intTypePromotion=1
ADSENSE

Khuyến nông 2009

Xem 1-20 trên 22 kết quả Khuyến nông 2009
 • Khuyêń nông “Agricultural extension” là môṭ thuâṭ ngữ khó xać điṇ h thôń g nhât́ bơỉ vì để đạt đươc̣ muc̣ tiêu cơ ban̉ sao cho nông nghiêp̣ phat́ triên̉ , nông thôn phat́ triên̉ cać nươć khác nhau, cać nhà khuyêń nông khać nhau, nông dân khać nhau hiêủ khuyêń nông co ́ khać nhau, do bơỉ khuyêń nông:

  doc22p tiendiep2010 22-10-2011 192 62   Download

 • Mẫu kế hoạch khuyến nông Xã Yên Hòa – Yên Mô – Ninh Bình. Căn cứ để lập kế hoạch khuyến nông:Dựa vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế xã hội của xã trong năm 2009, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2010 của Ủy ban nhân dân xã.

  doc10p harrypotter9788 17-11-2010 476 110   Download

 • Việt Nam một nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, với tỷ lệ dân số sống ở nông thôn chiếm trên 70% [15]. Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, sản xuất nông nghiệp luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Tuy nhiên nông nghiệp của nước ta còn gặp nhiều khó khăn, năng suất và sản lượng cây trồng vẫn còn thấp do người dân thiếu kiến thức về KHKT. Kể từ khi Nghị Quyết X của Bộ chính trị ngày 05/ 04/ 1988 ra đời, nông nghiệp của...

  doc78p tavannamtuyenquang 17-10-2012 120 36   Download

 • Trong phát triển nông nghiệp thì chuyển giao KHKT đến cho người dân là rất cần thiết. Đánh giá kết quả của hoạt động đào tạo, tập huấn là một nội dung quan trọng để xem liệu một chương trình đào tạo có thành công hay không? nó có thể giúp xác định mục tiêu đào tạo chính xác hơn, đảm bảo các phương pháp đào tạo đáp ứng được yêu cầu của các học viên và giảm được chi phí đào tạo ....

  ppt28p tavannamtuyenquang 09-10-2012 136 34   Download

 • Tại hội chợ triển lãm kinh tế nông nghiệp Việt Nam 2009 - chương trình XTTM và khuyến nông, khuyến ngư do tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ NN- PTNT tổ chức từ 15-21/6, nhiều thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp Việt Nam đã được giới thiệu, trưng bày như: các giống lúa, cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, chất lượng tốt; giới thiệu máy móc thiết bị, công nghệ mới trong sản xuất, thu hoạch và bảo quản, chế biến nông – lâm – thủy hải sản....

  pdf1p womanhood911_01 02-10-2009 156 22   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 61 HUYỆN NGHÈO

  pdf17p inoneyear2 22-03-2010 77 3   Download

 • Phạm vi điều chỉnh: Qui định này khuyến khích áp dụng để chăn nuôi gia cầm an toàn nhằm ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro từ các mối nguy cơ gây ô nhiễm ...

  pdf9p lequanghoang15 11-08-2010 152 61   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT NAM – HÀ LAN BÀI GIẢNG KHUYẾN NÔNG CƠ BẢN Người biên soạn: Hoàng Gia Hùng Huế, 08/2009 Chương 1 NHẬP MÔN KHUYẾN NÔNG 1.1. Vị trí và tầm quan trọng của khuyến nông 1.1.1. Trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp Thúc đẫy phát triển nông nghiệp thông qua chuyển giao kỹ thuật từ các cơ quan nghiên cứu đến người sản xuất, thông tin và kết nối sản xuất với thị trường, tạo lập mối quan hệ giữa người sản xuất với nhà doanh nghiệp, nhà chính sách, nhà...

  pdf39p windlee 07-10-2011 163 38   Download

 • Thời kỳ 2000 - 2009, cơ cấu kinh tế ở Thừa Thiên Huế chuyển dịch rõ nét theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã hình thành cơ cấu kinh tế hợp lí hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao tiềm lực kinh tế của tỉnh, tạo việc làm, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. được phát

  pdf9p phalinh15 10-08-2011 96 28   Download

 • Quyết định số 131/ 2009/ QĐ- TTg ngày 2 tháng 11 năm 2009 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sách nông thôn.

  pdf6p bachdiemmy 11-12-2009 194 21   Download

 • VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 20-Tháng 10-2009 Nguyễn Đức Trọng1, Hoàng Văn Tiệu2, Nguyễn Văn Duy1* , Hoàng Thi Lan3, Lê Sỹ Cương4 Đặng Thị Vui1, Võ Trọng Hốt 5, Nguyễn Thị Thuý Nghĩa1 và Đồng Thị Quyên1 1 Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên ; 2Viện Chăn nuôi; 3Cục Chăn nuôi 4 Trung tâm Khuyến nông Hải Dương; 5Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Duy, Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Phú Xuyên - Hà Nội Tel: (04) 33.854.250; E-mail: duynv.dbrc@gmail.com ABSTRACT Selection for stabilizing productivity of...

  pdf8p muakhuya 03-09-2012 76 12   Download

 • Mục tiêu của dự án CARD 026/VIE-05 để nâng cao chất lượng và giá trị của lúa, thông qua một phương pháp tiếp cận tích hợp trong đó bao gồm nông dân, xay xát, các nhà cung cấp dịch vụ và cán bộ khuyến nông và tổ chức giáo dục. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 11 năm 2009, dự án này đã tiến hành thí nghiệm trên thu hoạch thời gian và phương pháp, phẳng giường sấy, khô sôi giường, và hiệu suất xay xát. Đó là thấy rằng bất kỳ sự chậm trễ hoặc kéo dài thời gian thu hoạch có...

  pdf21p xinh_la 01-03-2012 69 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT GIỐNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2012-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân,...

  pdf6p conchokon 22-09-2012 78 6   Download

 • Khả năng kết hợp của 8 dòng ngô nếp (Zea mays var. Ceratina) tự phối chọn tạo từ các quần thể ngô nếp thuộc các nhóm dân tộc khác nhau (Thái, Mông và Vân Kiều) được đánh giá thông qua mô hình luân giao Griffing 4. Các dòng bố mẹ được đánh giá trong vụ thu đông 2009 và 28 tổ hợp lai giữa chúng trong vụ xuân 2010.

  pdf10p kem3mau 13-06-2013 40 5   Download

 • Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawttnh11 13-11-2009 62 4   Download

 • Danh sách kiểm tra dự án (được lấy từ câu hỏi cho kiểm toán trang trại hàng tháng) • Plus (+) = thỏa đáng (ví dụ như thông thoáng tốt) hoặc sử dụng (ví dụ như leo hộp) • Trừ (-) = không thỏa đáng (ví dụ như người nghèo thông gió) hoặc không sử dụng (ví dụ như leo hộp) • Dự án trang trại = một trang trại truy cập trong năm 2009 và 2010 • Kiểm soát trang trại = một trang trại không được truy cập trong năm 2009 • Tarni khuyên tôi rằng kiểm soát các trang trại đã được...

  pdf3p xau_la 10-02-2012 32 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf10p xexucxich 26-04-2010 37 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4390/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3712/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 32 2   Download

 • Quyết định số: 57/2009/QĐ-UBND ban hành quy định khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  pdf14p inoneyear2 22-03-2010 51 1   Download

 • Đó là mô hình mô hình nhà anh Hán Ngọc Sơn ở xã Gia Thanh (Phù Ninh). Với diện tích 3ha nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa, năm 2009 gia đình anh đã thu được 1.100 kg tôm càng xanh. Trong 6 tháng nuôi (từ tháng 5-2009) gia đình anh thực hiện mô hình của Trung tâm khuyến ngư Quốc gia và Trung tâm giống thuỷ sản Phú Thọ triển khai đạt được kết quả cao, năng suất bình quân đạt được 350kg/ha/vụ. Trong năm 2009 được sự hỗ trợ của Trung tâm khuyến ngư Quốc gia, Trung tâm...

  pdf4p hatmitxinhtuoi 04-02-2010 674 113   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khuyến nông 2009
p_strCode=khuyennong2009

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản