intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế trọng thương

Xem 1-20 trên 13369 kết quả Kinh tế trọng thương
 • Nội dung Giáo trình kinh tế ngoại thương được chia làm ba phần và được bố cục thành 10 chương. Trong đó, phần một trình bày về những vấn đề cơ bản về kinh tế ngoại thương, phần thứ hai trình bày về ngoại thương Việt Nam qua các thời kỳ, phần thứ ba trình bày các chiến lược và chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam.

  pdf450p nhatro75 07-07-2012 1660 305   Download

 • Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bộ môn Kinh tế Ngoại thương biên soạn giáo trình này nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản thiết yếu nhất liên quan đến kinh tế và chính sách ngoại thương. Những kiến thức này rất cần thiết để hiểu được những vấn đề kinh tế và chính sách cụ thể đang diễn ra trong hoạt động ngoại thương nước ta cũng...

  pdf225p tuoanh05 03-08-2011 661 280   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bộ môn Kinh tế Ngoại thương biên soạn giáo trình này nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản thiết yếu nhất liên quan đến kinh tế và chính sách ngoại thương. Những kiến thức này rất cần thiết để hiểu được những vấn đề kinh tế và chính sách cụ thể đang diễn ra trong hoạt động ngoại thương...

  pdf242p poqueen 14-05-2013 298 116   Download

 • Giáo trình "Kinh tế ngoại thương" đáp ứng một phần kiến thức nền tảng cho sinh viên chuyên ngành ngoại thương và sinh viên chuyên ngành kinh tế nói chung các vấn đề về kinh tế quốc tế học liên quan đến ngoại thương, chính sách ngoại thương của các nước trên thế giới, chính sách ngoại thương của nhà nước ta trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn giáo trình ngay sau đây.

  pdf149p doinhugiobay_00 01-11-2015 127 21   Download

 • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) với vai trò đầu tàu của cả nước trong các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại-dịch vụ, khoa học-kỹ thuật, là động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm là hạt nhân để thúc đẩy các địa phương khác và cả nước phát triển. Vì vậy, để đánh giá và có định hướng phát triển về kinh tế-xã hội của toàn VKTTĐPN thì việc phân tích sự “Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế” của từng địa...

  pdf147p cugiai1311 03-11-2012 74 20   Download

 • Bài 4 Tổ chức các mối quan hệ kinh tế trong TMDV, chương học trình bày nội dung về: Bản chất và đặc trưng của mối quan hệ kinh tế trong TMDV, hệ thống các mối quan hệ kinh tế trong TMDV, quan hệ kinh tế trực tiếp và gián tiếp, tổ chức các mối quan hệ kinh tế trong TMDV, cơ sở pháp lý của các mối quan hệ kinh tế trong TMDV.

  pdf36p thanhdieutran 12-04-2014 59 9   Download

 • Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về phát triển ngoại thương giới thiệu tới các bạn về khái niệm cơ bản về ngoại thương, lý thuyết về lợi ích của ngoại thương bao gồm thuyết Trọng thương, thuyết Lợi thế tuyệt đối, thuyết Lợi thế so sánh.

  pdf22p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 70 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 4 - Chính sách và các biện pháp khuyến khích xuất khẩu trình bày về vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế; những biện pháp, chính sách đẩy mạnh và hỗ trợ xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 71 4   Download

 • Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến các liên kết kinh tế và thương mại khu vực Châu Á –Thái Bình Dương. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); Khu vực mậu dịch tự do ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – TBD; các liên kế kinh tế và thương mại khác trong khu vực Châu Á – TBD; triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại khu vực Châu Á - TBD.

  pdf24p tieu_vu02 02-06-2018 38 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 2 - Mối quan hệ giữa ngoại thương với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế bao gồm những nội dung về ngoại thương và sản xuất; ngoại thương với tiêu dùng; ngoại thương VN thời kỳ 1945 - 1954; ngoại thương VN thời kỳ 1955 - 1975 và một số nội dung khác.

  pdf14p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 43 2   Download

 • Lịch sử dân tộc trong hai thế kỷ XVII - XVIII không chỉ có sự chia cắt đất nước, chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn mà còn là một giai đoạn đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế ngoại thương ở cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. Đối với Đàng Ngoài, chính sách “mở cửa” để tham gia vào hệ thống thương mại châu Á của chính quyền Lê Trịnh đã thu hút các thương nhân phương Đông và phương Tây đến buôn bán.

  pdf8p sieunhansoibac7 26-04-2018 65 2   Download

 • Chương 3 đề cập đến vấn đề về kinh tế và thương mại: Nhật Bản, Trung Quốc và các nước NICs. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: kinh tế và thương mại Nhật Bản, kinh tế và thương mại Trung Quốc, kinh tế và thương mại các nước NICs.

  pdf14p tieu_vu02 02-06-2018 17 2   Download

 • Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến kinh tế và thương mại các nước ASEAN. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Đặc điểm, tiềm năng phát triển kinh tế và thương mại các nước ASEAN; kinh tế và thương mại một số nước ASEAN 6; Kinh tế và thương mại một số nước ASEAN 4.

  pdf7p tieu_vu02 02-06-2018 16 2   Download

 • Chương 6 giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến hội nhập kinh tế và thương mại Châu Á –Thái Bình Dương của Việt Nam. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Bối cảnh và vai trò của hội nhập KT-TM của Việt Nam vào khu vực Châu Á – TBD, quá trình hội nhập KT-TM của Việt Nam vào khu vực Châu Á – TBD, thời cơ và thách thức của Việt Nam khi hội nhập KT-TM vào khu vực Châu Á – TBD, triển vọng và giải pháp hợp tác KT-TM vào khu vực Châu Á – TBD.

  pdf13p tieu_vu02 02-06-2018 35 2   Download

 • Các hoạt động kinh tế luôn có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự tồn tại cũng như phát triển của xã hội. Để thực hiện chức năng kinh tế, ngày nay Nhà nước nào cũng ban hành Hệ thống các qui phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế. Trong hoạt động kinh doanh thường khó tránh khỏi các tranh chấp do nhiều nguyên nhân khác nhau, do vậy, giải quyết các tranh chấp kinh tế cũng là yêu cầu tất yếu. Để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp...

  doc107p tiennuhoiai 18-07-2010 696 241   Download

 • Chủ nghĩa trọng thương ra đời vào thời kỳ quá độ mà nền kinh tế phong kiến bước vào thời kỳ suy đồi và nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu hình thành. Nó ra đời phản ánh những quan điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản vào thời kỳ đầu tư bản vào thời kỳ tiền tư bản và nó được phát triển rộng rãi ở các nước Tây âu. Mặc dù thời kỳ này chưa biết đến quy luật kinh tế trọng thương đã tạo ra nhiều tiền đề về kinh tế xã hội cho...

  pdf33p minhtri 13-07-2009 1054 174   Download

 • Chủ nghĩa trọng thương ra đời tuy còn nhiều hạn chế, nhưng với tư cách là học thuyết kinh tế đầu tiên cũng đã đưa ra những lý luận cơ bản trong quá trình phát triển của chủ nghĩa Tư bản, tạo tiền đề cho nền sản xuất hàng hoá phát triển, và giải quyết được vấn đề cấp bách về vốn trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa Tư bản.

  doc21p rain105 10-11-2012 741 87   Download

 • CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM I- Sơ lược về ngoại thương Việt Nam trước năm 1975: 1- Ngoại thương Việt Nam dưới chế độ phong kiến: Sản xuất hàng hóa giản đơn và một thị trường trong nước chật hẹp, chia cắt là đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam thời kỳ này.

  pdf44p hivu69 19-05-2011 242 83   Download

 • ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU MÔN HỌC I- Khái niệm về ngoại thương: Ngoại thương là sự trao đổi dưới hình thức mua bán hàng hóa và các dịch vụ kèm theo, lấy tiền tệ làm môi giới giữa các nước khác nhau. Ngoại thương là một trong những hoạt động chủ yếu của kinh tế đối ngoại của một quốc gia.

  pdf4p hivu69 19-05-2011 449 82   Download

 • CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI I- Chính sách ngoại thương: 1- Khái niệm về chính sách ngoại thương: Chính sách ngoại thương là một hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành chính và pháp luật dùng để thực hiện các mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực ngoạüi thương của một nước trong thời kỳ nhất định.

  pdf18p hivu69 19-05-2011 202 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế trọng thương
p_strCode=kinhtetrongthuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2