Lệnh add

Xem 1-20 trên 62 kết quả Lệnh add
 • X.1.1. Lệnh di chuyển MOV Cấu trúc: MOV Nguồn , Đích ; đích = nguồn Ví dụ: MOV #21h, R10 ; đưa giá trị 2byte (21h) vào thanh ghi R10. MOV.W R3,R4 ; đưa giá trị 2byte của thanh ghi R3 vào thanh ghi R4. MOV.B 21h, 33h; đưa giá trị một byte tại địa chỉ 21h vào địa chỉ 33h. X.1.2.Lệnh POP(.B) Cấu trúc: POP Đích; lấy dữ liệu từ con trỏ ngăn xếp đến đích Ví dụ: POP R5; trả về giá trị ban đầu của R5 POP SR; trả về trạng thái ban đầu của thanh ghi POP.

  doc15p bentangu 21-11-2012 134 45   Download

 • Các câu lệnh trong C M D 1. Accessibility Controls - access.cpl 2. Accessibility Wizard - accwiz 3. Add Hardware Wizard - hdwwiz.cpl 4. Add/Remove Programs - appwiz.cpl 5. Administrative Tools - control admintools 6. Automatic Updates - wuaucpl.cpl 7. Bluetooth Transfer Wizard - fsquirt 8. Calculator - calc 9. Certificate Manager - certmgr.msc 10. Character Map - charmap

  pdf3p hoangnhan123 12-10-2009 1024 177   Download

 • Nhấn phím Windows + R để mở hộp thoại Run. Add/Remove Programs = appwiz.cpl Administrative Tools = control admintools Authorization Manager= azman.msc Calculator = calc Certificate Manager = certmgr.msc Character Map = charmap Check Disk

  doc6p burnstop 07-04-2010 623 162   Download

 • Tài liệu tham khảo gồm Tổng Hợp 200 Câu Lệnh Trong Run: 1. Accessibility Controls - access.cpl 2. Accessibility Wizard - accwiz 3. Add Hardware Wizard - hdwwiz.cpl 4. Add/Remove Programs - appwiz.cpl 5. Administrative Tools - control admintools 6. Automatic Updates - wuaucpl.cpl 7. Bluetooth Transfer Wizard - fsquirt 8. Calculator - calc 9. Certificate Manager - certmgr.msc 10. Character Map - charmap 11. Check Disk Utility - chkdsk 12. Clipboard Viewer - clipbrd 13. Command Prompt - cmd 14. Component Services - dcomcnfg 15. Computer Management - compmgmt.msc 16.

  doc7p caubengheo 30-11-2010 262 136   Download

 • appwiz.cpl -- Chạy chương trình Add/Remove Programs. calc -- Chạy chương trình máy tính điện tử. cfgwiz32 -- Cấu hình ISDN. charmap -- Mở bảng ký tự đặc biệt. chkdsk -- Sửa chữa những tập tin bị hỏng.

  doc2p congnghethongtin_07 13-05-2011 205 49   Download

 • Phép cộng và trừ không dấu. Các số không dấu được định nghĩa như những dữ liệu mà tất cả mọi bit của chúng đều được dùng để biểu diễn dữ liệu và khó có bit dành cho dấu âm hoặc dương. Điều này có nghĩa là toán hạng có thể nằm giữa 00 và FFH (0 đến 255 hệ thập phân) đối với dữ liệu 8 bit. 6.1.1 Phép cộng các số không dấu. Trong 8051 để cộng các số với nhau thì thanh ghi tổng (A) phải được dùng đến. Dạng lệnh ADD là: ADD A, nguồn; A...

  pdf11p hoangtrongvan 22-12-2010 119 37   Download

 • Chi tiết về các lệnh Lệnh ADD ADD ( TerminationID [, MediaDescriptor] [, EventsDescriptor] [, EventBufferDescriptor] [, SignalsDescriptor] [, AuditDescriptor] )

  pdf13p suatuoi_thomngon 31-07-2011 39 9   Download

 • Bộ vi xử lí 8088 được khởi tạo đoạn ngăn xếp tại ss = 4200H . Giả thiết tại một thời điểm BP= OOFCH,,,đang trỏ vào định ngăn xếp. hãy tính địa chỉ và nội dung các byte nhớ trong ngăn xếp sau các lệnh sau: PUSH AX PUSH BX POP DX...

  pdf31p luongtam126 26-10-2012 490 163   Download

 • Giống như một câu văn được tạo nên bằng cách ghép các ký tự lại với nhau, một chương trình cũng là một sự kết hợp các lệnh điều khiển cơ bản như: ADD, MOVE hoặc JUMP, bài học này sẻ trình bày về tập lệnh của họ MCs 8051 thông qua các cách định địa chỉ dữ liệu và các chương trình điển hình.

  doc17p ducnhuanxd 26-10-2011 191 81   Download

 • TẬP LỆNH CPU INTEL 8086/8088 1. Dạng lệnh : - Một lệnh của vi xử lý 86 có dạng tổng quát như sau : , - Mã gợi nhớ giúp cho người sử dụng biết hoạt động của lệnh. Mã gợi nhớ thường là các chữ tiếng anh viết tắt như : MOV là lệnh chuyển, ADD là lệnh cộng, AND là lệnh và luận lý, JMP là lệnh nhảy . . . - Toán hạng đích giữ kết quả (nếu có yêu cầu) sau khi thi hành lệnh.

  pdf12p myngoc5 21-09-2011 123 39   Download

 • Khoá tương tác người dùng Trong một số trường hợp, để tránh người dùng thoát khỏi Excel khi đang thực hiện một số bước tính toán mất nhiều thời gian, cần phải giới hạn tương tác giữa người dùng và chương trình Excel. Đối tượng Application có một số phương thức/thuộc tính để thực hiện điều này: Gán thuộc tính DisplayAlerts bằng FALSE để ẩn các hộp thoại Excel khi đang thực thi mã lệnh. ...

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 86 37   Download

 • Accessibility Controls : access.cpl Add Hardware Wizard : hdwwiz.cpl Add/Remove Programs : appwiz.cpl Administrative Tools : control admintools Automatic Updates : wuaucpl.cpl Bluetooth Transfer Wizard : fsquirt

  doc3p vanlidochanhxg 06-01-2010 71 32   Download

 • Nghịch yahoo status với 1 số lệnh cơ bản Những ngày chat Yahoo yên bình đã khiến bạn nhàm chán, hãy sử dụng một số lệnh dưới đây để quậy một lát nào Dưới đây là các lệnh trong Yahoo, khi biết các lệnh này bạn có thể kết hợp với một số câu chữ rồi đưa vào status để quậy Bấm vào để add nick ymsgr:addfriend? Example: ymsgr:addfriend?myid Bấm vào để gửi file ymsgr:sendfile? Example: ymsgr:sendfile?myid Bấm vào để gọi đến số được chỉ định ymsgr:call? Example: yms...

  pdf5p xmen1357 06-01-2011 89 21   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương II: Kiến trúc tập lệnh 1, trình bày các nội dung cơ bản: xem lại cách thực thi một chương trình, phân loại lệnh trong MIPS, truy cập bộ nhớ trong MIPS, chi tiết về các toán tử(Add, sub, etc), chi tiết về các lệnh chuyển đổi dữ liệu (load, store ), chi tiết về các lệnh điều khiển (Jump, branch if equal…).

  ppt31p thuanbk2010 17-04-2014 91 21   Download

 • Công cụ phân tích dữ liệu trong Excel là một phần mềm bổ sung (Add-In) thuộc nhóm Analysis ToolPak. Để sử dụng bộ công cụ phân tích dữ liệu, ta chọn lệnh Tool/Data Analysis. Hộp thoại Data Analysis sẽ xuất hiện để ta chọn công cụ cần dùng. Hộp thoại Data Analysis Nếu trong menu Tools không có lệnh Data Analysis, ta phải gọi công cụ này bằng cách vào menu Tools, chọn lệnh Add-Ins, sau đó chọn mục Analysis ToolPak rồi Click OK. ...

  pdf20p meoancaran 20-03-2011 73 20   Download

 • Chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một công cụ dòng lệnh mới của Windows Server 2008 đó là ServerManagerCMD.exe. Công cụ này chỉ có trong cài đặt GUI chuẩn của Windows Server 2008, mà không có trong cài đặt Windows Server 2008 CORE. Điều này là bởi vì Server CORE không có .NET Framework và ServerManagerCMD cần .NET Framework.

  pdf12p maicon24 26-07-2010 97 18   Download

 • cài đặt bằng công cụ graphic add/remove program của linux giải quyết các vấn đề sau thao tác đơn giản,dễ thực hiện tự động cài các gói phục thuộc dễ quản lý redhat package manager được phát triển đầu tiên bởi redhat sau đó được các phiên bản linux khác sử dụng rộng rãi fedora,mandrake,suse

  ppt13p hangkute_1 18-08-2010 79 18   Download

 • Hầu hết các thành phần của Windows (Windows components) đều có thể được gỡ bỏ bằng lệnh [Add or Remove Programs] \ [Add/Remove Windows Components] trong Control Panel.

  pdf2p dauhutuongot 22-07-2010 109 15   Download

 • Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục 3 – Tóm tắt tập lệnh Phụ lục 3: TÓM TẮT TẬP LỆNH Mnemonic Description Byte Oscillator Period 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 48 48 12 12 12 12 12 12 24 Trang 191 ARITHMETIC OPERATIONS ADD A,Rn Add register to Accumulator ADD A,direct Add direct byte to Accumulator ADD A,@Ri Add...

  pdf4p augi19 01-03-2012 51 14   Download

 • Các phép chiếu phối cảnh: B1: Chọn Obj cần thực hiện. B2: click [M]Effects- Add Perspective. B3: dùng mouse dời các nút handle để tạo phép chiếu hình Bạn có thể dùng mouse di chuyển các điểm tụ. Trả hình về như lúc ban đầu click [M]Effect-Perspective. Vd: Tạo chữ 1 đầu to , 1 đầu nhỏ

  doc4p tjmlajtjnhyeu 02-11-2010 50 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản