intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh doanh vận tải biển

Xem 1-20 trên 3031 kết quả Kinh doanh vận tải biển
  • Đề tài Thực trạng kinh doanh vận tải biển của hãng tàu NYK và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam nhằm tìm hiểu những vấn đề chung về vận tải hàng hoá bằng đường biển và hoạt động của một trong những hãng tàu lớn nhất thế giới - Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) để từ đó giúp các doanh nghiệp vận tải Việt Nam có cái nhìn sâu sắc hơn về kinh doanh vận tải biển và rút ra kinh nghiệm có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

    pdf84p three_12 26-03-2014 337 87   Download

  • Nghề Quản trị kinh doanh vận tải biển là nghề tổ chức quản lý và lập các kế hoạch về khai thác tàu, khai thác cảng, đại lý giao nhận hàng hóa, đại lý tàu; tổ chức quản lý nhân sự; quản trị ở các bộ phận kinh doanh, marketing, tài chính, kế toán,...của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế. Để hành nghề, người lao động cần có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành về lĩnh vực kinh doanh vận tải biển. Cùng tham khảo "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản trị kinh doanh vận tải biển" để biết thêm các yêu cầu đối vơi nghề này.

    pdf199p tangtuy15 11-06-2016 88 28   Download

  • Luận văn tốt nghiệp: Kinh tế vận tải biển tổng quan về cảng Hải Phòng, dịch vụ kinh doanh chính của cảng, giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo. Để hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp của mình mời các bạn tham khảo!

    doc70p caonamgtvt 13-01-2014 701 108   Download

  • Bài giảng Phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp vận tải đảm bảo đúng điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (công - ten - nơ) được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được các điều kiện kinh doanh vận tải; thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; một số quy định khi tham gia kinh doanh vận tải.

    ppt24p cocacola_07 09-11-2015 48 3   Download

  • Đề tài nghiên cứu có tính hệ thống một số vấn đề lý luận về khai thác tàu và thực trạng kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Từ đó đánh giá, rút ra được những mặt hạn chế trong lĩnh vực khai thác tàu. Mục tiêu cuối cùng của đề tài là đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của Công ty giai đoạn 2016 - 2020, từ đó góp phần ổn định và từng bước thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

    pdf82p valhein 08-10-2019 15 5   Download

  • Qua phân tích về thực trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này từ phạm vi hoạt động, quy mô cho đến đội tàu vận chuyển, bài báo sẽ đề xuất một số giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh vận tải biển của doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf12p hanh_tv32 03-05-2019 26 0   Download

  • Nghị định số: 30/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;...

    pdf10p codon_05 15-12-2015 34 0   Download

  • Bài viết của tác giả nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ tàu - cảng - khách hàng trong khai thác - kinh doanh vận tải biển; không chỉ cho phép đưa tàu về với lịch vận hành nhanh nhất, tiết kiệm chi phí phát sinh thấp nhất cho người vận chuyển;...

    pdf6p vimante2711 05-03-2020 9 0   Download

  • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam nêu tổng quan về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu thực trạng hiệu quả họa động kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam.

    doc104p violet_12 23-05-2014 716 193   Download

  • Luận văn tốt nghiệp "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco" được tiến hành nghiên cứu với các nội dung: Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý,sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

    pdf65p tengteng9 08-12-2011 487 96   Download

  • Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO) được tiến hành nghiên cứu với các nội dung: Tổng quan về công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam, cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp, các hoạt động khác của doanh nghiệp, chuyên đề thực tập - phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

    doc91p thanhan1212 08-05-2016 532 59   Download

  • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động bảo hiểm P & I đối với các công ty vận tải biển Việt Nam khái quát về bảo hiểm P và I. Thực trạng hoạt động bảo hiểm P và I của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động bảo hiểm P và I đối các công ty vận tải biển Việt Nam.

    pdf98p sms_12 07-05-2014 201 58   Download

  • Dịch vụ vận tải biển trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Thực trạng dịch vụ vận tải biển trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Một số giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển trong kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá.

    pdf96p nine_12 22-02-2014 244 51   Download

  • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải biển ở công ty cổ phần vận tải biển Bắc hệ thống hoá các lý thuyết chung về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng xây dựng thực hiện và hiệu quả của việc thực hiện chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải biển tại công ty cổ phần vận tải biển Bắc Nosco trong thời gian qua.

    pdf112p sms_12 07-05-2014 156 50   Download

  • Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp, với những kiến thức đã được trang bị cùng với hoạt động thực tiễn của Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS. Cao Thị Thu và sự chỉ bảo của các cô chú trong công ty, em đã hoàn thành khoá luận tốt nghiệp với đề tài : “ Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP ”...

    pdf108p buoi_chieu 24-04-2013 135 47   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp marketing cho dịch vụ giao nhận tại công ty tnhh vận tải biển minh nguyên', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf0p fpt_12 23-05-2013 142 45   Download

  • Mục đích yêu cầu của môn học: Trang bị kiến thức về lĩnh vực liên quan tới vận tải và giao nhận hàng hóa ngoại thương Đối tượng và nội dung nghiên cứu: Các phương thức vận tải, trong đó có vận tải biển là chủ yếu Các phương thức thuê tàu để vận chuyển hàng hóa XNK bằng đường biển Nghiệp vụ chuyên chở hàng hóa bằng container và VTĐPT Nghiệp vụ chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng không, đường sắt Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển. Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp lý thuyết với thực...

    ppt24p alt_12 22-07-2013 184 42   Download

  • Đề tài Giải pháp thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tìm hiểu thực trạng dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Việt Nam. Những cơ hội và thách thức đối với dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ hỗ trợ vận tải biển dựa trên kinh nghiệm của một số nước ASEAN, trên cơ sở quan điểm, chính sách phát triển dịch vụ hỗ trợ vận tải biển của nhà nước.

    pdf105p three_12 26-03-2014 120 34   Download

  • Khái quát chung về bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu. Tình hình bảo hiểm P&I tại công ty vận tải biển Container vinalines. Giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả bảo hiểm P&I tại công ty vận tải biển container vinalines.

    pdf132p nine_12 22-02-2014 103 26   Download

  • Đề tài Các giải pháp về vốn để phát triển đội tàu vận tải biển của Việt Nam nghiên cứu thực trạng, định hướng phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam và những vấn đề lý luận cơ bản có liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng vốn. Tìm các giải pháp tốt nhất để khai thác các nguồn vốn phát triển đội tàu biển Việt Nam theo định hướng của ngành, trong đó tập trung phát triển đội tàu nòng cốt do tổng công ty hàng hải Việt Nam quản lý, khai thác.

    pdf108p next_12 17-04-2014 97 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh doanh vận tải biển
p_strCode=kinhdoanhvantaibien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2