intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật quốc tịch việt nam 1998

Xem 1-19 trên 19 kết quả Luật quốc tịch việt nam 1998
 • Quyết định của chủ tịch nước số 53QĐ/CTN ngày 12 tháng 5 năm 1999 về việc phê chuẩn hiệp định khung về khu vực đầu tư Asean được căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; căn cứ vào Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ngày 24/8/1998; căn cứ vào ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 186/UBTVQH 10 ngày 8/5/1999.

  doc16p kexauxi9 03-12-2019 15 0   Download

 • Quyết định của Chủ tịch Nước số 86 QĐ/CTN ngày 05 tháng 6 năm 2000 về việc phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ được ký kết căn cứ vào: Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 8 năm 1998; xét đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 533/CP-QHQT ngày 31 tháng 5 năm 2000.

  doc22p kexauxi9 03-12-2019 40 1   Download

 • Quyết định của Chủ tịch Nước số 62 QĐ/CTN ngày 4 tháng 6 năm 1999 về việc phê chuẩn hiệp định khung Asean về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh được ký kết căn cứ vào: Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ngày 24/8/1998; ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tại Công văn số 186/UBTVQH 10 ngày 8/5/1999; xét đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 540/CP- TCQT ngày 26/5/1999.

  doc13p kexauxi9 03-12-2019 21 0   Download

 • Giống cua nước ngọt Orientalia Dang, 1975 (Potamidae) được Đặng Ngọc Thanh (1975) [5] xác lập ở Việt Nam, nhưng về danh pháp, Orientalia bị coi là tên đồng danh mới (junior homonym) của giống Ốc (Mollusca) Orientalia Radoman, 1972. Các tác giả Yeo et al. (1998, 2005), Yeo & Naruse (2007) [8, 9, 10] đã có bàn luận về vấn đề này và cho là tên giống cua Orientalia Dang phải được thay bằng tên giống cua Hainanpotamon Dai, 1995 được xác lập ở đảo Hải Nam (Trung Quốc), tên này được các tác giả trên coi là tên đồng vật mới (junior synonym) của giống Orientalia Dang.

  pdf4p trinhthamhodang 24-10-2019 29 0   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù số 01/2007/UBTVQH ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành...

  pdf5p tapuaxinhdep 19-05-2013 72 4   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: nghiên cứu về luật quốc tịch việt nam 1998', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p nhokkeen 09-05-2013 164 12   Download

 • Một số vấn đề mới của luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 Tuy nhiên, vấn đề giải quyết việc bồi thường thiệt hại khi thừa phát lại thực hiện hoạt động sai, gây thiệt hại cho đương sự lại không được Nghị định số 61/2009/NĐ-CP đề cập. Về nguyên tắc chung, việc giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 51 3   Download

 • Về luật quốc tịch Việt Nam 1998 Vì vậy, Nhà nước cũng cần phải có các chính sách phù hợp với thừa phát lại, các chính sách này có thể là chính sách hỗ trợ tài chính cho các văn phòng thừa phát lại trong thời gian đầu thành lập và hoạt động. Các hỗ trợ này có thể là chi phí thuê văn phòng, miễn phí các loại thuế cần đóng của văn phòng và thừa phát lại.

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 58 1   Download

 • Căn cứ Nghị định số 15CP ngày 2 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ; - Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của ủy Ban TDTT; - Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển ở nước ta; - Căn cứ đề nghị của ông Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ông Vụ trưởng...

  doc61p mungthach 25-01-2013 160 30   Download

 • Định hướng đổi mới PPDH đã được khẳng định trong “Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X” của Đảng Cộng Sản Việt Nam là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới tổ chức cơ cấu, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”[28]. Trong luật giáo dục nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tháng 12 năm 1998 ở mục 2 trong điều 4 cũng nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự...

  pdf79p cancer23 02-08-2012 135 29   Download

 • Thông tư liên tịch số 08/1998/BTC-BTP-BNG về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 95 4   Download

 • Nghị định số 55/2000/NĐ-CP về Luật Quốc tịch Việt Nam do Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điều của Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 82 2   Download

 • Nghị định số 06/1998/NĐ-CP về luật Quốc tịch Việt Nam do Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điều của Nghị định 37/HĐBT ngày 5/2/1990 quy định chi tiết thi hành luật Quốc tịch Việt Nam

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 84 2   Download

 • Luật số 07/1998/QH10 về Quốc tịch Việt Nam do Quốc Hội ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 74 1   Download

 • Nghị định số 104/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 64 1   Download

 • Nghị định số 104/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawgd8 22-11-2009 62 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP về việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam do Bộ Giáo dục đào tạo - Bộ Tư pháp ban hành

  pdf2p lawgd8 22-11-2009 81 3   Download

 • Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đợc Quốc hội nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993 đã đợc sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai đợc Quốc hội nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

  pdf7p lananh 07-07-2009 309 85   Download

 • L uật quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với nhà nước và trách nhiệm của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Đề cao vinh dự và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam trong việc hưởng quyền và nghĩa vụ công dân, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết,yêu nước của dân tộc Việt Nam, tăng cường......

  doc16p hoangdung 15-03-2009 237 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật quốc tịch việt nam 1998
p_strCode=luatquoctichvietnam1998

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2