Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

Xem 1-10 trên 10 kết quả Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
 • Đề tài "Quản lí môi trường ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân" trình bày về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân, hiện trạng quản lý nước thải ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân, các nguồn phát sinh nước thải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc9p thiensuminhtu 11-04-2016 40 13   Download

 • Tiểu luận: Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp Lê Minh Xuân trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về KCN Lê Minh Xuân, hiện trạng quản lý nước thải trong KCN Lê Minh Xuân, nội dung hệ thống quản lý nước thải KCN Lê Minh Xuân.

  doc24p hongtramaccountant 28-05-2010 712 249   Download

 • Quyết định 3493/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh

  doc0p 1huutri 06-08-2009 78 21   Download

 • Với ông Lê Văn Khang, Giám đốc khu công nghiệp Lê Minh Xuân, tiêu chí đầu tiên trong hoạt động tiếp thị là không nề hà dự án có vốn đầu tư lớn hay nhỏ, thuê diện tích đất nhiều hay ít. Có lẽ nhờ vậy mà khu công nghiệp này 5 năm qua đã thú hút đầu tư nước ngoài khá thành công.

  pdf2p phuongthanh1 30-10-2009 122 31   Download

 • Quyết định 3493/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh

  doc6p tuyettrang 07-08-2009 80 4   Download

 • Quyết định số 5846/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf13p lawbds7 06-11-2009 31 3   Download

 • Quyết định số 3493/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p lawttnh4 11-11-2009 34 2   Download

 • Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Lê Xuân Bá, Lƣơng Minh Anh (2007), "Phát triển lao động kỹ thuật trong nông nghiệp khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới", Lao động Xã hội, (216), tr. 30 - 33. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Báo cáo công tác giáo dục đào tạo giai đoạn 2001 - 2005, Hà Nội. 4. Bộ Lao động - TBXH (2006), Tài liệu tập huấn chương trình giảm nghèo, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội....

  pdf12p iiduongii7 18-04-2011 149 58   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU (TỶ LỆ 1/2.000) KHU DÂN CƯ VÀ CÔNG NGHIỆP, XÃ XUÂN THỚI SƠN, HUYỆN HÓC MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf6p duanon 20-12-2011 16 1   Download

 • Quyết định số 866/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân - giai đoạn 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf11p lawdt1 02-12-2009 65 5   Download

Đồng bộ tài khoản