Kỹ thuật quan trắc

Xem 1-20 trên 473 kết quả Kỹ thuật quan trắc
 • Thông tư Số: /2012/QĐ-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải công nghiệp (Bản dự thảo) của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.

  pdf44p thuoanh218 17-10-2014 80 7   Download

 • Việc ứng dụng kỹ thuật quan trắc cửa sông và bờ biển bằng camera mở ra một triển vọng mới cho việc quan trắc và giám sát sự biến động của cửa sông và bờ biển một cách thường xuyên với chi phí thấp, cung cấp thông tin và số liệu cho việc nghiên cứu, quy hoạch và quản lý các vùng của sông ven biển.

  pdf5p namthangtinhlang_03 10-11-2015 19 3   Download

 • Báo cáo Địa kỹ thuật - Quan trắc: "Bàn về vấn đề thiết kế và ước tính độ chính xác lưới GPS trong trắc địa công trình" trình bày các giải pháp liên quan đến thiết kế và ước tính độ chính xác mạng lưới GPS trong trắc địa công trình. Trên cơ sở đó, tác giả đã xây dựng một chương trình máy tính. Tác giả đã sử dụng chương trình này để ước tính cho một lưới cụ thể.

  pdf8p minhvanthuan 29-10-2014 72 24   Download

 • Mạng lưới trác địa ở nước ta được chia làm 4 hạng :I, II, III, IV, sau đó được phát triển tiếp lưới cấp I, cấp II và lưới đo vẽ. Trong đó bản đồ địa hình có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng. Xuất phát từ thực tế đó mà "Đồ án môn học: Thiết kế kỹ thuật lưới trắc địa" đã được thực hiện nhằm để làm cơ sở phục vụ đo vẽ bản đồ tỉ lệ 1:5000

  pdf22p tdhunre 11-06-2016 64 17   Download

 • Bài giảng Quan trắc và phân tích môi trường của Phạm Đình Tuấn trình bày các nội dung về qui trình kĩ thuật trong quan trắc môi trường và qui trình kĩ thuật trong quan trắc tại hiện trường. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  ppt40p conchimnon32 26-06-2014 110 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p abcdef_42 02-11-2011 67 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p abcdef_42 02-11-2011 64 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p abcdef_42 02-11-2011 45 8   Download

 • Nội dung bài học này giúp sinh viên biết được các tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và chất lượng nước thải; ý nghĩa, nguyên tắc và quy trình xác định một số chi tiêu cơ bản về chất lượng nước.

  pdf27p uocvong09 16-10-2015 38 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p abcdef_42 02-11-2011 41 5   Download

 • Nội dung bài giảng giúp sinh viên biết được các tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và chất lượng nước thải; ý nghĩa, nguyên tắc và quy trình xác định một số chi tiêu cơ bản về chất lượng nước.

  pdf5p uocvong09 16-10-2015 41 4   Download

 • Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Được căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...

  pdf143p thongtucp 03-11-2017 20 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2013/BKHCN quy định các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, khu vực, trạm QT&CB PXMT địa phương và Trạm QT&CB PXMT cơ sở; nhân lực của Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia; cơ sở vật chất của Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia; trang thiết bị chính của Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia; kỹ thuật quan trắc và phân tích phóng xạ môi trường.

  doc19p thangnamvoiva12 12-08-2016 14 0   Download

 • Đề cương ôn tập Kỹ thuật nhiệt trình bày ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá trắc nghiệm khách quan, giúp cho các bạn sinh viên học môn Kỹ thuật nhiệt có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

  doc58p vanhieubkdn9 17-11-2014 376 150   Download

 • Cuốn sách "Phương pháp và kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học (Đại cương- vô cơ)" được biên soạn nhằm giúp học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo trong việc ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan môn Hóa học, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf105p tramnamcodon_04 03-04-2016 89 38   Download

 • Đề cương bài tập Kỹ thuật nhiệt tập hợp những bài tập tự luận và trắc nghiệm về kỹ thuật nhiệt nhằm giúp các bạn củng cố những kiến thức về kỹ thuật nhiệt. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Vật lý và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  pdf4p duccongxd 22-05-2015 151 37   Download

 • Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá trắc nghiệm khách quan môn kỹ thuật nhiệt để giúp sinh viên hiểu được các khái niệm, định nghĩa về hệ cô lập, hệ không cô lập, hệ kín, hệ hở, hệ đoạn nhiệt, chất môi giới, nhiệt độ,...

  pdf57p manh89 26-09-2011 1120 474   Download

 • Nội dung "Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng" gồm 5 chương trong đó chương 1 nói về lý thuyết cơ sở kỹ thuật chiếu sáng nhằm nhắc lại các đại lượng và đơn vị quan trắc cùng với khái niệm các yêu cầu trong kỹ thuật chiếu sáng, các chương 2,3 và 4 có tính hướng đối tượng, nhằm vào kỹ thuật và phương pháp tính toán khác nhau cho 3 đối tượng thiết kế chiếu sáng: chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên ngoài và chiếu sáng đường giao thông.

  pdf224p minhminhminh32 30-03-2014 713 442   Download

 • QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Đây là chương quan trọng nhất trong chương trình môn học, giới thiệu về các phương pháp quan trắc chất lượng môi trường không khí ở từng khâu một của quá trình và giới thiệu về cách quan trắc các yếu tố khí tượng có liên quan, các mẫu nước mưa và bụi lắng. 4.1 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ : Chất lượng không khí là một thuật ngữ tập trung hơn thuật ngữ ô nhiễm không khí.

  pdf38p thachthaoxanh 24-08-2011 624 237   Download

 • Biến dạng thực chất là chuyển vị không gian của các điểm trên công trình qua một chu kỳ thời gian. Vì ta không thể quan trắc hết được tất cả các điểm của công trình nên cần thiết phải chọn một số điểm có khả năng bị chuyển vị rất nhiều (các điểm trên cột đối với nhà khung chịu lực). Những điểm này được gọi là điểm quan trắc.

  pdf5p haidang 11-06-2009 806 230   Download

Đồng bộ tài khoản