intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế và chính trị

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kinh tế và chính trị
 • Nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong những năm trước đổi mới, nhiều nước XHCN trong đó có nước ta ở những mức độ nhất định đã mắc phải những lệch lạc, chủ quan duy ý chí. Đó là một trong những nguyên nhân đẩy nền kinh tế - xã hội của đất nước rơi vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng. Nhận thức được những lệch lạc đó, trên cơ sở tổng kết thực tiễn đất nước và nghiên cứu, nắm vững thực chất khoa học quan điểm của các nhà...

  pdf95p dellvietnam 24-08-2012 294 87   Download

 • Kinh tế và Chính trị Thế giới đến năm 2020: Phần 1 gồm nội dung chương 1, chương 2 của cuốn sách. Nội dung phần này thể hiện các vấn đề về những vấn để nổi bật của kinh tế thế giới thập kỷ đầu thế kỷ XXI, những vấn đề chính trị thế giới nổi bật trong thập kỷ đầu thế kỉ XXI.

  pdf159p hoa_khoai91 05-06-2014 188 48   Download

 • Nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong những năm trước đổi mới, nhiều nước XHCN trong đó có nước ta ở những mức độ nhất định đã mắc phải những lệch lạc, chủ quan duy ý chí. Đó là một trong những nguyên nhân đẩy nền kinh tế - xã hội của đất nước rơi vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng.

  pdf107p vascaravietnam 15-08-2012 149 45   Download

 • Kinh tế và Chính trị Thế giới đến năm 2020: Phần 2 gồm nội dung chương 3, chương 4 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày các vấn đề về những xu hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020; Việt Nam trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

  pdf134p hoa_khoai91 05-06-2014 108 36   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, giới thiệu về thư viện Viện kinh tế và chính trị thế giới, đặc điểm người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ của các nhóm người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p tathimu66 24-01-2017 156 2   Download

 • Bài thảo luận nhóm đề tài Giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay được nghiên cứu với các nội dung: Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, bài học kinh nghiệm của Đảng ta về nhận thức và vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị, những vấn đề chủ yếu và cơ chế giải quyết nâng cao mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị, kết luận.

  doc19p mrfullhouse 04-10-2016 125 16   Download

 • Nội dung bài viết trình bày nhóm các nghiên cứu về lý luận chủ nghĩa Mar - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị; nhóm nghiên cứu về quan hệ cải cách kinh tế và cải cách chính trị ở các nước...

  pdf7p kequaidan 08-10-2019 14 0   Download

 • Bài tập Kinh tế học chính trị Mác - Lênin trình bày về một số khái niệm và phạm trù liên quan đến bài tập như năng suất lao động, cường độ lao động, giá trị hàng hóa, giá trị thặng dư,... Bên cạnh đó, tài liệu còn đưa ra một số bài tập cụ thể về môn Kinh tế học chính trị Mác - Lênin để các bạn tham khảo.

  pdf29p donnhasoledad 01-04-2015 201 55   Download

 • Trung Quốc là một nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhanh, thành công này một phần là nhờ nước này đã phát triển mạnh các cụm liên kết ngành, nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về chính sách phát triện cụm liên kết ngành ở Trung Quốc, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở Trung Quốc" trong tài liệu Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới dưới đây.

  pdf12p rokuyo 09-09-2015 82 16   Download

 • Đề tài: Phép biện chứng đổi mới kinh tế và chính trị ở nước ta trình bày về cơ sở đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị – trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam trên quan điểm toàn diện; thực trạng kinh tế và chính trị trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf12p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 86 19   Download

 • Đề tài làm rõ những quan điểm lý luận và những bài học kinh nghiệm thực tiễn về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị hiện đại đối với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; làm rõ sự tương đồng và bất cập của mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf225p tsmttc_009 12-08-2015 70 12   Download

 • Sự xuất hiện Uber và Grab không đơn giản là sự xuất hiện một loại dịch vụ mới, thuận tiện cho dân chúng, mà đang đụng đến những vấn đề lý thuyết về triết học, kinh tế học chính trị và chính sách quản lý hiện hữu. Đó là sự xuất hiện những hãng taxi khổng lồ, không sử hữu bất kỳ một cái taxi nào. Nó gợi ý mọi người liên tưởng đến tư tưởng của cuốn sách Powershift của Alvin Toffler: Quyền lực đang chuyển dịch từ quyền tực tài chính sang quyền lực thong tin.

  pdf5p thiendiadaodien_6 12-02-2019 46 8   Download

 • Bài viết "Lý thuyết hội tụ ngành và thực tiễn hội tụ ngành ở Bangalore, Ấn Độ" trong tài liệu Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới giới thiệu đến các bạn những lý thuyết về hội tụ ngành Alfred Weber, của Harold Hotelling và mô hình kim cương của Michael E. Porter. Về cơ sở thực tiễn bài viết phân tích trường hợp hội tụ ngành ở Bangalore, Ấn Độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

  pdf12p rokuyo 09-09-2015 67 8   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vai trò của hội tụ ngành với sự tham gia các mạng sản xuất quốc tế" trong tài liệu Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới dưới đây để nắm bắt được vai trò của hội tụ ngành trong việc giúp quốc gia và doanh nghiệp gia nhập và tiến lên vị trí cao hơn trong mạng sản xuất quốc tế và hệ thống phân công lao động quốc tế.

  pdf14p rokuyo 09-09-2015 61 5   Download

 • Thực tiễn và lý luận đã chứng minh sự hình thành và phát triển của các cụm liên kết ngành tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh,... Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Chính sách cụm liên kết ngành của EU" trong tài liệu Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới dưới đây. Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf15p rokuyo 09-09-2015 56 4   Download

 • Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19) là sự kiện tiêu biểu trong đời sống chính trị Trung Quốc năm 2017. Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với sự nghiệp cải cách mở cửa giai đoạn mới ở Trung Quốc. Tư tưởng Tập Cận Bình được khẳng định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2018. Các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các chức danh tương ứng được sắp xếp lại sau Đại hội 19, kỳ họp Chính Hiệp và Quốc hội khóa 13 năm 2018.

  pdf7p kequaidan3 04-03-2020 24 0   Download

 • Là một trong những nước có lịch sử kinh tế, văn hóa lâu đời với ngôn ngữ phổ biến toàn cầu, nước Anh trở thành một đối tượng nghiên cứu thật hấp dẫn. Để quốc gia này có một vị thế lớn mạnh trên trường quốc tế như ngày nay, chúng ta không thể không nhắc đến công lao của một cá nhân – một người phụ nữ. Đó chính là nữ hoàng Elizabeth I (1559-1603). Đề tài này sẽ tìm hiểu về tình hình kinh tế và chính trị nước Anh dưới thời nữ hoàng Elizabeth I (1559 – 1603).

  pdf9p nanhankhuoctai7 01-07-2020 27 0   Download

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính ở một số nước Châu Á năm 1997 - 1999 gây chấn động về kinh tế , xã hội ở mỗi nước , ảnh hưởng đến các nước khác trong khu vực . Trước đó giới khoa học kinh tế và chính trị ở nhiều nước và chuyên gia kinh tế ở nhiều tổ chức quốc tế vẫn coi sự phát triển kinh tế với tốc đọ cao từ 7-9%/năm , kéo dài hàng chục năm ở TL, Indo , Malay , Hàn Quốc là sự kỳ diệu của Châu Á ....

  doc4p dohong2610 17-04-2010 509 269   Download

 • Điều đó đã chứng minh sự vận dụng, phát triển phép biện chứng duy vật một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước trong những năm vừa qua, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam nhằm mục đích bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội cả về lý luận nhận thức và hoạt động thực tiễn. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị nhằm xây dựng một nền kinh tế phát triển, một hệ thống chính trị vững mạnh trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết.

  pdf12p sieunhansoibac7 25-04-2018 60 5   Download

 • Nhận thức của Đảng về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị đã có những phát triển căn bản. Tuy nhiên, khi công cuộc đổi mới càng phát triển theo chiều sâu, thực tiễn càng đặt ra những vấn đề phức tạp và mới mẻ. Điều đó đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết những thành tựu và hạn chế, thuận lợi và khó khăn, phát hiện và lý giải những vấn đề mới để có quan điểm, giải pháp và bước đi thích hợp nhằm giải quyết hợp lý và hiệu quả mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, thúc đẩy công cuộc đổi mới đi lên có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 68 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế và chính trị
p_strCode=kinhtevachinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2