intTypePromotion=3
ADSENSE

Mẫu " đơn xin thuê đất" 2

Xem 1-5 trên 5 kết quả Mẫu " đơn xin thuê đất" 2
 • ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (dành cho tổ chức trong nước)

  doc2p bachdiemmy 16-12-2009 323 46   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn................... - Ủy ban nhân dân quận, huyện............................... - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 1. Người xin thuê đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):....................... ......................................................................................................................... 2. Chứng minh nhân dân số:.............do…………………………………. cấp ngày:... tháng…..năm….............

  pdf2p duongchauphu 02-03-2010 257 22   Download

 • Tên tổ chức:............. Số:.........../................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........,ngày.....tháng......năm ........ ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 ∗ (dành cho tổ chức trong nước) Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Tên tổ chức xin thuê đất: ..................................................................................... ................................................................................................................................. 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....................

  pdf2p duongchauphu 02-03-2010 215 18   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ: UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương) (Trích lục bản đồ địa chính khu đất) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:............................................................... Quyết định (giấy phép) thành lập: .......................................................................... Địa chỉ: ....................................................................Điện thoại:.............................. Vị trí khu đất xin thuê: ....

  pdf1p duongchauphu 02-03-2010 123 11   Download

 • Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan được phân cấp hoặc qua bưu điện 14.3. Thành phần, số l¬ượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng; - Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình; - Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, bản vẽ các mặt đứng điển hình của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  doc2p phihung 21-08-2009 132 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
76 tài liệu
214 lượt tải
114 tài liệu
575 lượt tải
70 tài liệu
1297 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu " đơn xin thuê đất" 2
p_strCode=maudonxinthuedat2

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản