intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Bình đẳng

Xem 1-20 trên 1079 kết quả Luật Bình đẳng
 • Bài viết Đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020 được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Thái Bình.

  pdf12p vikoenigsegg 26-09-2022 6 1   Download

 • Bài thu hoạch môn Giới trong lãnh đạo và quản lý "Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực trạng và giải pháp" nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng tham gia thực hiện công tác bình đẳng giới, đồng thời cũng nâng cao nhận thức đối với bình đẳng giới trong xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p dongtrongphan 09-08-2022 7 4   Download

 • Cuốn sách "Hồ Chí Minh về vấn đề Nhà nước và pháp luật" là tài liệu quý và thiết thực cho mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác và học tập trong ngành tư pháp nói riêng và trong tất cả các ngành, các cấp nói chung, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên các trường đại học và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đối với việc tra cứu và tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf364p bakerboys07 05-07-2022 16 1   Download

 • Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bình đẳng, thông qua hoạt động lập pháp, ban hành chính sách và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bài viết Lập pháp bảo đảm bình đẳng tại Việt Nam trình bày các nội dung về bình đẳng và vai trò của Quốc hội; Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; Hoàn thiện cơ chế bảo vệ bình đẳng.

  pdf8p vichristinelagarde 11-07-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bài 1: Những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: cạnh tranh; khái quát về pháp luật cạnh tranh; quá trình phát triển của pháp luật cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 15-06-2022 24 2   Download

 • Bộ luật lao động 2019 hướng tới giải quyết các khoảng cách về giới còn hiện hữu. Đây có thể nói là văn bản pháp luật toàn diện nhất điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm tại Việt Nam và đã đề cập tới một số lĩnh vực đang tồn tại bất bình đẳng. Từ đó đưa ra các quy định nhằm đảm bảo Bình đẳng giới cho người lao động tại nơi làm việc. Bài viết "Một số điểm mới về bình đẳng giới trong Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019" đưa ra những điểm mới này ở Bộ luật lao động 2019 trong sự so sánh với Bộ luật lao động năm 2012.

  pdf3p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Báo cáo "Rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới" tập trung rà soát mức độ phù hợp của Luật Bình đắng giới với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người và các luật của Việt Nam, cũng như mức độ hiệu quả của việc thực hiện Luật Bình đẳng giới từ năm 2007 đến năm 2019. Ngoài ra, báo cáo cũng tập trung xác định những bất cập để có đủ thông tin cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới.

  pdf184p thanhthanh191 20-06-2022 15 2   Download

 • Bài viết Bình đẳng hôn nhân theo tinh thần Phật giáo nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích sự bình đẳng hôn nhân theo tinh thần Phật giáo thông qua tạng Nikaya. Phân tích, so sánh, đối chiếu là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong nghiên cứu này.

  pdf10p viabigailjohnson 10-06-2022 14 1   Download

 • Nghiên cứu "Thực trạng suy thoái rừng ở huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình và đề xuất giải pháp hạn chế suy thoái" được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng suy thoái, tìm ra nguyên nhân suy thoái trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hạn chế đang là vấn đề đặt ra cấp thiết.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bình đẳng giới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về bình đẳng giới; Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf77p viginnirometty 04-05-2022 12 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bình đẳng giới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf44p viginnirometty 04-05-2022 16 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị; Nhập ngũ và xuất ngũ trong thời bình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf57p viginnirometty 04-05-2022 28 12   Download

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan trong BLTTHS năm 2015 tập trung vào những quy định nhằm bảo đảm sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên bào chữa, tránh chồng chéo giữa việc thực hiện chức năng buộc tội và chức năng xét xử nhằm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết bàn về việc Đẩy mạnh phát triển giáo dục từ xa cũng chính là giải pháp tốt để tiếp tục xây dựng các mô hình học tập theo hướng nâng cao chất lượng trong giai đoạn sắp tới, khi mà chúng ta không thể làm việc và học tập theo kiểu tập trung truyền thống; đó chính là cách mà toàn xã hội đang cùng với ngành giáo dục thực hiện mục tiêu kép. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 14 1   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 của tỉnh Ninh Bình thông qua một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Kết quả cho thấy công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bản đồ địa chính dạng số trên địa bàn tỉnh đã được đo đạc chiếm 57,87% tổng diện tích tự nhiên; 28/43 đơn vị hành chính cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 19 2   Download

 • Là một trong những tôn giáo lớn ở tỉnh Bình Định hiện nay, cùng với quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã có những đóng góp nhất định trong đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài trên địa bàn đạt được nhiều kết quả khả quan; song cũng đang đứng trước nhiều vấn đề bất cập cần được phân tích, đánh giá nhằm điều chỉnh hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Nội dung bài viết sẽ làm rõ những vấn đề trên.

  pdf9p viplato 05-04-2022 24 2   Download

 • Bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm giải quyết có hiệu quả các tình huống phát sinh liên quan đến trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng, 20 ngày cộng dồn trong một năm mà có lý do chính đáng nhằm bảo đảm hài hòa quyền lợi cho các bên trong quan hệ lao động.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 6 1   Download

 • Bài viết là một trường hợp điển hình của hành vi đã được Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm giải quyết. Các vấn đề pháp lý sau đây đã được bài viết giải quyết là (i) Nhận diện hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu; (ii) Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền của Tòa án; (iii) Cơ chế giải quyết tranh chấp.

  pdf11p viottohahn 30-03-2022 22 1   Download

 • Bài viết đưa ra tình huống pháp lý về việc chung sống như vợ chồng trái pháp luật khi một trong hai bên đang trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Khi một bên chết đi, thì việc giải quyết về nhân thân đặc biệt là vấn đề tài sản của các bên sẽ thuộc tranh chấp hôn nhân và gia đình hay tranh chấp dân sự. Những quan điểm khác nhau sẽ được tác giả phân tích và làm rõ.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 21 1   Download

 • Thông qua phương pháp so sánh với pháp luật một số quốc gia trên thế giới, trên cơ sở nghiên cứu những quy định của pháp luật quốc tế, nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng về QHHN ở Việt Nam nhằm giúp nhận thức rõ những ưu điểm, thành công và một số tồn tại, bất cập. Học viên đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh QHHN có yếu tố nước ngoài phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, có tính đến việc học tập kinh nghiệm quốc tế về QHHN.

  pdf94p badbuddy09 29-03-2022 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1131 lượt tải
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật Bình đẳng
p_strCode=luatbinhdang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2