Mẫu đơn xin đăng ký kết hôn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mẫu đơn xin đăng ký kết hôn
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài) Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........ Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)................................ Ngày sinh:............................................................... Nơi sinh:...................................................................................

    pdf1p giangtanthon 22-02-2010 820 35   Download

  • Tham khảo tài liệu 'đơn xin cấp giấy phép chứng nhận chưa đăng ký kết hôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf1p tieudaococ 24-03-2010 165 13   Download

  • Biểu mẫu về đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

    doc1p giangltg 11-10-2009 347 46   Download

Đồng bộ tài khoản