intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiến trúc hệ thống quản trị

Xem 1-20 trên 498 kết quả Kiến trúc hệ thống quản trị
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kiến trúc hệ thống quản trị mạng dựa trên xml', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf106p therain_nl 10-07-2012 101 18   Download

 • Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, mạng viễn thông nói chung, mạng internet nói riêng cũng được phát triển hiện đại và phức tạp. Cùng với sự phát triển đó, các thiết bị quản trị mạng đòi hỏi ngày càng phải phát triển đa dạng hơn. Điều này đặt ra cho người điều hành mạng phải có những kiến thức thông qua mạng đào tạo và cập nhật kiến thức thường xuyên hơn....

  pdf106p hangkute_101091 15-07-2010 233 110   Download

 • Hệ điều hành là gì? Tổ chức hệ thống máy tính (Computer-System Organization) Kiến trúc hệ thống máy tính (Computer-System Architecture) Cấu trúc hệ điều hành (Operating-System Structure) Các hoạt động hệ điều hành (Operating-System Operations) Quản trị quá trình (Process Management) Quản trị bộ nhớ (Memory Management) Quản trị lưu trữ (Storage Management) Bảo vệ và an ninh (Protection and Security) Các hệ thống phân tán (Distributed Systems) Các hệ thống mục đích đặc biệt (Special-Purpose Systems) Môi trường tính toán (Computing Environments)...

  pdf40p duytan7697 13-06-2013 61 13   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 2 cấu trúc hệ điều hành', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p duytan7697 13-06-2013 77 10   Download

 • Nội dung chính chương này gồm có: Linux là gì? Lịch sử phát triển Linux, những đặc điểm chính, ưu điểm và khuyết điểm, kiến trúc hệ thống linux, các bản phân phối linux, một số phần mềm nguồn mở, cài đặt linux.

  pdf26p nomoney12 04-05-2017 45 4   Download

 • Đề tài "Phân tích cấu trúc của Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay" được nghiên cứu với các nội dung: Khái niệm hệ thống chính trị, cấu trúc của hệ thống chính trị, hệ thống chính trị Việt Nam, khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc23p yenlieu73 29-09-2016 892 109   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 1: Giới thiệu tổng quan giúp người học nắm được khái niệm Linux; lịch sử phát triển Linux; những đặc điểm chính; những mặt hạn chế; kiến trúc hệ thống Linux và các bản phân phối Linux. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf58p daihocquocgia32 22-07-2014 188 23   Download

 • Luận án này có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Quản lý tri thức với vaasnd đề tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho DNVVN. Chương 2: Hệ thống quản lý tri thức trong DNVVN ở Việt Nam. Chương 3: Thiết kế kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý tri thức cho DNVVN ở Việt Nam. Chương 4: Mô hình hệ thống quản lý tri thức tạo lợi thế cạnh tranh cho DNVVN ở Việt Nam.

  pdf0p ngocmai222 11-06-2018 63 7   Download

 • Mô tả bài toán và giải pháp: trình bày vấn đề của tổ chức Sở hữu trí tuệ, bài toán đặt ra là xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ quản trị xét nghiệm đơn quốc. Đề xuất phương án mô hình hệ thống sẽ xây dưng và công nghệ sử dụng, kiến trúc phần mềm và các chức năng của hệ thống. Trình bày một số vấn đề cơ bản về lý thuyết và công nghệ được sử dụng để giải quyết bài toán: công nghệ Framework và mô hình MVC (Model-View-Controller), và một số công cụ tích...

  pdf17p banhbeovodung 20-06-2013 61 5   Download

 • Mục tiêu của môn học giúp các bạn hiểu về nguyên lý quản trị mạng, hiểu về tầm quan trọng, sự phức tạp của quản trị mạng, hiểu về thông tin và đối tượng được quản trị, nắm được các mô hình quản trị mạng, sử dụng các giao thức và công cụ quản trị mạng, xây dựng hệ thống quản trị mạng.

  pdf10p phongphong321 05-07-2018 41 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm xác định được mô hình và cấp độ phát triển của hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam; Xây dựng kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp; Xây dựng mô hình ảnh hưởng của hệ thống quản lý tri thức tới LTCT trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 24 0   Download

 • Chính trị không chỉ là một tiểu hệ thống thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, có tác động ảnh hưởng tới các yếu tố quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở hạ tầng xã hội mà quan trọng còn là hoạt động thực tiễn của các giai cấp, các đảng phái và các chủ thể khác nhau trong đời sống xã hội. Mỗi bộ phận của chính trị lại có những chức năng riêng và đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự liên kết đó tạo thành một cơ chế hoạt động nhịp nhàng,...

  pdf30p paradise_12 04-01-2013 1132 132   Download

 • Hệ thống nhúng (Embedded system) là một thuật ngữ để chỉ một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào trong một môi trường hay một hệ thống mẹ. Đó là các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần phềm phục vụ các bài toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, tự động hoá điều khiển, quan trắc và truyền tin. Đặc điểm của các hệ thống nhúng là hoạt động ổn định và có tính năng tự động hoá cao....

  doc15p orion_leo 26-09-2010 290 105   Download

 • Chương 1. CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC 1.1. KIẾN TRÚC ORACLE SERVER Oracle server là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ cho phép quản lý thông tin một cách toàn diện. Oracle server bao gồm hai thành phần chính là Oracle instance và Oracle database. 1.1.1. Oracle Instance Oracle instance bao gồm một cấu trúc bộ nhớ System Global Area (SGA) và các background processes (tiến trình nền) được sử dụng để quản trị cơ sở dữ liệu. Oracle instance được xác định qua tham số môi trường ORACLE_SID của hệ điều hành. Background process Hình vẽ 1. Kiến trúc...

  pdf13p hangkute_1 27-08-2010 266 87   Download

 • Hệ điều hành là một hệ thống các chương được gọi đặt sẵn thực hiện hai chức năng cơ bản. Chức năng của một hệ thống quản trị tμi nguyên: Quản trị, phân phối công việc cho hệ thống thiết bị để hệ thống thiết bị hoạt động hiệu quả nhất

  pdf182p sakuraphuong 24-05-2013 122 42   Download

 • Background Swapping Cấp phát bộ nhớ kề (Contiguous Memory Allocation) Phân trang (Paging) Cấu trúc của bảng trang (Structure of the Page Table) Phân đoạn (Segmentation) Ví dụ: Intel Pentium Operating System Concepts – 7th Edition, Feb 22, 2005 Cung cấp mô tả chi tiết các phương pháp tổ chức phần cứng bộ nhớ. Thảo luận các kỹ thuật quản trị bộ nhớ bao gồm phân trang, phân đoạn.

  pdf57p duytan7697 13-06-2013 187 33   Download

 • Soạn đề cương: 1. Sơ lược quá trình hình thành tổ chức/doanh nghiệp (ngắn gọn): 2. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Định hướng chiến lược: Thực trạng thương hiệu, Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu Tuyên ngôn định vị thương hiệu Kiến trúc thương hiệu: Danh mục và mô hình kiến trúc Hệ thống nhận diện thương hiệu (Hình ảnh minh họa, clip,…). 3. Các hoạt động quảng bá thương hiệu: Quảng cáo, Quan hệ công chúng. Thúc đẩy bán hàng: Khuyến mại, Khuyến mãi 4. Hoạt động khai thác thương hiệu 5. Kết luận và Rút ra bài học kinh nghiệm ...

  ppt11p home_12 12-08-2013 216 28   Download

 • Bài giảng "Giới thiệu về E-Learning và hệ quản trị đào tạo (LMS) nguồn mở Moodle" do TS. Lê Đức Long biên soạn, trình bày về các nội dung: Giới thiệu về Elearning, mô hình kiến trúc hệ thống Elearning, các thành phần quan trọng để triển khai hệ thống Elearning; khảo sát Moodle, giới thiệu một số website sử dụng platform Moodle, đặc điểm chức năng của Moodle,... Bài giảng nhằm giúp cho các bạn tiện lợi hơn trong việc tìm hiểu về hệ thống Elearning và mã nguồn mở Moodle. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p boobu123 15-12-2016 156 19   Download

 • Chương 6 - Kiến trúc tổ chức. Chương này mô tả các cấu trúc tổ chức và ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh toàn cầu của các công ty đa quốc gia, thảo luận về tác động của các hệ thống quản lý và động viên, tìm hiểu đặc điểm các quy trình trong công ty đa quốc gia, thảo luận ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hoạt động của công ty đa quốc gia.

  ppt53p estupendo1 06-08-2016 63 10   Download

 • Vấn Deadlock Mô hình hệ thống Đặc trưng Deadlock Các phương pháp quản lý Deadlocks Phòng ngừa Deadlock Tránh Deadlock Phát hiện Deadlock Phục hồi từ Deadlock Phát triển một mô tả deadlocks, hiện tượng ngăn cản tập các giao dịch cạnh tranh hoàn tất nhiệm vụ của chúng Giới thiệu một số phương pháp khác nhau để ngăn ngừa, tránh deadlocks trong hệ thống máy tính. Giới thiệu phương pháp phát hiện và phục hồi từ deadlocks...

  pdf42p duytan7697 13-06-2013 74 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiến trúc hệ thống quản trị
p_strCode=kientruchethongquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2