intTypePromotion=4
ADSENSE

Kiểm định hai biến độc lập

Xem 1-20 trên 34 kết quả Kiểm định hai biến độc lập
 • Bài giảng Phân tích dữ liệu với SPSS - Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính" trình bày các nội dung: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến độc lập và hai biến có liên hệ với nhau. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu phương pháp phân tích dữ liệu bằng các phần mềm hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf7p tsmttc_004 11-06-2015 109 39   Download

 • Phân tích cảm xúc của trẻ lang thang kiếm sống trên đường phố Hà Nội theo các biến độc lập trình bày 5 cảm xúc chính đó là: mặc cảm về thân phận và tâm trạng sợ hãi; vui vì đỡ đần được gia đình và nỗi niềm hoài hương; lo lắng, cô đơn và ân hận; được tự do, độc lập; vui mừng vì được gia đình chấp nhận.

  pdf6p susuqb 21-12-2015 30 2   Download

 • Kiểm định white do eview thực hiện dựa trên hồi quy bình phương phần dư (kí hiệu là RESID) theo bậc nhất và bậc hai của biến độc lập.Kiểm định white là mô hình tổng quát về sự thuần nhất của phương sai.

  doc9p hacbang2012 20-03-2011 847 92   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Phân tích số liệu Bài 4: Ước lượng, kiểm định biến lượng nhằm trình bày về phương pháp kiểm định, mô hình hai mẫu độc lập. Có hai phương pháp kiểm định: kiểm định tham số và kiểm định phi tham số.

  ppt19p sms_12 06-05-2014 161 24   Download

 • Hãy cẩn thận khi kiểm định quá nhiều giả thiết, càng uốn nắn số liệu thì chúng cang để cho kết quả thu được bằng cách ép buộc là điều không thể chấp nhập trong khoa học. Nhưng đã đề cập cho chương 4, ước lượng và kiểm định giả thiết là hai chuyên ngành lớn của thống kế cổ điển.

  pdf38p vuongtien010193 18-07-2013 76 6   Download

 • Trong nhiều nghiên cứu lâm sàng, biến outcome -- tức là chỉ số hiệu quả lâm sàng -- thường chỉ có 2 giá trị (có hay không, mắc bệnh hay không mắc bệnh, sống hay tử vong, v.v…), và biến độc lập -- cũng có thể là yếu tố nguy cơ -- cũng chỉ có 2 giá trị (phơi nhiễm hay không phơi nhiễm).

  pdf10p haru123 09-11-2013 38 5   Download

 • kế hoạch phân tích cho kiểm định giả thuyết thống kê này có dạng như sau: Mô tả các biến • Biến phụ thuộc là điểm chất lượng cuộc sống, biến liên tục. • Biến độc lập là số ngày nằm viện, biến liên tục. Mô tả mối quan hệ Dùng biểu đồ chấm điểm để mô tả mối quan hệ giữa hai biến để xác định hướng. Xác định các kiểm định thống kê Các kiểm định trong bảng 3.1 có thể dùng là • • Tương quan ...

  pdf19p xingau7 19-08-2011 85 21   Download

 • Phân tích cảm xúc của trẻ lang thang kiếm sống trên đường phố Hà nội theo các biến độc lập Bài viết này trình bày 5 cảm xúc chính của các trẻ em lang thang kiếm sống trên đường phố Hà nội và phân tích các cảm xúc đó theo biến độc lập: Mặc cảm về thân phận và tâm trạng sợ hãi. Vui vì đỡ đần được gia đình và nỗi niềm hoài hương. Lo lắng, cô đơn và ân hận. Được tự do, tự lập. Vui mừng vì được gia đình chấp nhận....

  pdf6p butmauvang 30-08-2013 48 6   Download

 • Nếu chúng ta muốn kiểm định số liệu từ hai nhóm độc lập, thay vì sử dụng kiểm định t, phương pháp phi tham số tương đương là phương pháp Wilcoxon (còn gọi là Wilcoxon’s rank sum test, hay có khi còn gọi là Wilcoxon-Mann-Whitney test).

  pdf12p haru123 09-11-2013 34 1   Download

 • Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 575 98   Download

 • Mẫu số 04b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với tổ chức bị thiệt hại) Kính gửi(1): ...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 142 6   Download

 • Mẫu số 08 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại ... ...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 197 6   Download

 • Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)….. -------Số:...../TB-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày … tháng … năm……… THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 88 4   Download

 • Mẫu số 04a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với cá nhân bị thiệt hại) ...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 126 3   Download

 • Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)….. -------Số:...../TB-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày … tháng … năm……… THÔNG BÁO TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Kính gửi...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 53 3   Download

 • bài giảng trình bày các nội dung: Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon về trung bình của một tổng thể, kiểm định dấu và hạng Wilcoxon trên 2 tổng thể, trường hợp lấy mẫu cặp, kiểm định tổng hạng Wilcoxon trên 2 tổng thể, trường hợp lấy mẫu độc lập, kiểm định Chi bình phương về mối liên hệ giữa hai biến định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p bautroibinhyen11 03-01-2017 43 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích hồi quy với biến định tính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm biến giả, mô hình chứa biến giả là biến độc lập, mô hình chứa biến giả và biến tương tác, kiểm định sự khác biệt giữa hàm hồi quy của hai nhóm, biến định tính có nhiều trạng thái.

  pdf43p nomoney13 04-05-2017 40 4   Download

 • 5. Phân tích tài chính Chúng ta biết rằng mục tiêu của công ty thường được diễn tả bằng điều khoản thu nhập do đầu tư hoặc thu nhập quản lý tài sản hiện đang sử dụng. Uỷ viên quản trị công ty thấy có khó khăn trong việc làm cho những mục tiêu này đầy đủ ý nghĩa đối với những nhà quản trị đứng đầu là người không kiểm soát nhiều tài sản cố định thuộc thẩm quyền quản lý của họ.Tiếp cận tổng chi phí và lãi gộp thì hữu dụng, nhưng cả hai đều lãng...

  pdf6p kim_ha_nul 07-09-2010 257 147   Download

 • Kiểm tra thống kê các giả thuyết về tính đồng nhất, ngẫu nhiên và phù hợp của thông tin khí tượng thuỷ văn Việc ứng dụng đường phân phối lý luận để mô tả các chuỗi thống kê , nói một cách nghiêm túc, chỉ có thể thực hiện được trong trường hợp nếu như chuỗi này được tạo nên bởi các phần tử về định tính là đồng nhất và độc lập với nhau. Vì vậy làm sáng tỏ tính đồng nhất thống kê của chuỗi nghiên cứu và tính ngẫu nhiên hình thành mẫu là yếu tố quan...

  pdf80p camlaichanh 17-11-2011 83 22   Download

 • Phương pháp Spline ứng dụng trong bài toán xấp xỉ Đường cong spline đi qua n điểm cho trước mà mỗi đoạn là những đường bậc ba độc lập có độ dốc và độ cong liên tục tại mỗi điểm kiểm soát hay điểm nút. Với n điểm ta có n-1 đường cong (tức là mỗi đường cong bậc ba sẽ đi qua 2 điểm ), mỗi đường cong tồn tại 4 vectơ hệ số hay 4(n-1) hệ số cho n-1 đường cong và 2(n-1) điều kiện biên tức mỗi đường cong được xác định bởi hai điều kiện biên tại...

  pdf6p langtucodon01 24-12-2010 95 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm định hai biến độc lập
p_strCode=kiemdinhhaibiendoclap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2