Lập trình hướng đối tượng với .net & c#

Xem 1-20 trên 40 kết quả Lập trình hướng đối tượng với .net & c#
 • Tài liệu tham khảo hướng dẫn các bạn làm bài tập môn lập trình hướng đối tượng với . NET, là kiến thức bổ ích với các bạn chuyên ngành công nghệ thông tin.

  pdf15p xuanhoancntt 23-11-2011 248 80   Download

 • Tài liệu tham khảo về lập trình hướng đối tượng với .NET & C#.

  pdf42p xuanhoancntt 23-11-2011 146 33   Download

 • Cung cấp giao diện lập trình (API) cho các dịch vụ và các hàm API truyền thông của hệ điều hành Windowns. Cung cấp nền tảng phát triển chung cho nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau

  pdf49p xuanhoancntt 23-11-2011 153 53   Download

 • Lập trình tuyến tính Một chương trình là một tập các lệnh hoặc câu lệnh làm việc với các dữ liệu toàn cục trong cả chương trình.

  pdf31p xuanhoancntt 23-11-2011 115 27   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với C# giúp các bạn hiểu được lập trình hướng đối tượng, các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng, các khai báo và sử dụng lập trình hướng đối tượng trong C#.

  pdf24p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 22 4   Download

 • Bài giảng Lập trình .NET gồm có các nội dung chính như sau: Giới thiệu công nghệ .NET, tổng quan về C#, lập trình hướng đối tượng với C#, một số lớp và hàm trong C#, một số lớp và hàm trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf432p allbymyself_09 22-02-2016 85 40   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Giáo trình C# và ứng dụng", phần 2 trình bày các nội dung: Lập trình hướng đối tượng với C#, xử lý dữ liệu với ADO.NET. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf138p anhgau456 19-11-2015 24 7   Download

 • Lab 01 - Lập trình hướng đối tượng cơ bản với C#. Nội dung thực hành gồm: Sử dụng công cụ lập trình MS VS.Net, viết ứng dụng console: Tạo/mở project, sao chép, biên dịch, sửa lỗi, các cửa sổ, chạy chương trình; minh họa trên các bài tập hướng đối tượng cơ bản. Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p nhanmotchut_4 01-11-2016 34 17   Download

 • (BQ) Bài giảng Chuyên đề: Lập trình ứng dụng sử dụng C#.NET - Phạm Văn Thuận với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được đặc trưng cơ bản của công nghệ.NET; trình bày được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C#.NET;...

  pdf214p codon_04 03-12-2015 56 11   Download

 • Bài 1: Cho thiêt kê lớp Employee (nhân viên) nh sau: Các thành phân dữ lieu: id: Định danh, kieu int. Dnh danh này d c sinh t dong và tang dân bat dâu t 1. name: H tên nhân viên, kieu String. yearOfBirth: Nam sinh nhân viên, kieu int. salaryLevel: Bac lơng, kieu double. basicSalary: Lơng cơ bn, kieu double. (Chú ý lơng cơ bn là thuoc tính d c s dng chung cho mi dôi t ng ca lp Employee). Các phơng th c: GetId( ): tr li dnh danh ca nhân viên. GetName( ): tr li tên ca nhân viên.

  pdf15p congtucct 21-05-2013 33 9   Download

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 1: Tổng quan về Net và C# giúp các bạn hiểu được .Net là gì, C# là gì? Sự khác nhau giữa ngôn ngữ VB và C#, nhắc lại về lập trình hướng đối tượng (OOP), thiết kế ứng dung nhiều tầng (N-Tier), demo: Tạo ứng dụng WinForms.

  pdf15p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 27 2   Download

 • Bài giảng Lập trình giao diện gồm 8 chương: Chương I - Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net; chương II - Ngôn ngữ lập trình C#; chương III - Hướng đối tượng trong C#; chương IV - Windows Form và các controls; chương V - Sự kiện bàn phím và chuột; chương VI - Mảng – Chuỗi; chương VII - Làm việc với File và thư mục; chương VIII - Đồ họa.

  pdf196p uocvong09 19-10-2015 115 70   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 2 do Hồ Hoàn Kiếm biên soạn bao gồm những nội dung về lập trình hướng đối trượng trong C#; Namespace; lớp và đối tượng; các thành phần trong lớp; Constructors trong C#; Static Constructor; Private Constructor; Destructors trong C#; Overloading Methods.

  ppt16p cocacola_09 27-11-2015 23 2   Download

 • Bài 3 giới thiệu về lập trình hướng đối trượng trong C#. Chương này gồm có các nội dung chính như: Namespace, lớp và đối tượng; các thành phần của lớp, đối tượng; constructors và destructors; nạp chồng phương thức (Overloading); các phương thức chồng toán tử (Operator Overloading); viết lại các thành phần của lớp (Overriding); kế thừa (Inheritance). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 24 2   Download

 • C # (phát âm là "Xem Sharp") là một đơn giản, hiện đại, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, và kiểu an toàn. C # có nguồn gốc từ gia đình C của ngôn ngữ và sẽ được ngay lập tức quen thuộc với C, C + +, và các lập trình Java. C # được chuẩn hóa ECMA quốc tế như là tiêu chuẩn ECMA-334 và theo tiêu chuẩn ISO / IEC là ISO / IEC 23270 tiêu chuẩn. Microsoft C # trình biên dịch cho. NET Framework là một thực hiện phù hợp của cả hai tiêu chuẩn....

  doc547p doanlmit 02-03-2011 264 152   Download

 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp lập trình trên môi trường Windows Cơ chế quản lý chương trình và xử lý thông điệp trên MS Windows Lập trình giao diện đồ họa - người dùng (GUI) Cơ chế giao tiếp thiết bị đồ họa (GDI) Cơ chế quản lý bộ nhớ, tập tin. Môn học này trình bày phương pháp lập trình API trên Windows 32 và kỹ thuật lập trình MFC với ngôn ngữ minh họa là Visual C++ 6.0 ...

  pdf28p abcdef_9 07-07-2011 312 131   Download

 • Microsoft® Visual Basic(VB) 2005 hay Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005. Trong Microsoft Visual Studio 2005, bạn có thể kết hợp các project (dự án) viết bằng các ngôn ngữ khác như C#, J#, ... với VB2005. VB2005 được chạy trên nền .NET Framework 2.0, khi đóng gói chương trình cũng cần bộ Framework này để chạy chương trình. Cũng như VB 6.0, VB2005 cũng là ngôn ngữ lập trình huớng đối tuợng....

  pdf67p myxaodon12 21-11-2011 222 91   Download

 • Môn học Lập trình Windows C# nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng trong môi trường Windows cơ bản & nâng cao. Cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản MS.NET. Giúp sinh viên làm quen với môi trường phát triển tích hợp hiện đại & mạnh mẽ của MS là Visual Studio .NET 2005, 2008.

  ppt10p xuanlan_12 26-04-2014 56 9   Download

 • Hiện nay, C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, được giảng dạy tại các trường đại học trong nước và trên thế giới. Đặc biệt, khi được kết hợp sử dụng với .Net, nền tảng lập trình được phát triển và hỗ trợ bởi Microsoft, lúc này C++ được gọi là C++.Net đã trở lên vô cùng mạnh mẽ. Bài giảng "Kỹ thuật lập trình" này được biên soạn nhằm giới thiệu cho sinh viên ngôn ngữ lập trình C++ và cách sử dụng nó trên .Net.

  pdf37p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 16 4   Download

 • Bài giảng môn học Cơ sở lập trình - ThS. Phạm Thanh An với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức về lập trình, thuật toán, phương pháp Top Down Design; ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng phát triển phần mềm trên Net Framework; phương pháp lập trình hướng đối tượng;...

  pdf4p hera_01 20-04-2016 33 3   Download

Đồng bộ tài khoản