intTypePromotion=3

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Xem 1-20 trên 152 kết quả Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
 • Nói tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Giới thiệu Luật hàng không dân dụng Việt Nam, phần 2 giới thiệu tới người đọc toàn văn của Luật hàng không dân dụng Việt Nam bắt đầu từ mục 4 của chương 3 - Khai thác cảng hàng không, sân bay; nhân viên hàng không, quản lý hoạt động bay, vận chuyển hàng không, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p tsmttc_009 24-07-2015 40 4   Download

 • Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 1991 và được sửa đổi, bổ sung năm 1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

  pdf70p tsmttc_009 24-07-2015 56 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Hài hòa pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam với pháp luật hàng không quốc tế" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về phạm vi điều chỉnh của luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, quy định quản lý nhà nước về hàng không dân dụng trong luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006,...

  pdf5p anh0510 22-02-2016 34 3   Download

 • 1. Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.

  pdf80p truongdoan 10-07-2009 602 137   Download

 • Thông tư 2585/1998/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi trên các đường bay nội địa cho một số đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  doc3p anhphuong 17-08-2009 128 19   Download

 • Quyết định 193/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc23p anhphuong 17-08-2009 110 16   Download

 • Thông tư quy định về quản lý giá trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

  doc5p anhphuong 17-08-2009 160 15   Download

 • Thông tư liên tịch quy định về quản lý giá trong ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam

  doc4p anhphuong 17-08-2009 117 13   Download

 • Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.

  doc66p meomeo 10-05-2009 1139 251   Download

 • Tài liệu tham khảo luật hàng không dân dụng việt nam của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

  doc64p snrise1812 11-11-2010 165 46   Download

 • Luật này quy định những quan hệ pháp lý liên quan tới hoạt động hàng không dân dụng nhằm bảo đảm an toàn hàng không, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế.

  pdf30p abcdef_44 31-10-2011 123 23   Download

 • Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam như sau: 1- Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 6 1- Quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng bao gồm: a)...

  pdf6p abcdef_44 31-10-2011 65 7   Download

 • Thông tư 904/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 818/TTg ngày 13/02/1995 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam

  doc4p anhphuong 17-08-2009 97 6   Download

 • "Luật số: 61/2014/QH13 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc18p tsmttc_010 28-08-2015 27 0   Download

 • Quyết định về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 100 8   Download

 • Quy định 157/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

  doc3p ngoctrang 17-08-2009 102 6   Download

 • Quy định 2738/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc thu tiền thương quyền và phí hạ cánh, cất cánh và chỉ huy bay đối với các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài

  doc3p ngoctrang 17-08-2009 121 5   Download

 • Bài giảng Một số quy định về tham gia giao thông của người khuyết tật bao gồm những nội dung về Luật Người khuyết tật; Luật Giao thông đường bộ; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT quy định vận tải hành khách đường thủy nội địa và một số nội dung khác.

  ppt19p cocacola_06 06-11-2015 48 5   Download

 • Nghị định số: 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;...

  pdf29p cuonghuyen0628 13-11-2015 25 4   Download

 • Thông tư Số: 36/2014/TT-BGTVT Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không. Thông tư ban hành căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

  doc9p minhvanthuan 19-11-2014 48 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
p_strCode=luathangkhongdandungvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản