intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lịch sử tư tưởng

Xem 1-20 trên 4521 kết quả Lịch sử tư tưởng
 • Mục đích chính là chỉra những điểm tương đồng và khác biệt trong đặc điểm ngôn ngữ giới của nhà đầu tư và người kêu gọi đầu tư trong thể loại chương trình truyền hình Shark Tank Mỹ và Thương vụ bạc tỷ từ góc độ sử dụng hành động ngôn từ và chiến lược lịch sự.

  pdf27p hoahogxanh11 12-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Quan điểm của J.J. Rousseau về phân quyền và giá trị tham khảo đối với Việt Nam hiện na" tập trung phân tích tư tưởng của J.J. Rousseau về phân quyền nhằm tránh nguy cơ lạm quyền của các cơ quan quyền lực Nhà nước; từ đó rút ra ý nghĩa lịch sử đối với kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay.

  pdf6p kimphuong1126 07-09-2023 1 1   Download

 • Nhà nước Việt Nam kể từ ngày 02/9/1945 đến nay (1945-2023) trải qua 78 năm thử thách, được xác định là một nhà nước kiểu mới trong lịch sử dân tộc: nhà nước của dân, do dân, vì dân. Sự khác nhau căn bản và quan trọng nhất giữa nhà nước kiểu mới với tất cả các nhà nước trong lịch sử trước đó ở chỗ: các nhà nước trong lịch sử thì dân phục vụ nhà nước, còn nhà nước kiểu mới là nhà nước phục vụ nhân dân. Đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân; nhà nước “liêm chính, kiến thiết quốc gia và phục vụ nhân dân”; nhà nước vì các quyền và tự do cơ bản của con người.

  pdf3p kimphuong1126 07-09-2023 1 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội là một bộ phận quan trọng trong tư tưởng quân sự của Người; là những vấn đề cốt lõi, có tính nguyên tắc trong xây dựng quân đội được rút ra từ thực tiễn và định hướng chỉ đạo thực tiễn xây dựng quân đội ở từng giai đoạn lịch sử; đã bổ sung, phát triển, làm phong phú học thuyết Mác - Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản và làm nền tảng tư tưởng để Đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng và lãnh đạo quân đội trong suốt tiến trình của cách mạng.

  pdf9p vifriedrich 06-09-2023 1 0   Download

 • Bài viết Quan điểm của J.J. Rousseau về phân quyền và giá trị tham khảo đối với Việt Nam hiện nay tập trung phân tích tư tưởng của J.J. Rousseau về phân quyền nhằm tránh nguy cơ lạm quyền của các cơ quan quyền lực Nhà nước; từ đó rút ra ý nghĩa lịch sử đối với kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay.

  pdf6p vifriedrich 06-09-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vấn đề dân sinh và xã hội hài hoà" giới thiệu các bài viết như: Hồ Chí Minh với vấn đề dân sinh, lý luận xây dựng xã hội hài hòa của Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam; tìm hiểu nguồn gốc của khái niệm hài hòa trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại, bảo đảm công bằng xã hội vì sự phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf163p oursky03 21-08-2023 0 0   Download

 • Bài viết Điều kiện đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày mối quan hệ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về điều kiện bảo đảm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử mới; Những vấn đề cơ bản giữ vững điều kiện bảo đảm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf9p viengels 25-08-2023 1 0   Download

 • Tài liệu "Về công tác tư tưởng và văn hóa" tập hợp các bài viết và phát biểu liên quan đến công tác tư tưởng và văn hóa đã được đăng tải trên các báo và tạp chí ở Thành phố và Trung ương. Phần 1 gồm các bài: Một số ý kiến về công tác tư tưởng - văn hóa; Về đạo đức và sự tu dưỡng của đảng viên chúng ta; Chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Ba sự kiện lớn trong lịch sử văn hóa Thăng Long - 10 thế kỷ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vibranson 10-08-2023 0 0   Download

 • Tài liệu "Lược sử lập hiến Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945; Lập hiến dưới chế độ chính quyền Sài Gòn; Hiến chế Quốc gia Việt Nam; Hiến chế Đệ nhị Cộng hòa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf182p vibranson 10-08-2023 0 0   Download

 • Ebook Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám (Tập II: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử) - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng tư sản không có giai cấp tư sản bản xứ, hay là tư tưởng ở Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất; Phan Bội Châu - nhà tư tưởng tiêu biểu ở đầu thế kỷ XX; Điều kiện lịch sử chính của sự hoạt động tư tưởng ở Việt Nam giữa hai cuộc chiến tranh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf89p vibranson 10-08-2023 0 0   Download

 • Ebook Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám (Tập II: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử) - Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung: Hoạt động của các giáo phái chính và những vấn đề tư tưởng mà sự hoạt động ấy đẻ ra trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới; Các màu sắc chủ nghĩa dân tộc tư sản, tiểu tư sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf209p vibranson 10-08-2023 0 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích làm rõ những nguyên tắc cơ bản, cần quán triệt trong nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa Mác Lênin cho người học các nhà trường nhằm nhận thức đúng bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như vai trò thế giới quan và phương pháp luận khoa học của học thuyết này như: Đảm bảo tính khách quan, tính hệ thống, chỉnh thể; tính lịch sử - cụ thể và tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

  pdf6p viengels 25-08-2023 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tư tưởng kinh tế kể từ Keynes" trình bày phác thảo một lịch sử tư tưởng kinh tế kể từ lí thuyết tổng quát của Keynes. Nội dung phần 1 gồm có: Keynes và lí thuyết tổng quát; Cuộc cách mạng Keynesian; Thắng lợi huy hoàng của chủ nghĩa can thiệp; Tiên đề hóa, hình thức hóa, toán học hóa; Một học thuyết chính thống mới: tổng hợp tân cổ điển; Tính thường trực và đổi mới của những học thuyết phi chính thống; Sự trỗi dậy của học thuyết tự do; Những kinh tế vĩ mô mới; Về tháp Babel và ba cách tiếp cận của tư tưởng kinh tế đương đại.

  pdf231p haojiubujain06 28-08-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Triết học Trung Quốc (Tập 1 Thời đại Tử học): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phiếm luận thời đại tử học; tư tưởng và tôn giáo trước thời khổng tử; khổng tử và khởi nguyên của nho gia; Mặc tử và Mặc gia thời kỳ đầu; Mạnh tử và mạnh học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf300p tueman07 21-08-2023 1 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Phát triển năng lực, phẩm chất người học trong hoạt động luyện tập phần Lịch sử thế giới hiện đại 1945-2000-Lịch sử lớp 12 thông qua một số kĩ thuật dạy học tích cực" nhằm giúp giáo viên kiểm tra mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh trên lớp sau mỗi bài học, giáo viên sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản và đánh giá được mức độ hiểu bài của học sinh. Từ đó, giáo viên nắm bắt được thực tế quá trình học tập của mỗi học sinh để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, giúp các em lấy lại những kiến thức cơ bản đã mất, nâng cao chất lượng môn học.

  pdf59p tueman07 21-08-2023 2 2   Download

 • Sơ đồ tư duy được sử dụng để biểu thị từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc các nội dung khác có liên quan và được bố trí xung quanh một từ khóa trung tâm hoặc ý tưởng chính. Sơ đồ tư duy được sử dụng để hình thành, hình dung, cấu trúc, và phân loại các ý tưởng, đồng thời là một công cụ trợ giúp để học tập nghiên cứu sắp xếp thông tin, giải quyết vấn đề, ra quyết định, và triển khai nội dung văn bản.

  pdf7p viberkshire 09-08-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn Lịch sử nhằm quan sát sự vật, hiện tượng: thu thập, tìm kiếm tư liệu lịch sử từ SGK, từ các tư liệu lịch sử, từ các kênh thông tin khác trong cuộc sống gần gũi với học sinh.

  pdf24p tueman09 19-08-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Triết học Mác - Lênin: Chương 1 - Khái luận về Triết học" cung cấp cho học viên những nội dung về: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học; Sự hình thành, phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử; Triết học Mác - Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt23p kimphuong1122 19-08-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Triết học Mác - Lênin: Chương 8 - Triết học về con người" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử; quan điểm triết học Mác – Lênin về con người; vấn đề con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt20p kimphuong1122 19-08-2023 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Nâng cao hiệu quả các tiết “Bài tập Lịch sử” và “Ôn tập” Lịch sử lớp 7 bằng phương pháp tổ chức trò chơi" nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh. Giúp các em dễ hiểu, dễ khắc sâu kiến thức lịch sử và góp phần hình thành, rèn luyện những kĩ năng cơ bản cho học sinh trong học tập, hợp tác, giao tiếp và khẳng định được vai trò cá nhân của các em, hướng tới việc đào tạo các em trở thành những con người năng động, hiểu biết, có ích trong tương lai.

  pdf25p kimphuong1123 16-08-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1194 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lịch sử tư tưởng
p_strCode=lichsututuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2