intTypePromotion=4
ADSENSE

Lesson study

Xem 1-20 trên 215 kết quả Lesson study
 • The paper presents a number of issues in the lesson study, which identifies the learning process through lesson study and proposes the process of teaching through the form of lesson study and the results of applying the process in teaching “mathematics lesson plan” for primary education students at Dong Thap University.

  pdf5p danhvi10 26-11-2018 14 2   Download

 • This article provides some basic theoretical statements about micro-teaching and lesson study, and suggests how to combine these methods to develop the teaching skills of students in a high school geography teaching methodology module in a Department of Geography.

  pdf12p trieuhkt 20-08-2018 38 1   Download

 • This paper proposes an inquiry model for improving the teaching of mathematics based on the practice of lesson study. This model provides both pre-service and in-service mathematics teachers with multiple pathways for designing a mathematics lesson plan. The result of this research plays an important role in determining if the model is effective in helping teachers to develop their professional expertise.

  pdf8p vinhbinhnguyen 14-06-2017 24 2   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 26: See you later! (Hẹn gặp lại) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf3p xuanlocnet 16-10-2014 63 13   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 25: Cheers! (Ăn mừng) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 51 9   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 1: Getting there (Đến nơi) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf6p xuanlocnet 16-10-2014 96 8   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 24: Graduation (Tốt nghiệp) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 44 7   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 7: Can we talk? (Chúng ta nói chuyện được không?) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf3p xuanlocnet 16-10-2014 56 6   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 22: Exam time (Mùa thi) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 51 6   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 2: Hello and welcome (Chào mừng các bạn) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 57 5   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 3: Make yourself at home (Tự nhiên như ở nhà) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 56 5   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 4: Mind your manners (Cư xử cho lịch sự) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 45 5   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 5: College Orientation (Ngày Định hướng tại Trường) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf5p xuanlocnet 16-10-2014 58 5   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 6: Café conversation (Tán gẫu bên tách cà phê) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf5p xuanlocnet 16-10-2014 40 5   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 16: Around campus (Dạo quanh trường học) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 37 5   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 23: Extending your visa (Gia hạn Visa) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 47 5   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 8: Making friends with Australian people (Kết bạn với người Úc) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 50 4   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 9: In the classroom (Trong lớp học) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 64 4   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 10: I need a job! (Tôi cần việc làm!) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 37 4   Download

 • English Learning Series: English for study in Australia - Lesson 11: I got the job! (Tôi đã kiếm được việc làm!) trình bày về nhân vật, nội dung câu chuyện, các chi tiết cần thiết trong tình huống, ngữ pháp, thành ngữ và kiểu diễn tả và phần bài tập từ vựng tiếng Anh.

  pdf4p xuanlocnet 16-10-2014 42 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lesson study
p_strCode=lessonstudy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2