intTypePromotion=1
ADSENSE

Lợi nhuận và rủi ro

Xem 1-20 trên 385 kết quả Lợi nhuận và rủi ro
 • Tham khảo tài liệu 'bài 5: lợi nhuận và rủi ro', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p dpthanh 21-05-2010 462 147   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Lợi nhuận, rủi ro, mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đo lường rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p doinhugiobay_15 25-02-2016 183 29   Download

 • Bài giảng Lợi nhuận và rủi ro trình bày về khái niệm lợi nhuận; đo lường lợi nhuận; lợi nhuận kỳ vọng; rủi ro; đo lường rủi ro; hệ số biến đổi; lợi nhuận-rủi ro của danh mục đầu tư; rủi ro của danh mục đầu tư; lợi ích đa dạng hóa;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt36p cocacola_06 06-11-2015 69 12   Download

 • Bài giảng Bài 5: Lợi nhuận và rủi ro xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư vào một danh mục bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p codon_09 25-03-2016 55 7   Download

 • Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích mối quan hệ tương tác giữa lợi nhuận và rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân ở tỉnh An Giang. Mô hình FEM, REM điều chỉnh sai số được ước lượng đồng thời bằng phương pháp hồi quy tổng quát 2 bước (G2SLS) đối với 2 phương trình: lợi nhuận (NIM) và rủi ro tín dụng (NPL). Sử dụng số liệu thu thập từ báo cáo của 24 quỹ tín dụng nhân dân ở tỉnh An Giang trong giai đoạn 2010 – 2014, kết quả cho thấy không tồn tại mối quan hệ tương tác giữa NIM và NPL và tồn tại mối tương quan nghịch giữa ro tín dụng và lợi nhuận.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 43 5   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 4 "Lợi nhuận và rủi ro - no pain, no gain" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về lợi nhuận và rủi ro của một cổ phiếu, hiệp phương sai và tương quan, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, danh mục đầu tư hiệu quả, mô hình định giá tài sản vốn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học và nghiên cứu về Tài chính ngân hàng.

  pdf39p silentlovect 28-09-2015 65 16   Download

 • Bài viết Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy các ngân hàng đa dạng hóa các hoạt động thì lợi nhuận càng cao. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf17p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 86 10   Download

 • CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG I. VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN TỪ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Thực hiện mục tiêu đầu tiên 2. Đo lường rủi ro cho doanh nghiệp 3. Thông tin cần thiết bổ sung thêm đối với doanh nghiệp 4. Đối với hoạt động của ngân hàng 5. Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng II. ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1. Môi trường hoạt động của NH SMV 2. Đo lường kết quả thu nhập...

  pdf13p misadu 08-07-2010 644 359   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'phân tích tác động đòn bẩy lên lợi nhuận và rủi ro của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng delta agf', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p donna_pro 28-10-2011 807 350   Download

 • Trong bài 4 chúng ta đã đề cập nhiều đến tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư đòi hỏi. Bài 5 sẽ xem xét chi tiết hơn mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư vào một danh mục bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau.

  pdf8p mrshare32 03-01-2010 708 296   Download

 • Trong hầu hết các hoạt động đầu tư, mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp luôn là tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, trên thực tế rủi ro vẫn cứ luôn tồn tại trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Rủi ro có nghĩa là khả năng bạn bị thua lỗ một phần hoặc thậm chí là tất cả các khoản đầu tư ban đầu. Một độ lệch chuẩn lớn hơn cho biết một mức rủi ro cao hơn và ngược lại....

  doc17p tothesky 09-11-2012 237 84   Download

 • Trong bài 2 chúng ta đã đề cập nhiều đến suất chiết khấu dùng để làm cơ sở xác định giá trị hiện tại của một số tiền hoặc của một dòng tiền. Bài 4 và 5 sẽ gặp lại khái niệm này với tên gọi là tỷ suất lợi nhuận yêu cầu. Làm thế nào để quyết định suất chiết khấu hay tỷ suất lợi nhuận yêu cầu? Bài 5 sẽ xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư...

  pdf7p maikitucxa135a 29-07-2011 147 60   Download

 • Luận văn: Phân tích tác động đòn bẩy lên lợi nhuận và rủi ro của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng DELTA AGF, với mục tiêu đo lường tác động của đòn bẩy tài chính của công ty, đánh giá ảnh hưởng của hai đòn bẩy đến khả năng sinh lợi và rủi ro, giải pháp tài trợ nhu cầu vốn tương lai hiệu quả, hạn chế rủi ro và nâng cao lợi nhuận trên vốn cổ phần.

  doc62p lengocln 19-03-2014 148 49   Download

 • MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Nhiều ngân hàng sẽ phải quản trị và chấp nhận rủi ro cao để có thể đạt được lợi nhuận hợp lý. Điều quan trọng một ngân hàng có thể đo lường rủi ro để thực hiện lợi nhuận khả quan hơn trong kỳ tới với những thách thức của các nhân tố bên ngoài và sự điều chỉnh các luật lệ. Hoạt động của một ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó trên thị trường, năng lực của nó sẽ thôn tính ngân...

  pdf15p muaythai5 24-08-2011 129 36   Download

 • Đến với nội dung bài giảng chương 2 "Mức sinh lợi và rủi ro" để nắm bắt được mức sinh lời của đầu tư, rủi ro trong đầu tư chứng khoán, đánh giá rủi ro và mức sinh lời kỳ vọng, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf12p hoaitrinhphuong 06-09-2015 91 12   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp chương 3: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro trình bày về mối quan quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư, cách định lượng được lợi nhuận và rủi ro trong từng chứng khoán riêng lẻ, giúp các nhà đầu tư có thể lựa chọn dự án tối ưu với rủi ro thấp nhất và đạt lợi nhuận cao nhất.

  pdf4p lamtran89 08-07-2014 64 4   Download

 • Mục tiêu của chương 3 nhằm giúp sinh viên biết cách phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán, định lượng lợi nhuận và rủi ro của từng loại chứng khoán riêng lẻ và danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p namthangtinhlang_02 04-11-2015 40 4   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 5: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về rủi ro và lợi nhuận, đo lường lợi nhuận và rủi ro, thái độ với rủi ro, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro, mô hình CAPM,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt48p nguyenhoainambd 29-05-2017 31 4   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về rủi ro và lợi nhuận, đo lường lợi nhuận và rủi ro, thái độ với rủi ro, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro, mô hình CAPM, đo lường rủi ro hệ thống, lý thuyết thị trường vốn (CML), mô hình APT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt45p nguyenhoainambd 29-05-2017 101 6   Download

 • Bài giảng này miêu tả các khái niệm, bản chất của tài chính doanh nghiệp; quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro; các mô hình định giá tài sản vốn; định giá chứng khoán, xác định chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp, lựa chọn những phương án đầu tư tài sản dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf4p namthangtinhlang_02 08-11-2015 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lợi nhuận và rủi ro
p_strCode=loinhuanvaruiro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản