Loài lưỡng cư

Xem 1-20 trên 1585 kết quả Loài lưỡng cư
 • Loài lưỡng cư ( phần 1 ) Một số loài Lưỡng cư phổ biến ở Việt Nam - Ếch giun (Ichthyophis glutinosus) (Ếch giun = ếch trun = rắn trun đĩa): Là loài lưỡng cư không chân tương đối hiếm gặp ở nước ta. Cơ thể hình giun dài khoảng 20 - 30cm. Chúng khác giun ở chỗ đầu có hai mắt như hai chấm đen.

  pdf6p phuochau4 17-03-2011 111 43   Download

 • Loài lưỡng cư ( phần 2 ) Đặc điểm thích nghi tự vệ ở lưỡng cư (Amphibia) - Lưỡng cư có nhiều kẻ thù trong động vật Có xương từ cá đến thú và động vật Không xương sống (nhện độc, bò cạp, rết ...). Sự tự vệ của chúng thường có tính chất thụ động, chúng chạy trốn kẻ thù và tìm nơi ẩn nấp.

  pdf7p phuochau4 17-03-2011 96 43   Download

 • Ếch giun (Ichthyophis glutinosus) (Ếch giun = ếch trun = rắn trun đĩa): Là loài lưỡng cư không chân tương đối hiếm gặp ở nước ta. Cơ thể hình giun dài khoảng 20 - 30cm. Chúng khác giun ở chỗ đầu có hai mắt như hai chấm đen. Ðầu nhỏ hơi dẹp, mõm tương đối nhọn. Lưng ếch giun có màu xám hay nâu sậm, bụng màu nhạt hơn. Dọc hai bên thân có hai sọc màu vàng lợt chạy từ góc hàm đến góc đuôi. Ếch giun sống chui luồn dưới đất nên có mắt, màng nhĩ bị tiêu...

  pdf36p ktct_1669 23-04-2012 187 24   Download

 • Loài lưỡng cư ( phần 3 ) Sự phát triển hậu phôi (sự biến thái) Lưỡng cư (Amphibia) Sự biến thái xảy ra qua 2 thời kỳ: Thời kỳ thứ nhất là nòng nọc có khe mang, lá mang, chưa có phổi và chi, thời kỳ thứ 2 là là nòng nọc có phổi và chi, mang và đuôi tiêu giảm.

  pdf5p phuochau4 17-03-2011 75 20   Download

 • Loài lưỡng cư ( phần 5 ) Cơ quan tiêu hoá Lưỡng cư (Amphibia) Cơ quan tiêu hoá của lưỡng cư gồm khoang miệng hầu, thực quản, dạ dày, ruột trước và ruột giữa chưa phân biệt, ruột sau (ruột thẳng) rộng và tận cùng là hậu môn (huyệt).

  pdf6p phuochau4 17-03-2011 63 16   Download

 • Nghiên cứu này cung cấp dẫn liệu về thành phần loài lưỡng cư và bò sát ở khu vực đồi thấp phía Bắc huyện Tân Uyên, hệ thống thành phần loài, đánh giá đa dạng sinh học qua đó phát hiện những loài quý hiếm, làm cơ sở cho công tác bảo tồn tài nguyên bò sát và lưỡng cư ở tại địa phương.

  pdf11p nganga_03 21-09-2015 35 8   Download

 • Nghiên cứu này cung cấp dẫn liệu trong khu vực rừng và các khu dân cư lân về thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở vùng rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nhằm hệ thống lại thành phần loài, đánh giá đa dạng sinh học, qua đó phát hiện những loài quý hiếm, làm cơ sở cho công tác bảo tồn nguồn tài nguyên tại địa phương.

  pdf9p nganga_03 21-09-2015 22 6   Download

 • Kết quả nghiên cứu tại vùng rừng Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được danh lục gồm 74 loài lưỡng cư và bò sát (chiếm 13,58% so với toàn quốc) thuộc 55 giống, 18 họ, 3 bộ, gồm 24 loài lưỡng cư thuộc 18 giống, 7 họ, 1 bộ và 50 loài bò sát thuộc 37 giống, 11 họ, 2 bộ. Theo danh lục đã ghi nhận có 12 loài trong Nghị định 32, 15 loài trong Sách Đỏ Việt Nam, 12 loài trong Danh lục Đỏ Thế giới, 11 loài trong phụ lục của Công ước...

  pdf9p sunshine_9 24-07-2013 20 1   Download

 • Bài viết Kết quả điều tra thành phần loài lưỡng cư, bò sát huyện An Lão, tỉnh Bình Định trình bày kết quả nghiên cứu này chúng tôi đã bổ sung cho danh lục lưỡng cư, bò sát của tỉnh Bình Định 8 loài; đã xác định được 23 loài thuộc diện quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007, 27 loài có tên trong Danh lục đỏ IUCN 2010, 12 loài thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

  pdf6p dangthitrangtrang 10-05-2018 2 0   Download

 • Ếch giun (Ichthyophis glutinosus) (Ếch giun = ếch trun = rắn trun đĩa): Là loài lưỡng cư không chân tương đối hiếm gặp ở nước ta. Cơ thể hình giun dài khoảng 20 - 30cm.

  pdf19p heoxinhkute2 22-08-2010 106 26   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của lưỡng cư, bò sát ở vùng đồi thấp phía đông huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tìm hiểu về thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu; đặc điểm phân bố của các loài lưỡng cư, bò sát; tầm quan trọng và giá trị kinh tế, khoa học của các loài lưỡng cư, bò sát tại huyện Tân Uyên.

  pdf135p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 21 7   Download

 • Bài báo này công bố danh lục gồm 63 loài lưỡng cư, bò sát thuộc 44 giống, 21 họ và 5 bộ phân bố ở vùng Tây Nam tỉnh Long An. Trong đó có 18 loài (chiếm 63,49% số loài) quý hiếm bị đe dọa bởi các mức độ khác nhau theo Sách Đỏ Việt Nam 2007, Danh lục Đỏ Thế Giới 2014, Nghị Định 32/2006 của Chính phủ và Công ước CITES 2006. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nganga_03 21-09-2015 26 3   Download

 • Lưỡng cư là những động vật Có xương sống đầu tiên chuyển từ môi trường nước lên cạn nên mang các đặc điểm của các động vật Có xương sống ở cạn nhưng chưa hoàn chỉnh và có các đặc điểm của động vật Có xương sống ở nước.

  ppt0p thuong_632 13-12-2012 111 30   Download

 • Sự vận chuyển của lưỡng cư phù hợp mật thiết với môi trường sống của nó. Các loài lưỡng cư có đuôi sống với nước chuyển vận bằng cách bơi, các loài này có đuôi phát triển, chi yếu. Chúng di chuyển bằng cách quẩy đuôi như cá, chi ép vào 2 bên thân (cá cóc Tam Đảo) hoặc bằng cách uốn toàn thân (cá cóc mù).

  pdf5p heoxinhkute2 22-08-2010 80 17   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của lưỡng cư, bò sát ở rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang tìm hiểu đặc điểm phân bố của các loài lưỡng cư bò sát ở Trà Sư, tầm quan trọng và giá trị kinh tế, khoa học của các loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực rừng Trà Sư,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf107p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 34 16   Download

 • Bài báo này lần đầu tiên công bố kết quả nghiên cứu về Lưỡng cư, Bò sát ở tỉnh Tiền Giang. Danh lục thành phần gồm 62 loài Lưỡng cư, Bò sát thuộc 44 giống, 21 họ và 5 bộ phân bố ở tỉnh Tiền Giang. Trong đó có 17 loài quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, Danh lục Đỏ thế giới, Nghị định 32 của Chính phủ và Công ước CITES. Có 23 loài được khai thác để sử dụng và buôn bán.

  pdf9p nganga_03 21-09-2015 16 3   Download

 • Luận án tiến sĩ Sinh học "Khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng Quảng Ngãi" với mục tiêu nhằm xác định đa dạng thành phần loài, đặc trưng phân bố (theo sinh cảnh, nơi ở, đai độ cao), một số đặc điểm sinh thái học làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý và bảo tồn các loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi.

  pdf165p lvan123 02-03-2018 4 3   Download

 • Bài viết Dẫn liệu về tài nguyên lưỡng cư, bò sát ở vùng Tây Bắc tỉnh Cà Mau nghiên cứu về thành phần loài, cấu trúc thành phần loài, so sánh với một số khu hệ khác về tài nguyên lưỡng cư, bò sát ở vùng Tây Bắc tỉnh Cà Mau.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 9 2   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm điều tra nghiên cứu thành phần loài, cấu trúc khu hệ theo bậc phân loại của các loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi. Mô tả đặc điểm nhận dạng chính các loài lưỡng cư và bò sát ghi nhận bổ sung cho vùng Quảng Ngãi. Nghiên cứu đặc trưng phân bố các loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi.

  pdf59p lvan123 02-03-2018 2 1   Download

 • Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư, bò sát ở núi Nhỏ TP Vũng Tàu đã ghi nhận được 48 loài thuộc 33 giống, 14 họ, 3 bộ, 2 lớp. Trong đó gồm 8 loài lưỡng cư thuộc 8 giống, 4 họ, 1 bộ và 40 loài bò sát thuộc 25 giống, 10 họ, 2 bộ. Trong đó có 6 loài quý hiếm (2 loài lưỡng cư và 4 loài bò sát) có trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), Danh lục Đỏ IUCN (2014).

  pdf16p tieuthi300610 29-03-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản