intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu tạm ứng C32 - HD

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mẫu tạm ứng C32 - HD
  • Mẫu C32 - HD ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ - BTC ngày 30/03/2006 của bộ trưởng bộ tài chính ban hành là mẫu tạm ứng cho các cá nhân, các doanh nghiệp sử dụng với mục đích tạm ứng trước nguồn kinh phí để duy trì đáp ứng nhu cầu công việc hoặc giải quyết các vẫn đề cá nhân theo hợp đồng thanh toán lương.

    doc1p ngoc170216 14-03-2019 82 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu tạm ứng C32 - HD
p_strCode=mautamungc32hd

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2