Màng tio2 zno

Xem 1-4 trên 4 kết quả Màng tio2 zno
 • Vật liệu TiO2 là chất bán dẫn có tính năng quang xúc tác rất mạnh trong việc ứng dụng môi trường, có rất nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu vật liệu này [1,6,34]. Chỉ bằng việc chiếu sáng, các nhà nghiên cứu nhận thấy các chất hữu cơ, các chất bẩn bị phân huỷ. Đặc biệt trong môi trường nước, dưới tác dụng của ánh sáng và sự có mặt của TiO2, các hợp chất ô nhiễm dễ dàng bị phân hủy.

  pdf71p japet75 18-01-2013 204 79   Download

 • Luận án: Chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (TiO2), ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa nhằm nghiên cứu chế tạo điện cực thu điện tử trên cơ sở các màng mỏng TiO2 và ZnO cấu trúc nano là tiền đề cho việc nghiên cứu chế tạo các linh kiện pin mặt trời dạng SSSC.

  pdf24p nguyenthiminh32 12-07-2014 114 40   Download

 • Tác giả: Hua Shen: Khoa Vật Lý, ĐH Khoa học và kĩ thuật Nam Kinh, Trung Quốc. Linxing Shi, liyong Jiang, Xiangyin Li: Vi ện Kĩ Thuật Điện Tử và Quang Điện, ĐH Khoa học và kĩ thuật Nam Kinh, Trung Quốc. Liên hệ tác giả: Đi ện tho ại: + 86 2584315592, email: ceryslx@gmail.com (L.Shi) 2. Tên bài báo: Co-emission of UV, violet and green photoluminescence of ZnO/TiO 2 thin film (Tiếng Việt: Đ ồng phát quang tia tử ngoại, tia tím và tia lục của màng mỏng ZnO/TiO2)....

  pdf6p dq_vinh 16-10-2012 87 37   Download

 • Bài viết đề cập đến việc khảo sát ảnh hưởng của Fe2O3, ZnO và TiO2 trong công thức sơn với thành phần chất kết dính là dung dịch aluminum phosphate. Khả năng chống rỉ của hệ sơn được đánh giá qua việc đánh giá các tính chất cơ lý đồng thời cũng khảo sát về khả năng chịu ăn mòn điện hóa của các màng sơn.

  pdf7p sansan2 26-05-2018 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản