intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết cảnh quan sinh thái

Xem 1-20 trên 46 kết quả Lý thuyết cảnh quan sinh thái
 • Nội dung bài viết trình bày cảnh quan, hệ sinh thái, cảnh quan sinh thái, bản đồ môi trường sinh thái, quản lý môi trường sinh thái. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p mat_vang1 15-01-2019 34 2   Download

 • Môi trường là yếu tố quan trọng đối với mỗi cá nhân và càng quan trọng hơn trong công tác xã hội. Xét từ khía cạnh con người luôn chịu sự tác động của môi trường, chịu ở dưới tác nhân khác nhau, các hệ thống khác nhau. Mời các bạn tham khảo tài liệu Bài thuyết trình nhóm: Lý thuyết hệ thống sinh thái để nắm vững nội dung chi tiết.

  ppt23p voi_coi_1994 25-11-2016 696 34   Download

 • Nội dung bài viết trình bày việc thử nghiệm xây dựng bản đồ chức năng phòng hộ lưu vực Sông Chu trên cơ sở vận dụng lý thuyết, phương pháp, bộ chỉ tiêu đánh giá đã được xây dựng của các nhà Lâm nghiệp có kết hợp lý thuyết, phương pháp và bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá theo quan điểm, phương pháp nghiên cứu cảnh quan sinh thái (CQST).

  pdf6p mat_vang1 15-01-2019 39 0   Download

 • Môi trường là yếu tố quan trọng đối với mỗi cá nhân và càng quan trọng hơn trong công tác xã hội. xét từ khía cạnh con người luôn chịu sự tác động của môi trường, chịu ở dưới tác nhân khác nhau, các hệ thống khác nhau. Để có thể đánh giá một cách khái quát và đưa ra những phương pháp can thiệp cụ thể và hữu ích, nhân viên xã hội cần có những cái nhìn những mối quan hệ xung quanh, dùng các thuyết để làm rõ vấn đề của thân chủ, và một trong những thuyết không thể thiếu đó chính là thuyết Hệ thống sinh thái. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  doc22p voi_coi_1994 25-11-2016 249 32   Download

 • Phân vùng sinh thái chính là vi c phân tích các đi ệ ều kiện tự nhiên, không gian môi trường, xác định các quy luật sinh thái đặc thù của hệ sinh thái của từng vùng, tiểu vùng từ đó phân chia ra thành các vùng có hệ sinh thái khác nhau. Dựa vào phân vùng sinh thái mà con người có thể hiểu được sự khác nhau giữa từng vùng để có kế hoạch, phương pháp phát triển kinh tế phù hợp mà vẫn giữ gìn sự tồn tại của hệ sinh thái đó nói riêng, cũng như sinh quyển của Trái Đất nói chúng....

  ppt33p viet50mt 16-09-2010 554 218   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng: sinh thái môi trường', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p chipbia 15-07-2012 656 197   Download

 • Câu 1: Hệ sinh thái, Đặc tính & Cấu tạo Rừng Mưa nhiệt đới Trả lời: 1. Hệ sinh thái là gì? Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các quần xã và các môi trường sống của chúng. Trong hệ sinh thái các thành phần vô sinh và hữu sinh luôn có tác động lẫn nhau hợp thành một thể thống nhất. Ví dụ: Ao, hồ, một khu rừng, một con sông, thậm chí một vùng biển...là những hệ sinh thái điển hình. Theo độ...

  doc31p nguyenhanh92 26-06-2013 270 66   Download

 • Một Nhận thức luận Sinh thái cảnh quan Ví dụ về các lý thuyết sinh thái nghiên cứu cảnh quan sinh thái Lưu ý về Chaos Theory Huffaker Revisited Huffaker Giải thích hiện đại Kết luận bài tập Chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta biết nhiều về thế giới tự nhiên. Chúng tôi nghe thấy, cảm thấy, nhìn thấy, mùi vị, và các bộ phận mùi của thế giới xung quanh chúng ta gần như liên tục. Hơn nữa, tất cả chúng ta chấp nhận rằng với kiến thức của hiện tại và quá khứ cùng với cảm ứng, chúng...

  pdf15p bengoan369 14-12-2011 58 16   Download

 • Trong chương nà, chúng ta nghiên cứu sinh thái học ở mức độ cao hơn cá thể, đó là mức độ quần thể. Mức độ tổ chức này có những đặc trưng sinh thái học không thể tìm thấy ở các cá thể đơn lẻ, chúng một mặt thể hiện mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, mặt khắc là quan hệ giữa quần thể và ngoại cảnh, và chính những mối quan hệ ấy quyết định sự biến động số lượng các cá thể trong quần thể......

  pdf18p trannhu 13-07-2009 781 255   Download

 • Bài giảng Cảnh quan đô thị nhằm hỗ trợ và xây dựng những cơ sở lí thuyết chung về cảnh quan đô thị cho sinh viên; giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá hay hoạch định hướng phát triển và quản lý cảnh quan đô thị dựa trên quan điểm sinh thái học.

  pdf112p la_la123 05-04-2013 722 188   Download

 • điều khiển sự sói mòn của các vùng đất dốc nhờ sự sống của cây xanh Sử dụng các bức tường xanh để giữ vùng đất dốc và ngăn sự phát triển của xây dựng Làm sống lại các vùng đất bỏ hoang trên đường chân trời với mái sinh thái cây xanh Thiết kế và xây dựng cấu trúc phù hợp cho thực vật bền vững Lựa chọn, thay thế, để đảm bảo sự sống của cây xanh Sử dụng cây trồng địa phương đặc biệt cho sự bền vững...

  pdf13p poseidon02 16-07-2011 323 147   Download

 • Kỷ luật Sinh thái cảnh quan đang nhanh chóng nổi lên như một động lực, trong lĩnh vực sinh thái học lý thuyết, và trong các lĩnh vực ứng dụng, chẳng hạn như đa dạng sinh học bảo tồn quy hoạch. Nếu không có nó và phát triển hơn nữa của nó, là các yếu tố giản hơn, và cách tiếp cận, hệ sinh thái sẽ tiếp tục kỷ luật giảm dần liên quan đến quản lý đất đai, mà sẽ được được thực hiện hoàn toàn trên cơ sở chính trị và kinh tế xã hội. Đã sinh thái, cảnh quan nổi bật cơ quan...

  pdf33p bengoan369 14-12-2011 60 16   Download

 • Mục tiêu của đồ án là cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tư xây dựng. Cân đối ngành nghề theo hướng làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Quy hoạch xây dựng khu du lịch trở thành khu du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế với cơ sở vật chất và điều kiện hạ tầng phát triển. Giữ gìn những giá trị của tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, môi trường sinh thái của khu du lịch hướng tới phát triển bền vững, ổn định, không phá vỡ sự cân bằng sinh thái cuă khu vực.

  pdf48p xylitollimemint 19-11-2019 65 11   Download

 • Hệ sinh thái không phải là máy móc cũng không superorganisms, nhưng hệ thống chứ không phải mở đòi hỏi phải có một "phép tính xác suất có điều kiện" để định lượng. Autocatalysis, hoặc gián tiếp hỗ, khi nó xảy ra trong hệ thống duyên hệ mở, có thể hoạt động như một cơ quan chính thức nonmechanical, (sensu Aristotle) truyền đạt tổ chức hệ thống trao đổi dinh dưỡng. Các khó khăn mà autocatalysis tác dụng khi dòng chảy dinh dưỡng có thể được định lượng bằng cách sử dụng lý thuyết thông tin thông qua một chỉ số cấp hệ thống gọi là...

  pdf30p bengoan369 14-12-2011 54 9   Download

 • Lý thuyết chung về Insular Biogeography cạnh kề nhau Lý thuyết Lý thuyết Hành lang ứng dụng Lý thuyết Lý thuyết bên ngoài tác động của Kế hoạch Lý thuyết bảo tồn môi trường sống Membering Cảnh bị phân đoạn Khôi phục lại quá trình cảnh quan: Trường hợp cho hành lang di chuyển Wolf Wolves tái áp Yêu cầu Xác định quản lý hành lang di cư đưa việc cùng nhau: Một Sinh thái học Cảnh Ví dụ. Làm thế nào thiết lập tổng hợp của các quá trình sinh thái mất cân bằng để sản xuất, loạn...

  pdf23p bengoan369 14-12-2011 45 8   Download

 • Sinh thái học lý thuyết từ lâu đã gắn liền với việc sử dụng các mô hình toán học tương đối đơn giản để mô tả quần thể và cộng đồng.những mô hình này là hậu duệ của hậu cần và các mô hình Lotka-Volterra, trong đó họ là những phương trình vi phân (hoặc khác biệt hoặc phương trình vi phân từng phần) và thường có chứa một số loại phi tuyến, mà hành vi cuối cùng để hạn chế dân số. Đã có nhiều thiết kế công phu của các mô hình này, chẳng hạn như sự bao gồm của tuổi...

  pdf36p bengoan369 14-12-2011 53 8   Download

 • Bài viết nhằm đánh giá thực trạng cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, các tuyến điểm du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu. Qua phân tích thực trạng và đánh giá tiềm năng tuyến du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở tổng kết lý thuyết và đúc kết thực tế, đề tài đã xác lập cơ sở khoa học cho việc điều tra và đánh giá một cách đồng bộ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, và đã tìm ra các tuyến điểm du lịch có khả năng thu hút khách.

  pdf11p bevi123 17-11-2015 98 7   Download

 • Bài viết "Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam" bàn về các luận điểm cơ bản của lý thuyết cụm công nghiệp và lý thuyết hệ sinh thái kinh doanh trong phát triển các lợi thế cạnh tranh công nghiệp ở cấp độ quốc gia, vùng và địa phương. Đồng thời phân tích làm rõ mối quan hệ giữa công nghiệp hỗ trợ với cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh.

  pdf11p nghe0210 22-01-2016 69 9   Download

 • Trong chương nầy giới thiệu khái niệm chung về lịch sử môn Hình thái giải phẩu thực vật, cách khác hiểu về nguồn gốc hình thành các môn học liên quan đến thực vật, một sinh vật tự dưỡng cung cấp sức sản xuất cho hệ sinh thái. Bên cạnh đó, còn nêu một số phương pháp để nghiên cứu về thực vật, qua đó cũng cho thấy mối quan hệ giữa thực vật học và các ngành khoa học khác để kiến thức về thực vật ngày càng hoàn thiện hơn. ...

  pdf23p hungcnsh53 08-02-2011 650 150   Download

 • Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài, nội dung bài học này tìm hiểu về: Khái niệm và cấu trúc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; Tác động của các lực lượng môi trường vĩ mô thông qua phân tích mô hình PESTEL: Chính trị - Kinh tế - Xã hội Công nghệ - Sinh thái - Luật pháp; Khái niệm và các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh, đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống của ngành; Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh, các nhóm chiến lược, các yếu tố thành công chủ yếu trong ngành kinh doanh; Các công cụ phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài.

  pdf18p canhdangxuan 03-04-2014 175 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết cảnh quan sinh thái
p_strCode=lythuyetcanhquansinhthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2