intTypePromotion=3

Mẫu ghi chép biện pháp kỷ luật

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mẫu ghi chép biện pháp kỷ luật
  • Sử dụng mẫu này để ghi chép thành văn bản các biện pháp kỷ luật đối với một nhóm nhân viên và thiết lập các điều kiện thử thách của nhân viên vi phạm. Mẫu này có tác dụng như 1 văn bản cảnh cáo chính thức nên nhân viên không thể nói rằng họ không bị nhận cảnh cáo hoặc kỷ luật.

    doc2p havang 06-07-2009 430 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
642 lượt tải

p_strKeyword=Mẫu ghi chép biện pháp kỷ luật
p_strCode=maughichepbienphapkyluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản