intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình chính quyền đô thị

Xem 1-20 trên 79 kết quả Mô hình chính quyền đô thị
 • Nghiên cứu nhằm: (1) Phân tích đặc thù của xã hội đô thị để thấy rằng quản trị đô thị và quản lý ngân sách đô thị cần có sự khác biệt so với nông thôn; (2) Đánh giá thực trạng quản trị đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù - trường hợp TP.HCM; và (3) Đưa ra các khuyến nghị về phân cấp ngân sách và quản trị đô thị cho một đô thị lớn như TP.HCM, trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền đô thị.

  pdf12p vihitachi2711 03-05-2019 39 7   Download

 • Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị nhằm đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình đô thị, đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển của các đô thị Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề án này cùng với kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường là cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp...

  pdf130p lanlan38 01-04-2013 227 84   Download

 • Bài viết Hướng tới xây dựng mô hình chính quyền địa phương đô thị ở Việt Nam khái quát chung về tổ chức chính quyền địa phương tại VN, quan điểm, định hướng của Đảng, NN và tinh thần Hiến pháp năm 2013 về xây dựng chính quyền địa phương đô thị,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 80 8   Download

 • Nội dung áo cáo trình bày tổng quan các nghiên cứu về chính quyền đô thị tại Việt Nam, đặc trưng của bốn đô thị trực thuộc trung ương, đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị thông qua cách tiếp cận định tính từ kết quả khảo sát TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, đánh giá hiệu quả về mặt tài chính và kinh tế của quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện hành thông qua ước lượng định lượng một số tình huống.

  pdf0p kloiroong10 21-08-2017 58 8   Download

 • Luận văn có những nhiệm vụ cụ thể sau: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chính quyền đô thị, mô hình tổ chức của chính quyền đô thị và chính quyền đô thị thành phố trực thuộc tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức bộ máy chính quyền đô thị và đô thị thành phố trực thuộc tỉnh tại một số quốc gia trên thế giới. Tìm hiểu thực trạng và phân tích những hạn chế của tổ chức bộ máy chính quyền đô thị thành phố trực thuộc tỉnh ở Lào hiện nay.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 28 0   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 146 năm 2020 với các bài viết Đảng bộ văn phòng Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy thế mạnh trong nhiệm kỳ mới; mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng băn khoăn về cơ chế kiểm soát quyền lực...

  pdf20p quenchua8 29-09-2020 5 0   Download

 • 1. Đặt vấn đề 1. Việt Nam đã trải qua 22 năm đổi mới (1986 - 2008), đã thực hiện một sự chuyển đổi lớn lao từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung (hệ quả của nó là quan liêu, bao cấp) sang cơ tế kinh tế thị trường. Mô hình quản lý kinh tế mới đã làm cho Việt Nam phát triển và hội nhập nhanh chóng. Tiềm lực và vị thế kinh tế đã được tăng so với trước năm 1986 nhiều lần.

  pdf7p anhnangmuahe2013 05-03-2013 97 23   Download

 • Bài viết này đề xuất một giải pháp cụ thể cho một nền tảng kết nối – chia sẻ thông tin cho hệ sinh thái ĐTTM. Giải pháp lấy con người làm trọng tâm, giải quyết các yêu cầu về mặt kỹ thuật cho tương tác giữa cư dân, doanh nghiệp với chính quyền đô thị nhằm cải thiện sự “thông minh” trong các quyết định của các bên trong một ĐTTM.

  pdf8p vishizuka2711 07-04-2020 22 1   Download

 • Bài viết trình bày các vấn đề cần được làm rõ, bao gồm: Thứ nhất, về tên gọi và phạm vi điều chỉnh, điều này sẽ quyết định việc nên ban hành một luật chung hay luật cụ thể áp dụng cho ba đặc khu; thứ hai là vị trí và tính chất của đặc khu: đặc khu nên là lãnh thổ đô thị trực thuộc tỉnh hay trực thuộc trung ương; thứ ba là: mô hình chính quyền đặc khu nên áp dụng mô hình chính quyền địa phương hay cấp chính quyền địa phương

  pdf7p vidoha2711 09-09-2020 9 0   Download

 • Đặt vấn đề 1. Việt Nam đã trải qua 22 năm đổi mới (1986 - 2008), đã thực hiện một sự chuyển đổi lớn lao từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung (hệ quả của nó là quan liêu, bao cấp) sang cơ tế kinh tế thị trường. Mô hình quản lý kinh tế mới đã làm cho Việt Nam phát triển và hội nhập nhanh chóng. Tiềm lực và vị thế kinh tế đã được tăng so với trước năm 1986 nhiều lần. Hai thành tựu nổi bật là Việt Nam không chỉ sản xuất...

  pdf8p beembank123 20-06-2013 94 19   Download

 • Luận án bao gồm 4 chương với các nội dung tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; lý luận về chế độ tự quản địa phương; lịch sử tự quản địa phương và đặc trưng tự quản địa phương vùng nông thôn và đô thị trên thế giới; yếu tố tự trị, tự quản trong lịch sử và hiện tại của mô hình chính quyền địa phương Việt Nam và vấn đề áp dụng chế độ tự quản địa phương trong đổi mới chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

  pdf216p kequaidan6 15-07-2020 29 8   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền ở các làng đô thị hóa thành phường tại Hà Nội" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về mô hình quản lý di tích, lễ hội ở cấp cơ sở hiện nay, mô hình chính quyền phường nắm quyền quản lý di tích lễ hội,...

  pdf10p thuyhuynh02 04-03-2016 34 4   Download

 • Báo cáo 199/BC-UBND năm 2013 kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần IX Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  doc22p kevinle124 29-05-2014 47 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf16p meoconbatbuom 28-05-2011 89 5   Download

 • Trong số các ứng dụng đó có mô hình của Black-Scholes. Mô hình này đã được sử dụng rất thành công trong việc đánh giá quyền chọn mua (option) trên các thị thường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

  pdf4p cumeo2008 02-07-2018 28 1   Download

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu hiện trạng xử lý rác tại một số vùng nông thôn đô thị hoá ở miền Bắc và xây dựng mô hình thu gom, xử lý rác thải khả thi, đảm bảo vệ sinh môi trường với mục tiêu nghiên cứu thành phần của rác thải, đánh giá nhận thức của người dân và cấp chính quyền về vấn đề rác thải, đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình thu gom, xử lý rác hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn đô thị hóa.

  pdf83p baobinh1311 17-10-2012 244 92   Download

 • Dự án do JICA hỗ trợ với tên “Quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khả thi về giao thông vận tải đô thị khu vực TPHCM” được thực hiện với những mục tiêu chính sau: xây dựng quy hoạch tổng thể (QHTT) về hệ thống giao thông đô thị toàn diện cho khu vực TPHCM tới năm 2010 và 2020; xây dựng kế hoạch hành động ngắn hạn trên cơ sở QHTT đã xây dựng và tiến hành nghiên cứu khả thi đối với các dự án ưu tiên được lựa chọn; tiến hành chuyển giao công nghệ về chuẩn bị cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình và lập quy hoạch cho đối tác Việt Nam trong quá trình thực hiện nghiên cứu.

  pdf128p tuanhung_vn 18-04-2015 149 34   Download

 • Ứng dụng mô hình Markowitz ở Việt Nam Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý thuyết của Markowitz cho rằng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro phi hệ thống đối với các nhà đầu tư. Danh mục đầu tư của chúng ta sẽ gồm 5 cổ phiếu: AGF, GIL, GMD, NKD, REE. I.Mục thiết lập mô hình Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý thuyết của Markowitz cho rằng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro phi hệ thống đối với các nhà đầu tư.

  pdf15p butmaulam 28-10-2013 150 28   Download

 • Khi ta muốn tìm hiểu về bản chất và đặc tính của các mô hình chính quyền khác nhau, thì việc đầu tiên phải làm là xác định xem "nhà nước là gì?" Cho đến nay đây vẫn là một vấn đề còn nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng nhà nước [là tác nhân] thực hiện một số công việc nào đó; những người khác thì lại cho rằng không phải là nhà nước mà là chính quyền theo quả đầu hoặc cai trị bởi một bạo chúa. ...

  pdf30p meoconlaoca 25-06-2011 86 19   Download

 • tài liệu gồm 4 chủ đề chính: chủ đề 1 - khu dự trữ sinh quyển kiên giang: giá trị, bảo tồn và phát huy phát triển bền vững; chủ đề 2 - bảo tồn và sử dụng bền vững các tài nguyên của phú quốc; chủ đề 3 - bảo tồn, phát huy và sử dụng giá trị dự trữ cho phát triển du lịch – mô hình phát triển bền vững; chủ đề 4 - kinh nghiệm quản lý, sinh kế bền vững và nâng cao nhận thức dự trữ sinh quyển – mô hình sinh quyển phát triển bền vững. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf299p hpnguyen1 02-03-2018 45 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình chính quyền đô thị
p_strCode=mohinhchinhquyendothi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2