượng nhận đơn (tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết).

  doc4p 2468vuhanh 18-07-2018 139 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh An Giang. Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh An Giang;Tổ, Đoàn công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh;Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thị, cơ quan chuyên môn (tùy vụ việc). Cách thức...

  pdf3p suphurua 25-10-2010 129 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Xây dựng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 39 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hs) đối với vụ việc đơn giản - 54 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hs) đối với vụ việc phức tạp Đối tượng thực...

  pdf5p suunyy 23-11-2010 114 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khiếu nại quyết định hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p chuthotaidai 30-09-2010 153 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (trong trường hợp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai).', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p chuthotaidai 30-09-2010 234 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p thewalkingdead 31-10-2011 117 3   Download

 • Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp, nó là phương tiện để công dân sử dụng bảo vệ lợi ích của mình, của Nhà nước. Luật khiếu nại, tố cáo ban hành ngày 2 tháng 12 năm 1998 đã cụ thể hoá quyền cơ bản đó, đồng thời thể hiện rõ quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng đòi hỏi bức xúc của thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại, tố...

  pdf19p kemoc4 29-05-2011 1414 494   Download

 • “Điều 23 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền: 1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; 2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; 3. Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn có...

  pdf4p truongan 10-07-2009 495 75   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra thành phố Long Xuyên. Cơ quan phối hợp (nếu có): Đội Giải phóng mặt bằng. Phòng Quản lý đô thị. Phòng Tài nguyên - Môi trường. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với những hồ sơ cần...

  pdf6p suphurua 25-10-2010 178 40   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tổ, Đoàn công tác giải quyết khiếu nại của huyện, Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan chuyên môn cấp huyện (tùy vụ...

  pdf4p chuthotaidai 30-09-2010 149 15   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh An Giang. Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh An Giang; Tổ, Đoàn công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh; Phòng Tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thị, cơ quan chuyên môn (tùy vụ việc). Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan...

  pdf3p chuthotaidai 30-09-2010 625 12   Download

 • Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.

  pdf23p hoamynguyen1811 21-04-2013 70 9   Download

 • Quyết định 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai

  pdf22p lawtttotung1 29-10-2009 77 8   Download

 • Quyết định 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy trình xử lý đơn, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai

  pdf22p lawtttotung1 29-10-2009 79 7   Download

 • “Mẫu đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật lao động” là văn bản dược dung khi người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng…Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 18-07-2018 84 4   Download

 • Quyết định số 707/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Kim Nga, cư ngụ tại số 280 Hùng Vương (nối dài), thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, khiếu nại quyết định số 637/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc7 24-11-2009 74 2   Download

 • Quyết định số 708/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Bộc, cư ngụ tại số 270 Hùng Vương (nối dài), thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, khiếu nại quyết định số 639/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc7 24-11-2009 76 2   Download

 • Quyết định số 680/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của bà Liễu Thị Nở, khiếu nại quyết định số 693/QĐ-UB-ĐĐ ngày 19/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc11 24-11-2009 61 2   Download

 • Quyết định số 682/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của ông Trần Văn Ba khiếu nại quyết định số 195/QĐ-UB-QLĐT ngày 01/12/1998 của ủy ban nhân dân quận 9 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc11 24-11-2009 69 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khiếu nại quyết định
p_strCode=khieunaiquyetdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2