Kỹ thuật beamformer

Xem 1-8 trên 8 kết quả Kỹ thuật beamformer
 • Thời đại vô tuyến đã bắt đầu từ cách đây hơn 100 năm với sự phát minh ra máy điện báo radio của Gudlielmo Marconi và công nghệ không dây hiện nay đang được thiết lập với sự phát triển nhanh chóng đã đưa chúng ta vào một thế kỷ mới và một kỷ nguyên mới.

  doc51p sungdd 02-07-2012 213 88   Download

 • Beamforming with Correlated Arrivals in Mobile Communications

  pdf21p nguyen4 17-11-2009 68 15   Download

 • Beamforming Fundamentals Với sự chỉ đạo của các tín hiệu đến được biết đến hoặc ước tính, bước tiếp theo là sử dụng các kỹ thuật chế biến không gian để cải thiện hiệu suất tiếp nhận của các mảng ăng-ten nhận được dựa trên thông tin này. Một số các kỹ thuật xử lý không gian được gọi là beamforming bởi vì họ có thể hình thành các beampattern mảng để đáp ứng các yêu cầu quyết định bởi hệ thống không dây.

  pdf19p xuongrong_battien 24-10-2011 46 10   Download

 • Integration and Simulation of Smart Antennas Không giống như hầu hết các công việc cho anten thông minh bao phủ từng khu vực riêng biệt (thiết kế ăng-ten-mảng, xử lý tín hiệu, các thuật toán thông tin liên lạc và thông qua mạng), công việc trong chương này có thể được coi là một nỗ lực trên ăng-ten thông minh để xem xét và tích hợp thiết kế mảng ăng-ten, sự phát triển của các thuật toán xử lý tín hiệu (đối với góc độ lập dự toán đến và thích nghi beamforming), chiến l...

  pdf18p xuongrong_battien 24-10-2011 58 13   Download

 • Systems designed to receive spatially propagating signals often encounter the presence of interference signals. If the desiredsignal andinterferers occupy the same temporal frequency band, thentemporal filtering cannot be usedto separate signal frominterference.

  pdf23p nguyen4 17-11-2009 63 10   Download

 • và nhận Anten Nhiều Trong các môi trường với một ăng-ten truyền đơn tại các trạm cơ sở và nhiều nhận các ăng-ten ở mỗi điện thoại di động, mã hóa chồng chất và nhận beamforming với hủy bỏ sự can thiệp là chiến lược tối ưu và tối đa hóa các SINRs nhận kết quả đầu ra bộ lọc.

  pdf38p banhbeo3 07-11-2011 35 8   Download

 • Sau đó beamforming với Moore-Penrose pseudoinverse 34,53-56 A + cung cấp cho các vector trọng lượng của sự chậm trễ cho tất cả các XR, XT τ hτ (XT, XR) = A + Tf (XT, XR) τ (3,36)nT e là vector coeffcients chuyển ở tần số 192-ban nhạc nghe. Điều này cho chúng ta coeffcients chuyển từ tất cả các vị trí XT để tất cả các vị trí XR một cách riêng biệt cho mỗi τi chậm trễ.

  pdf88p banhbeo2 05-11-2011 27 5   Download

 • Vì vậy, một kích thước, cụ thể là tần số, đã được thay thế bởi các tham số, hai sự chậm trễ. Đối với dự toán của hướng đến (DOA) trong mỗi chức năng chuyển giao hai chiều, ESPRIT dự toán và beamforming giả-nghịch đảo được sử dụng hφR (τi, XT) = A + HXR

  pdf88p banhbeo2 05-11-2011 33 4   Download

Đồng bộ tài khoản