intTypePromotion=1
ADSENSE

Khối mô sẹo

Xem 1-20 trên 62 kết quả Khối mô sẹo
 • Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về nuôi cấy thu nhận sinh khối mô sẹo cây Trinh nữ hoàng cung và định tính ancaloit trong các mẫu mô sẹo thu được. Mô sẹo sau khi tạo khoảng 50 ngày, được cắt thành các miếng nhỏ có kích thước khoảng 0,7cm x 0,7cm, trọng lượng khoảng 0,35- 0,40 g, cấy lên các môi trường nuôi cấy sinh khối khác nhau có nền môi trường cơ bản là MS, sucrose 30 g/l, agar 7 g/l, bổ sung kết hợp NAA 2mg/l với BAP ở các nồng độ khác nhau (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l) hoặc kinetin (nồng độ 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l) hoặc nước dừa ( nồng độ 10; 20; 30; 40 %).

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 33 3   Download

 • Cây Dây chiều (Tetracera scandens L.), một nguồn dược liệu quan trọng, góp phần điều trị một số bệnh như: phù thận, lợi tiểu, gout…. Mô sẹo được tạo ra từ lá trên môi trường MS (Murashige & Skoog, 1962) có bổ sung 2,4-D 2,5mg/l và BA 0,5mg/l. Trước khi cảm ứng tạo chồi, mô sẹo được tăng trưởng trên môi trường có bổ sung BA 0,5mg/l và GA3 0,5mg/l. Sự phát sinh chồi xảy ra trên môi trường MS có bổ sung BA 0,7mg/l và IAA 0,1mg/l. Số chồi phát sinh đạt 26 chồi/khối mô sẹo (có nguồn...

  pdf7p nhatro75 21-07-2012 114 15   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát sự ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình cảm ứng và tăng sinh mô sẹo nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho các nghiên cứu tiếp theo.

  pdf11p thanhngan2909 21-10-2018 44 1   Download

 • BÀI 5: NUÔI CẤY MÔ SẸO 1. GIỚI THIỆU Nuôi cấy mô sẹo là khâu rất quan trọng trong nuôi cấy mô tế bào. Mô sẹo là nguyên liệu khởi đầu cho các nghiên cứu quan trọng khác như: phân hóa mô và tế bào, chọn dòng tế bào, nuôi cấy tế bào trần, nuôi cấy tế bào đơn, nuôi cấy phôi soma, sản xuất các chất thứ cấp có hoạt tính sinh học…Mô sẹo là một khối tế bào không có tổ chức, hình thành từ các mô và các cơ quan phân hóa dưới các điều kiện đặc...

  pdf6p heoxinhkute11 17-03-2011 627 160   Download

 • Nuôi cấy mô sẹo là khâu rất quan trọng trong nuôi cấy mô tế bào. Mô sẹo là nguyên liệu khởi đầu cho các nghiên cứu quan trọng khác như: phân hóa mô và tế bào, chọn dòng tế bào, nuôi cấy tế bào trần, nuôi cấy tế bào đơn, nuôi cấy phôi soma, sản xuất các chất thứ cấp có hoạt tính sinh học…

  pdf6p heoxinhkute1 08-08-2010 1061 120   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Sự phát sinh cơ quan (chồi, rễ) là một quá trình phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nội sinh lẫn ngoại sinh. Do đó, để tìm hiểu sự hình thành các sơ khởi, nhiều kỹ thuật đã được sử dụng như vi giải phẫu, chất ức chế, bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thực vật ngoại sinh… Trong nghiên cứu này, tác giả khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật ngoại sinh lên sự phát sinh mô sẹo, chồi và quá trình phát sinh hình thái chồi của cây long não.

  pdf8p nganga_07 08-10-2015 115 8   Download

 • Cát Tường hồng là loài cây hoa kiểng có giá trị thương phẩm cao nhưng khó thích nghi với môi trường tự nhiên nên việc nhân nhanh giống cây invitro là cần thiết. Mô sẹo là nguyên liệu khởi đầu có khả năng biệt hóa thành rễ, chồi và phôi để tạo cây hoàn chỉnh giúp nhân nhanh giống cây.

  pdf8p vibasque27 28-03-2019 59 4   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về tạo và nuôi nhân mô sẹo có khả năng sinh phôi soma từ mô sẹo lá trong môi trường lỏng; tạo mô phôi soma từ mô sẹo có khả năng sinh phôi, sự phát sinh hình thái chồi/rễ của mô phôi soma trong nuôi cấy và nuôi nhân phôi soma Sâm ngọc linh trong môi trường lỏng. Mục đích của nghiên cứu là tạo kết quả tiền đề cho nghiên cứu nhân sinh khối quy mô lớn hai loại mô có khả năng sản sinh hàm lượng hợp chất thứ cấp cao do chúng đã mang ít nhiều trạng thái biệt hóa. Mảnh lá (0,5 x 0,5 cm) được nuôi cấy trên môi trường tạo mô sẹo MS có 2 mg/l 2,4-D.

  pdf13p trinhthamhodang 28-10-2019 36 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nano bạc lên khả năng cảm ứng hình thành mô sẹo và tái sinh chồi từ mẫu lá ex vitro thông qua khử trùng cũng như sinh trưởng, phát triển của chồi dâu tây khi bổ sung trực tiếp vào môi trường nuôi cấy được khảo sát. Các mẫu lá khử trùng trong nano bạc ở nồng độ, thời gian khác nhau được so sánh với mẫu đối chứng khử trùng trong HgCl2, Ca(ClO2).

  pdf10p angicungduoc2 31-12-2019 36 2   Download

 • Trong những năm gần đây, mực nước biển liên tục tăng làm gia tăng diện tích đất nhiễm mặn. Do đó, công tác tuyển chọn giống lúa chịu mặn là rất cấp thiết. Trong bài báo này, chúng tôi công bố kết quả đánh giá khả năng chịu mặn ở mức độ mô sẹo của 4 giống lúa: OM 4498, VND 95 - 20, IR 64, CR 203 bằng phương pháp nuôi cấy in vitro nhằm phục vụ cho việc chọn tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu mặn của lúa.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 66 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu điều kiện nuôi cấy mô sẹo để thu sinh khối từ cây đơn nem thuộc xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf6p nguaconbaynhay 22-10-2019 16 1   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát quá trình tạo mô sẹo và ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng, pH môi trường, nồng độ đường và thể tích môi trường đến việc nuôi cấy tế bào đơn cây Kiwi in vitro. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mẫu lá cây Kiwi in vitro có kích thước 1×1 cm cho khối lượng tươi và khối lượng khô mô sẹo tốt nhất khi nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 0,8 mg/l 2,4-D, mẫu lá đặt úp cho khối lượng tươi (0,99 g/bình) và khối lượng khô (0,067 g/bình) mô sẹo tạo thành nhiều hơn so với mẫu lá đặt ngửa tương ứng là 0,82 g/bình và 0,055 g/bình.

  pdf10p trinhthamhodang 24-10-2019 34 1   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Ảnh hưởng của 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), -naphthaleneacetic acid (NAA), thành phần khoáng, giá thể, nguồn mẫu, điều kiện nuôi cấy lên sự cảm ứng, tăng sinh mô sẹo “xốp” và bước đầu nuôi cấy huyền phù tế bào cây sâm Ngọc Linh đã được trình bày trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy, mẫu cấy cảm ứng và tăng sinh tạo thành mô sẹo “xốp” với tỷ lệ tạo mô sẹo, khối lượng tươi, khối lượng khô cao nhất ở nồng độ kết hợp giữa 1,0 mg/l 2,4-D và 1,0 mg/l NAA và cao gấp 1,6 lần so với khi chỉ bổ sung riêng rẽ 2,4-D.

  pdf12p trinhthamhodang 24-10-2019 33 0   Download

 • Sự phát sinh mô sẹo từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào mảnh lá (transverse Thin Cell Layer tTCL) ở cây hồ tiêu đã được ghi nhận. Sự phát sinh cơ quan chồi từ nuôi cấy mô sẹo có nguồn gốc từ nuôi cấy tTCL mảnh lá đã được mô tả. Những đám tế bào chưa phân hóa trong khối mô sẹo được hình thành từ nuôi cấy tTCL có nguồn gốc tế bào nhu mô của mô thịt lá qua nuôi cấy tTCL đã được định hướng thành những cơ quan đỉnh sinh trưởng và chồi hoàn chỉnh....

  pdf5p nhatro75 21-07-2012 266 76   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Mô sẹo được cảm ứng thành công ở các mẫu lá và cuống lá trên môi trường MS bổ sung 1,0 mg/l 2,4 - D và 0,2 mg/l TDZ trong điều kiện chiếu sáng 16 h/ngày va mô sẹo (0,5 * 0,5 cm) có khả năng tăng sinh nhanh trên môi trường MS có bổ sung 1,0 mg/l NAA, 50 g/l sucrose. Trong giai đoạn tăng trưởng chối, môi trường 1/2 MS được bổ sung 1,0 mg/l BA và 0,5 mg/l sucrose, 2,0 g/l than hoạt tính tốt nhất cho quá trình tăng trưởng chồi.

  pdf14p uocvongxua08 31-08-2015 148 19   Download

 • Rau cải là một trong những loại rau nên ăn khi có tổn thương. Sẹo là điều khó tránh khỏi sau khi vùng da tổn thương đã lành. Ngoài thoa thuốc hay nghệ ngoài da, có một bí quyết cho phái đẹp:nmếu biết sử dụng một số loại thực phẩm để ăn uống chị em có thể phòng tránh được sẹo xấu.

  pdf5p kemcaphe 30-08-2010 112 16   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu khả năng tích lũy saponin bằng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo. Lá in vitro chồi đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) được nuôi cấy phát sinh tạo mô sẹo trên môi trường MS có bổ sung 2,4-D 2 mg/l, kinetin 1 mg/l, sucrose 30 g/l cho tỷ lệ tạo sẹo 94,63 %. Môi trường MS có bổ sung 2,4-D 1 mg/l, kinetin 0,5 mg/l, sucrose 30 g/l, coconut water 10 % thích hợp cho nuôi cấy tăng sinh khối mô sẹo với tốc độ tăng sinh 19,83.

  doc9p jangni2 19-04-2018 66 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khối mô sẹo
p_strCode=khoimoseo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2