intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình class

Xem 1-20 trên 132 kết quả Mô hình class
 • Trong bài bào này tác giả trình bày mô hình kiến trúc, các kỹ thuật xây dựng và những thử nghiệm so sánh trong phát triển phần mềm quản lý phòng thí nghiệm V-Class dựa trên kỹ thuật lập trình hường đối tượng thành phần.

  pdf11p uocvong07 14-10-2015 95 16   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về mô hình hóa cấu trúc, mục đích của mô hình cấu trúc, cấu trúc của dữ liệu được sử dụng trong hệ thống, rút ngắn khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới phần mềm, xây dựng thuật ngữ chung cho người sử dụng và người phân tích hệ thống, biểu diễn sự vật, ý tưởng và khái niệm quan trọng trong hệ thống.

  pdf104p kloikloi 07-10-2017 109 2   Download

 • Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization).

  pdf20p cuong1024 06-01-2011 431 124   Download

 • Biểu đồ lớp là gì? Biểu đồ lớp mô tả kiểu của các đối tượng trong hệ thống và các loại quan hệ khác nhau tồn tại giữa chúng; Là một kỹ thuật mô hình hóa tồn tại ở tất cả các phương pháp phát triển hướng đối tượng; Biểu đồ hay dùng nhất trong UML

  pdf29p suatuoiconbo 29-07-2011 609 113   Download

 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 871 96   Download

 • CLASS DIAGRAM (Sơ đồ lớp) là các khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Nó được sử dụng để xây dựng mô hình khái niệm của một ứng dụng trong hệ thống. Sơ đồ lớp cũng có thể được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu(data modeling).Các lớp trong một sơ đồ lớp đại diện cho cả hai đối tượng chính, tương tác trong ứng dụng và các lớp sẽ được lập trình. Class diagram thuộc mô hình UML (unifed modeling language) đây là một ngôn ngữ mô hình chúng ta sẽ được học trong những học kì tới trong môn DATA...

  doc24p thienthanoze 12-11-2012 215 53   Download

 • Mục tiêu: Hiểu sự cần thiết phải kiểm soát các biến cố. Biết cấu trúc các biến cố trong gói AWT. Nắm bắt cách cơ bản để kiểm soát biến cố. Hiểu về lớp vô danh (anonymous class).

  ppt44p ruac0ndangy3u 16-11-2010 205 41   Download

 • Dự án "sStock Control Class Model" được thực hiện nhằm mô tả các mô hình lớp điều khiển cổ, mời các bạn cùng tham khảo nội dung dự án để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc6p xaydungk23 30-12-2015 30 1   Download

 • We extend the relational model of data to consider classes as attribute values, thereby to allow eary and convernient the representation of quantified queries. Facts regarding object classes can be stored and manipulated in the same way as facts regarding object instances. Our model is upwards compatible with the standard relational model

  pdf8p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 16 1   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf100p ddanhthong 13-05-2010 283 105   Download

 • MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN Mục đích của NBYC: Xây dựng mô hình hệ thống sử dụng Use_Case, bắt đầu từ mô hình nghiệp vụ cho các ứng dụng nghiệp vụ; từ mô hình lĩnh vực cho các ừng dụng nhúng, từ đặc tả yêu cầu hệ thống bởi các nhóm khác nhau với phương pháp đặc tả khác nhau. Các loại quan hệ: Actor & Actor t.quát hoá; Actor & Use_case l.kết; Use_case & Use_case .quát hoá / mở rộng / bao gộp. ...

  doc15p doanlmit 02-03-2011 233 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng uml - module 13: thiết kế class', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf131p lqvang02 19-02-2013 91 26   Download

 • Mô hình Object được dùng cho hầu hết các thành phần của ứng dụng như class, attributes, operations, relationships, components, và các cấu trúc khác (ngoại trừ dữ liệu) liên quan đến tính hiệu quả của bộ nhớ Đối tượng gì được tạo trong bộ nhớ, chúng giao tiếp nhau như thế nào, mỗi đối...

  pdf44p muaythai3 30-10-2011 102 8   Download

 • Tìm hiểu mục đích của công đoạn UseCase Analysis vị trí của nó trong chu kỳ sống của QT PTPM Xác định các class thực hiện một use- case flow of events Phân phối các hành vi (behaviour) của usecase về các class của nó, thông qua việc xác định nhiệm vụ của các class Phát triển các use-case realization mô hình hóa collaboration giữa các thể hiện của các class đã xác định.

  pdf79p lqvang02 19-02-2013 60 8   Download

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.3 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các thành phần trong mô hình lớp (Class Diagram - UML) với EER, chuyển từ mô hình lớp sang EER.

  ppt14p saobien_09 06-02-2018 28 4   Download

 • In this paper, a new language model, the Multi-Class Composite N-gram, is proposed to avoid a data sparseness problem for spoken language in that it is difficult to collect training data. The Multi-Class Composite N-gram maintains an accurate word prediction capability and reliability for sparse data with a compact model size based on multiple word clusters, called MultiClasses. In the Multi-Class, the statistical connectivity at each position of the N-grams is regarded as word attributes, and one word cluster each is created to represent the positional attributes. ...

  pdf8p bunrieu_1 18-04-2013 47 3   Download

 • We address the rating-inference problem, wherein rather than simply decide whether a review is “thumbs up” or “thumbs down”, as in previous sentiment analysis work, one must determine an author’s evaluation with respect to a multi-point scale (e.g., one to five “stars”). This task represents an interesting twist on standard multi-class text categorization because there are several different degrees of similarity between class labels; for example, “three stars” is intuitively closer to “four stars” than to “one star”. We first evaluate human performance at the task.

  pdf10p bunbo_1 17-04-2013 42 2   Download

 • The paper describes a novel computational tool for multiple concept learning. Unlike previous approaches, whose major goal is prediction on unseen instances rather than the legibility of the output, our MPD (Maximally Parsimonious Discrimination) program emphasizes the conciseness and intelligibility of the resultant class descriptions, using three intuitive simplicity criteria to this end. We illustrate MPD with applications in componential analysis (in lexicology and phonology), language typology, and speech pathology. ...

  pdf7p bunrieu_1 18-04-2013 36 2   Download

 • Although some progress has been made in the area of metaphor understanding, little has been made in metaphor generation. Current solutions rely upon a rather direct encoding of alternatives. There is no computational theory that can account for metaphor generation from basic principles. Although generating all types of metaphors from basic principles is very difficult, there is a subset of metaphors that are prevalent in natural expressions and perhaps more amenable to computational approaches. We call these transparentlymotivated (T-M) metaphors (Jones and McCoy 1992).

  pdf3p bunmoc_1 20-04-2013 38 2   Download

 • In this paper I propose a generalization of lexical association techniques that is intended to facilitate statistical discovery of facts involving word classes rather than individual words. Although defining association measures over classes (as sets of words) is straightforward in theory, making direct use of such a definition is impractical because there are simply too many classes to consider. Rather than considering all possible classes, I propose constraining the set of possible word classes by using a broad-coverage lexical/conceptual hierarchy [Miller, 1990]. ...

  pdf3p bunmoc_1 20-04-2013 37 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình class
p_strCode=mohinhclass

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2