intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lý thuyết cảnh quan sinh thái

Xem 1-20 trên 51 kết quả Lý thuyết cảnh quan sinh thái
 • Cuốn sách "Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan" đề cập tới cơ sở lý thuyết và ứng dụng các nguyên lý khoa học của sinh thái cảnh quan trong công tác kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất. Nội dung sách được tổ chức thành 15 bài.

  pdf61p runordie6 06-08-2022 18 4   Download

 • Luận án cung cấp hệ thống khái niệm liên quan đến trợ giúp LĐNDC có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế từ góc độ CTXH. Bên cạnh đó, luận án còn góp phần làm sáng tỏ một số lý thuyết liên quan đến LĐNDC có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế như lý thuyết di cư, lý thuyết nữ quyền và lý thuyết hệ thống xã hội và môi trường sinh thái. Ngoài ra, luận án đóng góp thêm cách tiếp cận CTXH trong trợ giúp LĐNDC có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế.

  pdf27p caphesuadathemchanh 29-03-2022 17 1   Download

 • Bài viết tổng quan các tài liệu nghiên cứu về phê bình sinh thái tại Việt Nam, bao gồm các vấn đề cơ bản về lý thuyết và thực hành, qua đó có thể thấy bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong nghiên cứu bộ môn này, vẫn còn những hạn chế, những khoảng trống cần bù lấp.

  pdf7p viericschmid 12-01-2022 64 8   Download

 • Ebook Lý thuyết và thực hành trong các ngành truyền thông đại chúng: Phần 2 sẽ chuyên chú vào phóng viên, phần tử nòng cốt của mọi bộ môn báo chí, và bàn về những trách nhiệm, lề lối hành nghề, luân lý chức nghiệp của anh cũng như các luật lệ chi phối báo chí. Phần này cũng nói đến những khía cạnh mới của báo chí Mỹ, tư trào phục vụ công ích trong các ngành truyền thông, các cách dùng tin đào sâu, diễn giải và phân tích trong các cột báo dành cho tin tức, làm tin về các vấn đề của giới tiêu thụ hàng hóa, về sinh thái học (ecology) cũng như các lĩnh vực chuyên biệt khác.

  pdf292p cucngoainhan4 26-11-2021 49 9   Download

 • Bài viết có mục đích phân tích toàn diện những đổi mới cần thiết đối với giáo dục đại học trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trước tiên bài viết làm sáng tỏ bản chất của Giáo dục 4.0 như một mức độ nâng cao vượt bậc của cái gọi là cá nhân hóa việc học tập (Personaliased Learning) trên cơ sở áp dụng các công nghệ đột phá, coi cá nhân hóa việc học tập như là mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển của các thuyết học tập, các thuyết cách tân về tài chính, quản lý cũng như công nghệ v.v… trong giáo dục.

  pdf11p viinkigayo2711 29-10-2021 35 1   Download

 • Bài viết làm rõ về khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học, còn gọi là khởi nghiệp học thuật thông qua các nghiên cứu lý thuyết, đồng thời tập trung phân tích mô hình trường đại học khởi nghiệp. Từ mô hình và các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn cho thấy trong bối cảnh chuyển đổi các trường đại học ở Việt Nam, các chính sách và cơ chế quản lý giáo dục đại học cần được điều chỉnh, hoàn thiện theo hướng vừa tạo môi trường sinh thái thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa hình thành thiết chế cho quản trị đại học tiên tiến.

  pdf9p larachdumlanat129 14-01-2021 28 2   Download

 • Mục tiêu của đồ án là cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tư xây dựng. Cân đối ngành nghề theo hướng làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Quy hoạch xây dựng khu du lịch trở thành khu du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế với cơ sở vật chất và điều kiện hạ tầng phát triển. Giữ gìn những giá trị của tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, môi trường sinh thái của khu du lịch hướng tới phát triển bền vững, ổn định, không phá vỡ sự cân bằng sinh thái cuă khu vực.

  pdf48p xylitollimemint 19-11-2019 127 18   Download

 • Đồ án có mục tiêu là cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tƣ xây dựng. Cân đối ngành nghề theo hướng làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Quy hoạch xây dựng khu du lịch trở thành khu du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế với cơ sở vật chất và điều kiện hạ tầng phát triển. Giữ gìn những giá trị của tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, môi trường sinh thái của khu du lịch hƣớng tới phát triển bền vững, ổn định, không phá vỡ sự cân bằng sinh thái của khu vực.

  pdf41p xylitollimemint 19-11-2019 99 14   Download

 • Nội dung bài viết trình bày việc thử nghiệm xây dựng bản đồ chức năng phòng hộ lưu vực Sông Chu trên cơ sở vận dụng lý thuyết, phương pháp, bộ chỉ tiêu đánh giá đã được xây dựng của các nhà Lâm nghiệp có kết hợp lý thuyết, phương pháp và bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá theo quan điểm, phương pháp nghiên cứu cảnh quan sinh thái (CQST).

  pdf6p mat_vang1 15-01-2019 56 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày cảnh quan, hệ sinh thái, cảnh quan sinh thái, bản đồ môi trường sinh thái, quản lý môi trường sinh thái. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p mat_vang1 15-01-2019 65 3   Download

 • Từ kinh nghiệm của các quốc gia trong phát triển CNHT, tác giả trình bày các mô hình phát triển CNHT trên thế giới. Qua đó, các điều kiện, yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của các ngành CNHT của quốc gia ở cấp độ vùng sẽ được nhận diện, phân tích trên quan điểm lý thuyết về lợi thế cạnh tranh vùng và hệ sinh thái kinh doanh.

  pdf9p cumeo2006 02-07-2018 50 4   Download

 • Môi trường là yếu tố quan trọng đối với mỗi cá nhân và càng quan trọng hơn trong công tác xã hội. xét từ khía cạnh con người luôn chịu sự tác động của môi trường, chịu ở dưới tác nhân khác nhau, các hệ thống khác nhau. Để có thể đánh giá một cách khái quát và đưa ra những phương pháp can thiệp cụ thể và hữu ích, nhân viên xã hội cần có những cái nhìn những mối quan hệ xung quanh, dùng các thuyết để làm rõ vấn đề của thân chủ, và một trong những thuyết không thể thiếu đó chính là thuyết Hệ thống sinh thái. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  doc22p voi_coi_1994 25-11-2016 357 36   Download

 • Môi trường là yếu tố quan trọng đối với mỗi cá nhân và càng quan trọng hơn trong công tác xã hội. Xét từ khía cạnh con người luôn chịu sự tác động của môi trường, chịu ở dưới tác nhân khác nhau, các hệ thống khác nhau. Mời các bạn tham khảo tài liệu Bài thuyết trình nhóm: Lý thuyết hệ thống sinh thái để nắm vững nội dung chi tiết.

  ppt23p voi_coi_1994 25-11-2016 977 35   Download

 • Bài viết "Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam" bàn về các luận điểm cơ bản của lý thuyết cụm công nghiệp và lý thuyết hệ sinh thái kinh doanh trong phát triển các lợi thế cạnh tranh công nghiệp ở cấp độ quốc gia, vùng và địa phương. Đồng thời phân tích làm rõ mối quan hệ giữa công nghiệp hỗ trợ với cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh.

  pdf11p nghe0210 22-01-2016 89 9   Download

 • Bài viết nhằm đánh giá thực trạng cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, các tuyến điểm du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu. Qua phân tích thực trạng và đánh giá tiềm năng tuyến du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở tổng kết lý thuyết và đúc kết thực tế, đề tài đã xác lập cơ sở khoa học cho việc điều tra và đánh giá một cách đồng bộ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, và đã tìm ra các tuyến điểm du lịch có khả năng thu hút khách.

  pdf11p bevi123 17-11-2015 138 12   Download

 • Môn học Công tác xã hội nhập môn sẽ giúp sinh viên phát triển sự hiểu biết về một số kiến thức cơ bản như: Lý thuyết hệ thống, lý thuyết sinh thái, quan điểm thế mạnh, quan điểm nữ quyền, quan điểm sinh thái và tiến trình giải quyết vấn đề, gia đình Việt Nam và bối cảnh chung của xã hội Việt Nam. Tham khảo nội dung đề cương môn học "Công tác xã hội nhập môn" để hiểu hơn về môn học này.

  pdf12p trai78 04-11-2015 235 10   Download

 • Văn bản:- SÔNG NÚI NƯỚC NAM.. -Lý Thường Kiệt-.. - PHÒ GIÁ VỀ KINH.. -Trần Quang Khải-.. A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT... 1. Kiến thức: - Những hiểu biết bước đầu về thơ trung đại... - Đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt.Đường luật... - Chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết. tâm bảo vệ chủ quyền đó trước kẻ thù xâm lược (Sông.

  doc10p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 417 12   Download

 • Văn bản:- SÔNG NÚI NƯỚC NAM.. -Lý Thường Kiệt-.. - PHÒ GIÁ VỀ KINH.. -Trần Quang Khải-.. A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT... 1. Kiến thức: - Những hiểu biết bước đầu về thơ trung đại... - Đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt.Đường luật... - Chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và ý chí quyết. tâm bảo vệ chủ quyền đó trước kẻ thù xâm lược (Sông.

  doc10p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 303 11   Download

 • Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài, nội dung bài học này tìm hiểu về: Khái niệm và cấu trúc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; Tác động của các lực lượng môi trường vĩ mô thông qua phân tích mô hình PESTEL: Chính trị - Kinh tế - Xã hội Công nghệ - Sinh thái - Luật pháp; Khái niệm và các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh, đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống của ngành; Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh, các nhóm chiến lược, các yếu tố thành công chủ yếu trong ngành kinh doanh; Các công cụ phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài.

  pdf18p canhdangxuan 03-04-2014 270 39   Download

 • Câu 1: Hệ sinh thái, Đặc tính & Cấu tạo Rừng Mưa nhiệt đới Trả lời: 1. Hệ sinh thái là gì? Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các quần xã và các môi trường sống của chúng. Trong hệ sinh thái các thành phần vô sinh và hữu sinh luôn có tác động lẫn nhau hợp thành một thể thống nhất. Ví dụ: Ao, hồ, một khu rừng, một con sông, thậm chí một vùng biển...là những hệ sinh thái điển hình. Theo độ...

  doc31p nguyenhanh92 26-06-2013 322 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2