Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
358
lượt xem
46
download

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài) Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........ Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)................................ Ngày sinh:............................................................... Nơi sinh:................................................................................... Dân tộc:................................................................................ Nghề nghiệp: ................................................................................. Địa chỉ hiện nay:......................................................... Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số................................................ cấp....... hết ngày ngày hạn.................................................................................... Nơi cấp hộ chiếu:........... Cơ quan cấp hộ chiếu......................... Cơ cử nước quan đi ngoài:........................................................................ Tôi đã...........(công tác, học tập, lao động,...)...tại................từ ngày ......tháng.....năm...... đến ngày..... tháng.... năm....... Trong thời gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại...........(tên cơ quan đại diện).... nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của nước...................... Đề nghị.......(tên cơ quan đại diện).....nước CHXHCN Việt Nam tại............................. cấp Giấy xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn thời cư tại nước..........................từ trong gian trú ngày........................... đến ngày.................................................. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./. tại...... Làm ngày..... tháng..... năm..... Người khai (ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận: --------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản