intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Tài nguyên

Xem 1-20 trên 6455 kết quả Luật Tài nguyên
 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thanh toán và tín dụng trong hoạt động thương mại quốc tế; pháp luật về vận tải hàng hóa quốc tế; giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p dongcoxanh25 22-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 0 giới thiệu về Thương mại là gì; Thương mại quốc tế là gì; Luật Thương mại quốc tế điều chỉnh về những vấn đề gì; Phương pháp học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 5 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tranh chấp trong thương mại quốc tế; Các điều khoản trong HĐ liên quan đến giải quyết tranh chấp; Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p dongcoxanh25 22-06-2022 2 1   Download

 • Nội dung của "Việt Nam gia nhập WTO - Thuận lợi, thách thức và vai trò của quốc hội " được giữ nguyên theo chương trình nghị sự tại hội nghị, gồm ba phần: Phần I: Tổng quan quá trình đàm phán và cam kết của Việt Nam; Phần II: Thuận lợi và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO; Phần III: Hoàn thiện chính sách và pháp luật để thực thi cam kết gia nhập WTO. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p dongcoxanh25 22-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 4: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: khái quát chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; bồi thường thiệt hại trong trường hợp do hành vi của con người gây ra; bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản gây thiệt hại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 0   Download

 • Mẫu Quyết định buộc thôi việc là mẫu quyết định của giám đốc công ty, ban lãnh đạo công ty về việc quyết định buộc thôi việc với một nhân viên nào đó đã vi phạm nội quy của công ty hoặc theo nguyện vọng xin nghỉ việc của nhân viên. Mẫu quyết định lấy luật lao động, các điều khoản trong hợp đồng lao động làm căn cứ và nêu rõ thông tin của người bị thôi việc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu Quyết định buộc thôi việc tại đây.

  doc1p thenthen19 14-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Hệ thống phương pháp tiếp cận hiện đại bảo vệ tài nguyên môi trường ở vùng biển Việt Nam" hệ thống hóa các phương pháp tiếp cận bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong nước và quốc tế ở vùng biển Việt Nam hiện có. Bên cạnh đó, bài viết này cũng đề cập đến các pháp luật liên quan, những bất cập tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên biển và những đề xuất về mở rộng các khu bảo tồn biển Việt Nam.

  pdf5p thenthen19 04-06-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Biển đảo Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tài nguyên năng lượng và khoáng sản rắn ở vùng biển nước ta; Các dạng tài nguyên biển khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p vimarissamayer 02-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông tại tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, tìm hiểu một số hoạt động hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông tại địa phương, thông qua đó gợi ý các vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp nhóm đối tượng này.

  pdf5p vimarissamayer 02-06-2022 7 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn dưới góc độ Luật Hiến pháp và luật Hành chính nhằm làm sáng tỏ lý luận về tổ chức và hoạt động của TAND từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của TAND từ thực tiễn Tòa cấp cao tại Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm công tác tổ chức và chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung và TAND cấp cao trong hệ thống Tòa án nhân dân ở Việt nam hiện nay...

  pdf104p hoababytrang2510 04-06-2022 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Những vấn đề pháp lý về đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu tại Công ty TNHH TM & XNK Quốc Khánh" là làm rõ những vấn đề pháp lý về đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu, đánh giá thực trạng tuân thủ những vấn đề pháp lý về đàm phán và ký kết HĐNK tại Công ty TNHH TM & XNK Quốc Khánh, Luận văn đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu của Công ty này trong thời gian tới.

  pdf87p bobietbo 01-06-2022 11 0   Download

 • Bài viết này hướng đến tổng hợp và phân tích một số các nguyên tắc chính trong quản trị nước để cung cấp cơ sở lý luận cần thiết cho quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước của Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf11p visherylsandberg 18-05-2022 8 1   Download

 • Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá mức độ quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó chọn lọc các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu 6.5.1. được sử dụng ở quy mô quốc gia để áp dụng cho quy mô lưu vực sông. Phương pháp Delphi kết hợp với quy luật KAMET được sử dụng trong nghiên cứu.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 6 1   Download

 • Công tác giao đất, cấp đất, thu hồi, cho thuê đất của các tổ chức (sau đây gọi chung là cấp đất) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện từ khi có Luật đất đai năm 1993 ra đời, cùng với sự ra đời của ngành Quản lý đất đai (nay là ngành Tài nguyên và Môi trường). Bài viết trình bày ứng dụng của GIS trong quản lý đất đai; Ứng dụng ArcGIS trong công tác quản lý Nhà nước về cấp đất tổ chức tại Gia Lai; Phương hướng phát triển ứng dụng.

  pdf5p visherylsandberg 18-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá những thuận lợi về dạy và học học phần Nguyên lý kế toán; Một số hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả giờ dạy và học học phần Nguyên lý kế toán; Đề xuất nâng cao hiệu quả giờ dạy và học học phần Nguyên lý kế toán cho sinh viên khối kinh tế.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 35 1   Download

 • Bài viết cung cấp đầy đủ hơn về nội dung chi tiết của mô hình MTEF. Kết quả của nghiên cứu đã tìm hiểu rõ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc xây dựng, nội dung chính và sự vận dụng vào tài chính của Việt Nam nhằm hướng đến sự bền vững trong chính sách tài khóa tổng thể.

  pdf16p vimarillynhewson 17-05-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Đề cương ôn tập Thị trường sản phẩm tài nguyên 2" cung cấp cho học viên những câu hỏi và lời giải xoay quanh chương trình để bạn nắm được toàn bộ nội dung chính của môn học như: ưu nhược điểm của kênh tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cung sản phẩm hàng hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p ptrang0211 18-05-2022 10 1   Download

 • Trong thực tiễn, hiện tượng các văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn với nhau vẫn còn tồn tại. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích một số bất cập về các nguyên tắc áp dụng pháp luật và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 18 2   Download

 • Minh bạch là một giá trị công quan trọng trong hoạt động quản trị nhà nước nói chung và quản trị tài nguyên quốc gia nói riêng, trong đó có dầu khí. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích quy định hiện hành về bảo đảm tính minh bạch trong quản trị dầu khí và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

  pdf5p viellenkullman 13-05-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật bảo vệ môi trường năm 2014" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Vấn đề bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf125p viginnirometty 04-05-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1114 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật Tài nguyên
p_strCode=luattainguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2