intTypePromotion=1
ADSENSE

Khuôn khổ pháp lý

Xem 1-20 trên 210 kết quả Khuôn khổ pháp lý
 • Nội dung chính của Cẩm nang ngành Lâm nghiệp: Chương Khuôn khổ pháp lý Lâm nghiệp đề cập tới công tác pháp chế Lâm nghiệp, khuôn khổ pháp lý lâm nghiệp. Đây là những kiến thức mà những bạn chuyên ngành Lâm nghiệp và những hộ trồng rừng cần biết, mời các bạn tham khảo.

  pdf106p mrdpro 15-10-2011 124 33   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nhằm giải quyết các vấn đề: Cơ sở lý luận của hoạt động nhựng quyền thương mại và việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để quản lý hoạt dộng nhượng quyền thương mại; đánh giá thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại và thực trạng khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam; định hướng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf161p tsmttc_009 12-08-2015 64 15   Download

 • Bài viết Khuôn khổ pháp lý cơ bản thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam nêu lên Nghị định 102/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt - một bước tiến cơ bản về khuôn khổ pháp lý, nội dung cơ bản Nghị định 222/2013 NĐ-CP.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 42 4   Download

 • Nội dung cơ bản của đề tài Dệt may trong khuôn khổ pháp lý của GATT và WTO nêu vấn đề dệt may dưới thời GATT, vấn đề dệt may trong khung pháp lý của WTO và dệt may thời hậu hạn ngạch.

  pdf23p vespa_12 15-04-2014 52 3   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này tác giả đưa ra một số điểm cần lưu ý trong quá trình áp dụng quy định của các văn bản đó trong thực tiễn, từ đó thấy rõ hơn sự cần thiết phải áp dụng đầy đủ Chuẩn mực kế toán quốc tế đối với một số loại hình doanh nghiệp.

  pdf8p vicross2711 26-06-2019 9 0   Download

 • Pháp chế về lâm nghiệp bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về lĩnh vực lâm nghiệp

  pdf106p daisy15 05-08-2010 159 59   Download

 • Quốc hội khóa XII (văn bản số 1895/UBKT12 ngày 02/12/2010) về việc tham dự Hội thảo Tái cơ cấu đầu tư công trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế, và trình bày tham luận tại Hội thảo về Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư công; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư xin có một số ý kiến như sau: 1. Thực trạng quản lý đầu tư công ở nước ta hiện nay Đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước (chỉ tính phần ngân sách...

  pdf6p manutd1907 17-09-2012 77 21   Download

 • Bài viết Bàn về chính sách quản lý nợ công của Việt Nam làm rõ việc đã hoàn thành khuôn khổ pháp lý của vấn đề này, song vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 54 6   Download

 • Trên cơ sở tổng hợp các vấn đề lý thuyết chính liên quan đến gọi vốn cộng đồng, đặc biệt là hình thức gọi vốn nhằm mục tiêu sinh lời, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới liên quan đến việc điều chỉnh hoạt động này, từ đó đưa ra các đề xuất về khuôn khổ pháp lý để phát triển gọi vốn cộng đồng một cách lành mạnh và hiệu quả tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p hanh_tv33 03-05-2019 47 7   Download

 • guyên tắc 1 Vị trí và vận hành trại nuôi trong khuôn khổ pháp lý đã thiết lập của quốc gia và địa phương 1.1 Tiêu chí: các quy định quốc gia và địa phương - Giấy chứng nhận QSDĐ, bằng khoán, hợp đồng thuê đất. - Giấy chủ quyền nhà, giấy chứng nhận nuôi trồng thủy sản. - Giấy cho phép sử dụng nước và xả nước thải - Hóa đơn trả tiền thuế sử dụng đất, nước. - Hóa đơn bán cá (mua của UBND Phường hoặc xã), nộp thuế thu nhập cá nhân 1.1 Tiêu chí: các quy định quốc gia...

  pdf21p dezhong 30-01-2013 101 16   Download

 • Đề tài phân tích làm rõ khuôn khổ pháp lý liên quan đến thu hồi đất và thực tiễn áp dụng ở tỉnh Quảng Bình, so sánh với các nguyên tắc, tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế có liên quan, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế cần khắc phục; đề xuất những giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu lực áp dụng pháp luật về thu hồi đất cho phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế và phù hợp với điều kiện, bối cảnh hiện nay ở tỉnh Quảng Bình.

  pdf117p haohoa92 15-06-2016 73 16   Download

 • gia có nền kinh tế đang chuyển đổi sang kinh tế thị trường với những thành tựu tăng trưởng ngày càng cao. Trong những năm qua, hoạt động kế toán, kiểm toán đã xác lập định hướng cải cách và phát triển trên cơ sở tiếp cận và hoà nhập với thông lệ quốc tế phổ biến được nhiều quốc gia thừa nhận và áp dụng. Đến nay, khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán đã ban hành và công bố là khá hoàn chỉnh, hài hoà ở mức độ khá cao với thông lệ quốc tế Cùng...

  pdf2p nkt_bibo49 24-02-2012 61 8   Download

 • Nói một cách nghiêm túc thì hiện nay chưa có một khuôn khổ pháp lý cụ thể mang tính quốc tế hoặc quốc gia nào dành cho thương mại điện tử mà chỉ có những đạo luật chung được áp dụng một cách bình đẳng cho tất cả các quan hệ pháp lý, được thể hiện bằng văn bản hoặc trên mạng máy tính.

  pdf4p noduyen123 25-06-2013 69 5   Download

 • Bài viết chỉ ra vai trò và các thành phần trọng yếu của một hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời phân tích kinh nghiệm quốc tế của hai hệ sinh thái khởi nghiệp thành công trên thế giới là Hồng Kông và Waterloo trên các khía cạnh của bốn trong số các thành phần chính của một hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm chính sách chính phủ và khuôn khổ pháp lý, tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực và lực lượng lao động, tài trợ và tài chính.

  pdf22p hanh_tv32 03-05-2019 37 7   Download

 • Bài viết chỉ ra vai trò và các thành phần trọng yếu của một hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời phân tích kinh nghiệm quốc tế của hai hệ sinh thái khởi nghiệp thành công trên thế giới là Hồng Kông và Waterloo trên các khía cạnh của bốn trong số các thành phần chính của một hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm chính sách chính phủ và khuôn khổ pháp lý, tiếp cận thị trường, nguồn nhân lực và lực lượng lao động, tài trợ và tài chính.

  pdf22p hanh_tv33 03-05-2019 24 4   Download

 • Chuyên đề công tác chuẩn bị cho phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về chủ trương phát triển điện hạt nhân; từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; tăng cường năng lực quản lý nhà nước, nghiên cứu & triển khai, hỗ trợ kỹ thuật;...

  pdf19p codon_09 01-04-2016 20 1   Download

 • Bài viết Thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam: Phân tích quy mô và khuyến nghị đối với khuôn khổ pháp lý chỉ ra 4 điểm tồn tại của thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam; đưa ra một số khuyến nghị Việt Nam cải cách theo hướng giảm dần quy mô ngân sách.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 48 1   Download

 • Thị trường chứng khoán (TTCK) chính thức, công khai ở Việt Nam hoạt động cho đến thời điểm hiện nay đã được gần 8 năm. Tuy nhiên, TTCK ở Việt Nam khác với TTCK ở các nước, được “sinh sôi, nảy nở” trong những điều kiện rất đặc biệt, đó là một hệ thống pháp luật tương đối đồ sộ điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của TTCK. Điều này thể hiện sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước ta về loại thị trường tài chính đặc biệt này và cũng khẳng định quan điểm: muốn có một TTCK phát triển phải có một hệ thống luật pháp đầy đủ và ổn định.

  pdf12p manutd1907 01-07-2015 58 5   Download

 • Tài liệu được biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về thời kỳ phục hưng của quản lý phần mềm, khuôn khổ của quản lý phần mềm, nguyên lý quản lý phần mềm, xu hướng phát triển quản lý phần mềm. Bên cạnh đó, sách còn đưa ra những ví dụ cụ thể giúp các bạn hiểu hơn về quản lý phần mềm.

  pdf34p dibovaodoi05 21-10-2011 357 154   Download

 • Tài liệu được biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về thời kỳ phục hưng của quản lý phần mềm, khuôn khổ của quản lý phần mềm, nguyên lý quản lý phần mềm, xu hướng phát triển quản lý phần mềm. Bên cạnh đó, sách còn đưa ra những ví dụ cụ thể giúp các bạn hiểu hơn về quản lý phần mềm.

  pdf338p muaxuan102 26-02-2013 211 77   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khuôn khổ pháp lý
p_strCode=khuonkhophaply

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2