intTypePromotion=1

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
417
lượt xem
25
download

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt nam

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/QT-1999-D.1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ảnh 4x6 ----------------***--------------- ( Chụp chưa quá 3 tháng ) ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (1) ………………….....…………………. Tôi là ( Họ tên người làm đơn ) (2): ……………………………………. Giới tính :…...…... Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………...…………………… Nơi sinh : …………………………………………………………………...……………….. Quê quán (3) : ………………………………………………………………...…………….. Dân tộc : ………………… Quốc tịch : ………………. Tôn giáo : …………...…………… Nghề nghiệp : …………………………………………………………………...…………… Nơi làm việc : …………………………………………………………………..…………… Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay (4) : …………………………………………..………….. …………………………………………………………………………………..…………… Nơi thường trú/Tạm trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh ( nếu có ) (5) : ……...…………… ……………………………………………………………………………………...………… Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (6) : ………………………………………...…….…... Số : ………………………………………………………………………………...…. Cấp tại : ………..................…………...….. Ngày ….… tháng …….. năm …….…… Có giá trị đến ngày ….……. tháng …….. năm …………...…………………………. Họ tên cha : …………………………………………………….............…………………… Quê quán : ………………………………………………………..................……………….. Dân tộc : ………………………………….. Quốc tịch : .............……………………… Nghề nghiệp/Nơi làm việc : ………………………………..............………………………… ………………………………………………………………..............………………………. Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay : …………………………..............……………………….. ………………………………………………………………….............……………………. Họ tên mẹ : ………………………………………………………..............………………… Quê quán : …………………………………………………………...............……………….. Dân tộc : ………………………………………….Quốc tịch : …................………………… Nghề nghiệp/Nơi làm việc : ……………………………………………..............…………… ………………………………………………………………………..............………………. Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay : ………………………………...........………..………….. ……………………………………………………………………………….............……….
  2. Tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan xem xét, cấp cho tôi Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam. Mục đích xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam : …............…………….. ……………………………………………………………………………..............…………. ……………………………………………………………………………...............…………. ……………………………………………………………………..............…………………. ………………………………………………………………..............………………………. ……………………………………………………………...............…………………………. …………………………………………………………...............……………………………. …………………………………………………………..............……………………………. Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. ……........……….ngày……. tháng…….năm…….. Người khai Giấy tờ kèm theo : (Ký và ghi rõ họ tên) - ……………………....………. - ……………………………. - ……………………………. - ……………………………. - ……………………………. Chú thích : (1) Trong trường hợp gửi Cơ quan đại diện NG, Cơ quan LS Việt Nam ở nước ngoài thì phải viết rõ tên của cơ quan đó (2) Viết chữ in hoa (3) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ, nếu không rõ cha đẻ là ai thì ghi theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ thì để trống. (1) Ghi rõ số nhà, đường phố, xã ( phường/thị trấn ), huyện ( quận/thành phố, thị xã thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố theo nơi đăng ký thường trú. Trong trường hợp không thuộc diện thường trú thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ " Tạm trú … " (2) Chỉ khai phần này nếu là người đang thường trú ở nước ngoài (3) Ghi rõ loại giấy tờ gì ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2