intTypePromotion=3
ANTS

Lời gọi chương trình con

Xem 1-20 trên 79 kết quả Lời gọi chương trình con
 • Nội dung bài 6: Hàm thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình trình bày về khái niệm hàm, các bước viết hàm, các cách truyền đối số, lời gọi hàm, lời gọi chương trình con, đệ quy. Tham khảo bài giảng này để nắm bắt nội dung chi tiết môn học.

  pdf14p phuongpham357 22-07-2014 45 5   Download

 • Chương trình con là một chương trình độc lập, xử lý một công việc nhất định nào đó trong chương trình chính, nó có chỉ có thể thực hiện được công việc đã được lập trình khi ở chương trình chính có lời gọi đến nó. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Tìm hiểu về chương trình con" dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc3p huudatld 19-02-2016 37 2   Download

 • Phần 4: Ngôn ngữ lập trình Pascal -2 trong giáo trình Nhập môn Tin học biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Bài giảng cung cấp cho người học những nội dung quan trọng trong môn học này: Khái niệm chương trình con, đặc điểm của chương trình con và tệp văn bản. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu một số ví dụ minh họa nhằm giúp các bạn hệ thống kiến thức đã được học trong bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p thanhtrieung 04-09-2018 19 2   Download

 • MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1/ Kiến thức: - Biết được cấu trúc chung và vị trí của thủ tục trong chương trình chính. - Phân biệt được tham số giá trị và tham số biến trong thủ tục. - Nắm được khai báo biến toàn cục và biến cục bộ. 2/ Kỹ năng: - Nhận biết được các thành phần trong đầu của một thủ tục. - Nhận biết được hai loại tham số hình thức trong đầu của một thủ tục. - Nhận biết được lời gọi thủ tục ở chương trình chính cùng với tham số thực sự. 3/ Thái độ: - Rèn luyện cho học sinh phẩm chất...

  doc5p nguoiemsaumuon 09-04-2010 264 76   Download

 • Kiến thức. - Biết được cấu trúc chung và vị trí của thủ tục trong chương trình. - Phân biệt được tham số giá trị và tham số biến. - Nắm được khái niệm về biến toàn cục và biến cụa bộ. 2. Kĩ năng: - Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục. - Nhận biết được hai loại tham số hình thức trong đầu của thủ tục. - Biết cách khai bóa hai loại chương trình con cùng với tham số hình thức cảu chúng. - Sử dụng đúng lời gọi chương trình con...

  pdf13p genius111 31-03-2011 313 53   Download

 • Kiến thức Học sinh cần nắm được: - Một số khái niệm về chương trình con, lợi ích của việc viết chương trình con.Phân biệt được hai loại chương trình con: Hàm và thủ tục. 2. Kĩ năng. - Học sinh biết cách khai báo chương trình con cùng với các tham số hình thức của chúng. - Học sinh biết cách sử dụng chương trình chính gọi chương trình con thực hiện với những tham số thực sự. - Học sinh được rèn luyện kĩ năng tổ chức chương trình con trong lập trình, khả năng diễn đạt một...

  pdf10p genius111 31-03-2011 226 29   Download

 • Sử dụng để chia chương trình thành những khối nhỏ để dễ quản lý Dễ dàng để tìm lỗi hoặc tiến hành sửa chữa, cải tiến những chương trình Để sử dụng chương trình con, bạn phải thực hiện 3 công việc sau: - Tạo một chương trình con - Định nghĩa thông số của nó trong bảng các biến cục bộ của chương trình con. - Gọi chương trình con từ một chương trình nào đó (chương trình chính, chương trình con khác hoặc chương trình ngắt)....

  pdf9p doquyenhong 26-10-2011 47 10   Download

 • Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến chương trình con. Trong chương này người học tìm hiểu về hàm, các bước xây dựng hàm, tầm vực, các cách truyền đối số, lời gọi hàm,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p youcanletgo_04 17-01-2016 31 2   Download

 • Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàm và chương trình con", cụ thể như: Khái niệm và Cú pháp, định nghĩa hàm, tham số và lời gọi hàm, đệ quy,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p dongdong321 05-06-2018 12 1   Download

 • Học sinh biết được cấu trúc của một thủ tục .  Hiểu được mối liên hệ giữa chương trình và thủ tục .  Phân biệt được tham trị và tham biến .  Phân biệt được tham số hình thức và tham số thực sự .  Phân biệt được biến cục bộ và biến toàn cục . 2 Kỹ năng :  Nhận biết được các thành phần trong phần đầu của thủ tục .  Nhận biết được hai loại tham số trong phần đầu của thủ tục .  Nhận biết được lời gọi của...

  pdf7p paradise3 11-12-2011 126 22   Download

 • Trong chương trình, khi gặp một lời gọi hàmthì các bước sau được thực hiện: l Nếu hàmcó tham số, trước tiên các tham số sẽ được gán giá trị thực tương ứng. -Chương trình sẽ thực hiện tiếp các câu lệnh trong thân hàm bắt đầu từ lệnh đầu tiên đến câu lệnh cuối cùng. -l Khi gặp lệnh return hoặc dấu } cuối cùng trong thân hàm, chương trình sẽ thoát khỏi hàm để trở về chương trình gọi nó. -l Thực hiện tiếp tục những câu lệnh của chương trình....

  pdf5p suatuoi_vinamilk 12-07-2011 51 6   Download

 • Chương 6 giới thiệu về hàm (Function) trong ngôn ngữ lập trình. Chương này gồm các nội dung chính như: Khái niệm và cú pháp, tầm vực, tham số và lời gọi hàm, đệ quy. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt27p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 29 3   Download

 • Ngôn ngữ assembly (còn gọi là hợp ngữ) là một ngôn ngữ bậc thấp được dùng trong việc viết các chương trình máy tính. Ngôn ngữ assembly sử dụng các từ có tính gợi nhớ, các từ viết tắt để giúp ta dễ ghi nhớ các chỉ thị phức tạp và làm cho việc lập trình bằng assembly dễ dàng hơn. Mục đích của việc dùng các từ gợi nhớ là nhằm thay thế việc lập trình trực tiếp bằng ngôn ngữ máy được sử dụng trong các máy tính đầu tiên thường gặp nhiều lỗi và tốn thời gian....

  pdf114p nguyen5 19-11-2009 1089 470   Download

 • Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau (còn gọi là các phương pháp lập trình). Một phần của công việc lập trình là việc lựa chọn một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau đòi hỏi lập trình viên phải xử lý các chi tiết ở các mức độ khác nhau khi cài đặt các thuật toán. Thông thường, điều này dẫn tới thỏa hiệp giữa thuận lợi cho việc lập trình và hiệu quả của chương trình...

  ppt58p tienquy12a1 27-11-2010 362 187   Download

 • Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau (còn gọi là các phương pháp lập trình). Một phần của công việc lập trình là việc lựa chọn một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau đòi hỏi lập trình viên phải xử lý các chi tiết ở các mức độ khác nhau khi cài đặt các thuật toán. Thông thường, điều này dẫn tới thỏa hiệp giữa thuận lợi cho việc lập trình và hiệu quả của chương trình...

  pdf223p hongkthkgl 04-10-2010 409 140   Download

 • 1/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trẻ nhận biết đặc điểm và gọi được tên một số côn trùng - Trẻ biết được quá trình sinh trưởng của con bọ rùa - Trẻ nhận biết một số con côn trùng có lợi và một số con côn trùng gây hại. 2. Kỹ năng: - Trẻ so sánh, phân biệt các loại côn trùng - Kích thích khả năng sáng tạo của trẻ qua các hoạt động 3. Thái độ - Giáo dục trẻ bảo vệ côn trùng có lợi II/ CHUẨN BỊ: 1.Của giáo viên: - Cô thiết...

  pdf4p abcdef_9 10-07-2011 296 43   Download

 • Hàm và Thủ tục Phát triển chương trình bằng phương pháp tinh chỉnh dần từng bước. Định nghĩa và sử dụng hàm trong ngôn ngữ C Hàm đệ quy Sức mạnh của đệ quy là gì? Lời giải của bài toán T gọi là đệ quy nếu nó được thực hiện bằng lời giải của bài toán T’ có dạng giống T Giải thuật tương ứng với lời giải đệ quy gọi là giải thuật đệ quy. Biểu diễn giải thuật đệ quy: trong chương trình cần có thủ tục hay chương trình con. ...

  pdf8p nvcuong198 17-04-2011 144 38   Download

 • MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Củng cố kiến thức của trẻ về tên gọi , đặc điểm đặc trưng và các bộ phận của một số loại hoa quen thuộc - Phân loại hoa theo các đặc điểm + Hoa : Mọc từng cái , mọc thành chùm Cánh tròn, cánh dài - Phát triển vốn từ : mịn màng , Búp, nhú lên, xòe ra - Giáo dục trẻ biết ích lợi của 1 số loại hoa hoa đối với đời sống con người...

  pdf8p phalinh4 03-07-2011 440 38   Download

 • GỌI CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ PHÍM CHỨC NĂNG GỌI CHƯƠNG TRÌNH CON DỊCH CHUYỂN DỮ LỆU TRONG MỘT Ô NHỚ SANG Ô NHỚ KẾ DỊCH CHUYỂN DỮ LIỆU RA 8 Ô NHỚ ĐỂ HIỂN THỊ LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH KHỞI TẠO 8279 BEGIN ĐẶT ĐỊA CHỈ KHỞI TẠO GỬI TỪ ĐIỀU KHIỂN ĐỂ ĐẶT CHẾ ĐỘ QUÉT PHÍM HIỂN THỊ LỐI VÀO PHẢI 8 LED ĐẶT TẦN SỐ XUNG NGÕ VÀO 8279 XOÁ RAM FÌO, RẾT NGẮT ĐỌC DỮ LIỆU VÀO RAM XUẤT DỮ LỆU TỪ RAM RA ĐỂ HIỂN THỊ END...

  pdf36p kentit 19-08-2010 84 24   Download

 • Quản lý các lỗi thực thi chương trình bằng phát biểu Try…Catch. - Kiểm tra một số điều kiện lỗi đặc trưng bằng phát biểu Catch When - Sử dụng thuộc tính Err.Number và Err.Description để xác định các lỗi ngoại lệ - Sử dụng phát biểu Try…Catch - Sử dụng các bộ xử lý lỗi kết hợp với các kỹ thuật phòng vệ lỗi khác - Thoát khỏi bộ xử lý lỗi bằng phát biểu Exit Try Chương này chúng ta sẽ xây dựng các khối mã tự xử lý l ỗi phát sinh, còn gọi là các ngoại...

  pdf8p bigstar19 23-02-2012 85 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Lời gọi chương trình con
p_strCode=loigoichuongtrinhcon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản