intTypePromotion=1
ADSENSE

Lệnh thu nsnn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lệnh thu nsnn
  • Công văn 3141/TCHQ-KHTC của Tổng cục Hải quan về việc thông báo sử dụng giấy nộp tiền và lệnh thu NSNN

    doc2p trongthuy 18-08-2009 93 3   Download

  • Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 04/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:………………… lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước Căn cứ quy định của pháp luật về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, sau khi xem xét các điều kiện quy định; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số: ...................................... Quyết định hoàn trả cho: ........................................................................................... Mã số thuế: .........................

    pdf1p butanyc 19-08-2010 271 30   Download

  • Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 05/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:………………… LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nghĩa vụ nộp NSNN của người được hoàn thuế; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số:.......................................... Yêu cầu KBNN: ................................................................................... Tỉnh, TP: .......................................................

    pdf2p butanyc 19-08-2010 168 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lệnh thu nsnn
p_strCode=lenhthunsnn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2