Biểu mẫu " Đơn xin cấp giấy chứng nhận"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
411
lượt xem
24
download

Biểu mẫu " Đơn xin cấp giấy chứng nhận"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn xin cấp giấy chứng nhận"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (THAY PHÓ BẢN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP Ảnh …………………………….) 3 x 4 Kính gởi : Ông Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Tôi tên:.................................................................................................... Sinh ngày : …………….. Nơi sinh:....................................................... Đã học lớp 9 (hoặc 12) tại trường:....................................................... Đã tốt nghiệp kỳ thi :............................................................................. Ngày thi:.................................................................................................. Tại Hội đồng thi :.................................................................................. Xin được cấp Phó bản văn bằng tốt nghiệp. Lý do xin cấp:......................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Huế, ngày......tháng..... năm 20.... Người làm đơn ký tên XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG - Họ tên thí sinh:.......................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. - Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp khoá ngày:........................... - Tại Hội đồng thi:...................................................................... Ngày … tháng … năm 20..… HIỆU TRƯỞNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản