intTypePromotion=1
ADSENSE

Mã hóa quy ước

Xem 1-20 trên 123 kết quả Mã hóa quy ước
 • Mục đích của luận văn nghiên cứu pháp luật quốc tế, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, pháp luật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động trẻ em. Đánh giá xem xét các quy định về xóa bỏ lao động trẻ em theo các công ước mà Việt Nam là thành viên được thực hiện như thế nào?... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p badbuddy08 16-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu về pháp luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền lao động; đánh giá xem xét việc thực thi quyền lao động theo các công ước mà Việt Nam là thành viên được thể chế hóa vào các quy phạm pháp luật trong nước như thế nào. Sau đó đặt trong tương quan so sánh xem pháp luật Việt Nam quy định về quyền lao động đã thực sự phù hợp tương đồng với pháp luật quốc tế chưa hay còn những tồn tại, khiếm khuyết gì cần khắc phục.

  pdf118p badbuddy07 26-02-2022 2 0   Download

 • Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đối với hành vi tham nhũng trong khu vực tư (KVT) theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003 (viết tắt là Công ước UNCAC) là vấn đề rất cấp thiết cả về lý luận lẫn thực tiễn đối với Việt Nam hiện nay.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 7 0   Download

 • Bài nghiên cứu này được trình bày thành năm phần chính như sau: Phần 1: tóm tắt các bằng chứng thực nghiệm trước đây về mối quan hệ giữa đa dạng hóa và giá trị doanh nghiệp; phần 2: từ những bằng chứng thực nghiệm trên thế giới để đưa ra vấn đề nghiên cứu cho bài viết; phần 3: tập trung giải thích các vấn đề về phương pháp chẳng hạn như lựa chọn mẫu, các biến và phương pháp ước lượng; phần 4: thảo luận một số kết quả sơ bộ mà nghiên cứu có được từ việc chạy mô hình hồi quy; phần 5: là những đóng góp của đề tài cũng như những hạn chế và đề xuất cho những nghiên cứu xa hơn trong tương lai.

  pdf59p lovebychance08 10-08-2021 12 0   Download

 • Khóa luận phân tích làm rõ những ảnh hưởng của Phật giáo đến phong tục tang ma tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu những nội dung ảnh hưởng của Phật giáo trong phong tục tang ma tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đưa ra đánh giá ảnh hưởng của Phật giáo đối với phong tục tang ma tại địa phương.

  pdf85p elysale 17-07-2021 20 3   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Xử lý câu truy vấn cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tích cú pháp ngữ nghĩa; Biến đổi sang Đại số Quan hệ; Tối ưu hóa cây truy vấn; Ước lượng kích thước cây truy vấn; Phát sinh và thực thi mã lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p ermintrudetran 04-06-2021 9 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn này là nghiên cứu về pháp luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền lao động; đánh giá xem xét việc thực thi quyền lao động theo các công ước mà Việt Nam là thành viên được thể chế hoá vào các quy phạm pháp luật trong nước như thế nào. Sau đó đặt trong tương quan so sánh xem pháp luật Việt Nam quy định về quyền lao động đã thực sự phù hợp tương đồng với pháp luật quốc tế chưa hay còn những tồn tại, khiếm khuyết gì cần khắc phục.

  pdf14p theheirscouple 20-05-2021 16 1   Download

 • Việc gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp ích rất lớn cho người nộp đơn trong việc đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký, gia hạn hiệu lực, chuyển giao quyền sở hữu và các thủ tục khác liên quan đến đơn KDCN. Đồng thời phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để khai thác tối đa những lợi thế mà Thỏa ước mang lại, chúng ta cần sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan tới kiểu dáng công nghiệp.

  pdf4p quenchua12 11-05-2021 12 0   Download

 • Tiểu luận gồm 3 phần với các nội dung: công ước HS - Hệ thống HS Code - phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; quy trình xác định mã hs của chi cục giám định hải quan; ứng dụng của HS Code vào xây dựng biểu thuế xuất nhập khẩu, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu.

  pdf47p nguyentrqan 24-01-2021 110 17   Download

 • Trong bối cảnh Bộ luật Dân sự năm 2015 là “luật chung” điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng đã sửa đổi một số quy định liên quan đến hợp đồng và việc Việt Nam tham gia các Hiệp định như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu, Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa… đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi pháp luật về hợp đồng thương mại.

  pdf7p vidoha2711 07-09-2020 60 3   Download

 • Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Một trong những nội dung mới nổi bật của các đạo luật này là đã nội luật hóa các quy định có liên quan của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, góp phần phù hợp với pháp luật quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm của Việt Nam, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của nhà nước Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế. Để làm rõ vấn đề này, tác giả nghiên cứu một số vấn đề về nội luật hóa điều ước quốc tế trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

  pdf8p nguyenminhlong19 16-05-2020 66 0   Download

 • Thông tư này quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam. Thông tư này áp dụng đối với Cảnh sát biển Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân và tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

  doc16p yilinglaozu 10-01-2020 13 0   Download

 • Bài viết này trình bày một phân tích giới hạn số để đánh giá hệ số khả năng chịu lực cho một bề mặt cứng nhắc được trình bày trong bài viết này. Đất được mô hình hóa như một vật liệu ma sát Mohr, Coulomb ma sát kết dính với một quy tắc dòng chảy liên quan giả định. Giới hạn trên của tải trọng sập sau đó được ước tính bằng các thủ tục động học số. Phương pháp phần tử hữu hạn được làm mịn dựa trên cạnh (ES-FEM) được sử dụng để xấp xỉ trường chuyển vị.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 42 3   Download

 • Thuật ngữ phương Tây đã xuất hiện từ sớm trong lịch sử. Vào thời cổ đại, khi con người còn chưa tìm ra những lục địa mới người Hy Lạp đã gọi khu vực mặt trời lặn so với họ là phương Tây, các vùng đất còn lại (Châu Á, châu Phi) gọi là phương Đông. Sự phân loại này mang tính chất tương đối và chỉ là sự quy ước của con người mà thôi. Văn minh phương Tây cổ đại ngày nay được hiểu chính là hai nền văn minh lớn: Hi Lạp và La Mã cổ đại.

  pdf15p xylitolblueberry 30-10-2019 114 8   Download

 • Nghị định này quy định việc xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật lao động mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, xảy ra trong phạm lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

  doc27p thanhdongkd 11-10-2019 31 0   Download

 • Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể theo Điều 2, 3, 4 và 44 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau: Các doanh nghiệp Nhà nước; Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn sử dụng từ 10 lao động trở lên. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam có thuê mướn từ 10 lao động là người Việt Nam trở lên, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

  doc5p thanhdongkd 11-10-2019 34 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Làm sáng tỏ các quy định về nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia đặc biệt là các quy định trong CISG.

  pdf24p cotithanh321 06-08-2019 123 13   Download

 • Bài viết phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế được cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam mà chủ yếu là Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, so sánh với quy định pháp luật một số quốc gia và điều ước quốc tế.

  pdf12p vimariecurie2711 30-07-2019 62 4   Download

 • Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó. Mời các bạn cùng tìn hiểu vấn đề này qua phần 1 được chia sẻ dưới đây.

  pdf49p thuongdanguyetan07 04-05-2019 28 0   Download

 • Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf126p thuongdanguyetan08 16-04-2019 26 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mã hóa quy ước
p_strCode=mahoaquyuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2