Luật Tài nguyên

Xem 1-20 trên 4952 kết quả Luật Tài nguyên
 • Luật tài nguyên nước được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Luật tài nguyên nước, một số vấn đề đối với công tác Quản lý Nhà nước về tài nguyên nước".

  pdf12p codon_08 17-03-2016 79 20   Download

 • Sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, điều hòa ,phân phối tài nguyên nước là những nội dung chính trong chương 4 "Khai thác, sử dụng tài nguyên nước" thuộc bài thuyết trình về Luật tài nguyên nước. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf31p hoanghaia10 30-12-2015 81 16   Download

 • Phần 1 của cuốn sách “Luật Tài nguyên nước” trình bày nội dung của Luật Tài nguyên nước ban hành ngày 20 tháng 5 năm 1998 quy định: Bảo vệ nguồn tài nguyên nước, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf37p tsmttc_003 23-05-2015 33 5   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách “Luật Tài nguyên nước” trình bày các nội dung: Quan hệ quốc tế về tài nguyên nước, quản lý nhà nước về nguồn tài nguyên nước, thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước, khen thưởng và xử lý vi phạm… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf39p tsmttc_003 23-05-2015 25 5   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan tài nguyên nước Việt Nam và vai trò của pháp luật trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Chương 2: Pháp luật tài nguyên nước Việt Nam. Chương 3: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật tài nguyên nước Việt Nam.

  pdf18p truongtien_08 03-04-2018 16 4   Download

 • Luật tài nguyên nước quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bộ luật này và các nghị định hướng dẫn thi hành.

  pdf75p thuongdanguyetan08 16-04-2019 0 0   Download

 • Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường; Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - x• hội, tổ chức x• hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc b...

  pdf20p truongan 10-07-2009 825 207   Download

 • 1. Tài nguyên nước thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. ... 4. Cơ quan quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn có trách nhiệm tổ chức quan trắc, dự ...

  pdf26p hongle 24-06-2009 484 157   Download

 • Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước, là điều kiện để khai thác, sử dụng tài nguyên khác và là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của các ngành kinh tế. Mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường...

  doc18p haybenice 18-06-2011 102 25   Download

 • Chương 4 TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 4.1 Khái niệm 4.1.1 Khái niệm chung về nước dưới đất Luật Tài nguyên nước Việt Nam (1998, điều 3) định nghĩa: Nước dưới đất là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới mặt đất. Nước dưới đất chứa trong các lỗ hổng, khe nứt, hang động ngầm kích

  pdf5p dalatngaymua 30-09-2010 318 157   Download

 • Tài nguyên nước là lượng nước trong sông, ao hồ, đầm lầy, biển và đại dương và trong khí quyển, sinh quyển. Trong Luật Tài nguyên nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: " Tài nguyên nước bao gồm các nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển thuộc lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ". Nước có hai thuộc tính cơ bản đó là gây lợi và gây hại.

  pdf161p ktct_1669 25-04-2012 256 131   Download

 • định chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc Bộ NN ... trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; đáp ứng yêu ...

  pdf12p hongle 24-06-2009 255 72   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf2p daumeoduoicop 31-03-2010 476 50   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf105p daumeoduoicop 31-03-2010 164 24   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THANH TRA DIỆN RỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2010

  pdf18p daumeoduoicop 29-03-2010 154 16   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'tâm quản lý sử dụng hợp lí tài nguyên nước cho thủy điện', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt17p vuctcanh 12-03-2013 72 16   Download

 • Việt Nam Kế hoạch hành động quốc gia về môi trường và phát triển bền vững 1991-2000 1993 Luật Bảo vệ Môi trường 1991 Luật Tài nguyên đất, rừng 1999 Luật Tài nguyên Nước Nguyên nhân -Cán bộ: yếu và thiếu, - Số liệu: không đồng bộ, - công tác quản lý: lạc hậu, - Cơ sở dữ liệu: không thống nhất - ...

  pdf33p boy_them_yeu 04-07-2013 44 11   Download

 • Tài liệu "Thực trạng nhận thức của người dân về một số vấn đề liên quan đến tài nguyên, môi trường" trình bày nhận thức của người dân về thực trạng tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay và hiểu biết của người dân về các luật, các quy định liên quan đến tài nguyên, môi trường.

  pdf7p susuqb 21-12-2015 104 11   Download

 • Sự cần thiết phải xây dựng Luật tài nguyên và môi trường biển, hải đảo Biển và hải đảo là vùng lãnh thổ rộng lớn, có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, có ý nghĩa chiến lược và đặc biệt quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay cũng như về lâu dài. Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã nêu rõ: “Xây dựng và thực hiện...

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 55 10   Download

 • CÔNG ĐIỆN KHẨN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf4p daumeoduoicop 30-03-2010 91 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Luật Tài nguyên
p_strCode=luattainguyen

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản