Miễn thu lệ phí hộ tịch

Xem 1-11 trên 11 kết quả Miễn thu lệ phí hộ tịch
 • Quyết định 88/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung đối tượng được miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf2p crispy 07-08-2009 168 12   Download

 • Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam

  doc0p 1huutri 06-08-2009 66 7   Download

 • Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam

  doc1p crispy 07-08-2009 198 10   Download

 • Quyết định 88/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung đối tượng được miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 59 6   Download

 • Thông tư 64/2017/TT-BTC ban hành về việc hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác ...

  pdf4p thongtucp 03-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 56 5   Download

 • Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung đối tượng được miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 57 5   Download

 • Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 74 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ MỘT SỐ TIỂU TIẾT CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH LỆ PHÍ HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI (Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

  pdf2p nuockhoangchanh 29-12-2011 67 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ MIỄN PHÍ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf30p thanlannho 31-05-2011 37 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ MIỄN PHÍ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf27p thanlannho 02-06-2011 20 1   Download

Đồng bộ tài khoản