intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình dữ liệu mức khái niệm

Xem 1-20 trên 65 kết quả Mô hình dữ liệu mức khái niệm
 • Mục tiêu của luận án là đề xuất các khái niệm và tìm hiểu tính chất các loại phụ thuộc logic trong mô hình dữ liệu dạng khối như: phụ thuộc Boolean dương, phụ thuộc Boolean dương tổng quát, ánh xạ đóng và mối quan hệ với phép dịch chuyển lược đồ khối,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf105p change01 06-05-2016 74 10   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp thiết kế lược đồ lớp UML từ một mô hình TimeER cho trước trên cơ sở kế thừa các phương pháp chuyển đổi mô hình ER truyền thống sang lược đồ lớp UML trước đây; đồng thời bổ sung thêm các quy tắc chuyển đổi các thành phần có yếu tố thời gian trên mô hình TimeER sang lược đồ lớp UML.

  pdf8p quenchua9 20-11-2020 24 1   Download

 • Mục tiêu: Một số khái niệm ban đầu và giới thiệu về cách tiếp cận tổ chức dữ liệu dùng cơ sở dữ liệu. Nội dung: Giới thiệu các khái niệm, quá trình phát triển hệ CSDL, đặc điểm cũa cách tổ chức dữ liệu dùng CSDL, mô hình dữ liệu

  pdf10p tonlongthinh 17-11-2010 287 72   Download

 • Mô hình dữ liệu đa chiều Nội dung chương • Các khái niệm chính của mô hình dữ liệu đa chiều – Dữ kiện (Fact) – Chiều (Dimension) – Độ thô – Tổng hợp • Các mô hình lưu trữ Mô hình dữ liệu đa chiều • Được đề xuất và thiết kế cho một mục đích phân tích dữ liệu • Mô hình dữ liệu này không phù hợp cho hệ thống OLTP

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 137 37   Download

 • Các mục tiêu • Cách thức quản lý dữ liệu dựa trên phương pháp database có nhiều ưu điểm hơn phương pháp filebased. – Định nghĩa các khái niệm cơ bản về quản lý dữ liệu và các thuật ngữ có liên quan – Giới thiệu Mô hình dữ liệu quan hệ và liệt kê các tính năng cơ bản

  ppt51p hoattb12 15-05-2011 183 13   Download

 • Bài giảng Chương 3: Mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm với mục tiêu giúp sinh viên hiểu các khái niệm trong việc mô hình hóa dữ liệu ở mức quan niệm; biết các loại câu hỏi để xác định dữ liệu yêu cầu cho một hệ thống thông tin; vẽ được lược đồ thực thể - mối kết hợp;...

  ppt89p codon_01 13-11-2015 125 8   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 1 và 2 trình bày các khái niệm của một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) và các mô hình dữ liệu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL, mô hình dữ liệu mạng, mô hình thực thể mối kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_03 14-01-2016 58 2   Download

 • Bài 1, 2 - Các khái niệm của một hệ cơ sở dữ liệu và các mô hình dữ liệu. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu, hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một cơ sở dữ liệu, các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các mức của một cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu mạng.

  pdf28p nhanmotchut_3 20-10-2016 42 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 1 của bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản với mục đích giúp các bạn nắm được vai trò của cách tổ chức dữ liệu theo cơ sở dữ liệu, đặc tính của môi trường cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu và ngôn ngữ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p quangdaithuan78 14-01-2017 67 2   Download

 • "Giáo án Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiết 2)" với mục tiêu giúp học sinh nắm được khái niệm mô hình dữ liệu và biết sự tồn tại của các loại mô hình cơ sở dữ liệu; c và các đặc trưng cơ bản của mô hình này.

  pdf3p jijijibaby 25-10-2020 53 0   Download

 • Bài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về chu kỳ sống của một cơ sở dữ liệu, các giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu, khái niệm về hệ thống cơ sở dữ liệu, mục tiêu chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf54p slow_12 26-06-2014 104 10   Download

 • Mục tiêu chương 2: Hiểu được cách mô hình hóa dữ liệu mức quan niệm. Nội dung: Các giai đoạn thiết kế CSDL, một ví dụ, các khái niệm về mô hình thực thể - kết hợp, các ký hiệu trong mô hình ER, hoàn chỉnh thiết kế cho ví dụ.

  pdf12p tonlongthinh 17-11-2010 884 197   Download

 • Đây là bước kiểm tra chất lượng bảng câu hỏi nhằm đảm bảo không có bảng câu hỏi nào thiếu thông tin cần thiết ...Mục tiêu: Một số khái niệm ban đầu và giới thiệu về cách tiếp cận tổ chức dữ liệu dùng cơ sở dữ liệu. Nội dung: Giới thiệu các khái niệm, quá trình phát triển hệ CSDL, đặc điểm cũa cách tổ chức dữ liệu dùng CSDL, mô hình dữ liệu Giải thích vì sao chúng ta cần có cơ sở dữ liệu Giải thích sự phát triển của các hệ quản trị cơ sở dữ...

  pdf62p toan184 11-01-2011 232 109   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Hệ thống thông tin Chương 7 Thiết kế mô hình dữ liệu logic nhằm trình bày về mô hình dữ liệu quan hệ, quan hệ & thuộc tính, khái niệm về các dạng chuẩn, chuẩn hóa các quan hệ, xây dựng mô hình dữ liệu logic, quy trình thiết kế mô hình dữ liệu logic.

  ppt25p xuanlan_12 26-04-2014 62 3   Download

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu một số vấn đề như đã phân tích ở trên trong phạm vi cơ sở dữ liệu quan hệ. Trình bày tổng quan về mô hình dữ liệu quan hệ, các khái niệm FD, bao đóng của một tập thuộc tính, khóa của lược đồ quan hệ,…Đồng thời tập trung trình bày về RFD và khát quát các phương pháp đã được sử dụng để phát hiện FD và RFD.

  pdf132p xacxuoc4321 08-07-2019 22 1   Download

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu một số vấn đề như đã phân tích ở trên trong phạm vi cơ sở dữ liệu quan hệ. Trình bày tổng quan về mô hình dữ liệu quan hệ, các khái niệm FD, bao đóng của một tập thuộc tính, khóa của lược đồ quan hệ,…Đồng thời tập trung trình bày về RFD và khát quát các phương pháp đã được sử dụng để phát hiện FD và RFD.

  pdf26p xacxuoc4321 08-07-2019 27 0   Download

 • "Giáo án Tin học 12 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiết 1)" được biên soạn với mục tiêu giúp học sinh nắm được các kiến thức về khái niệm mô hình dữ liệu và biết sự tồn tại của các loại mô hình cơ sở dữ liệu; khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này.

  pdf2p jijijibaby 25-10-2020 35 0   Download

 • Mô hình E-R được đề xuất bởi P. Chen (1976). Đây là một mô hình mức khái niệm dựa vào việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này.

  ppt19p vietdung2176 20-10-2011 248 56   Download

 • Mô hình quan hệ – thực thể ER (Entity Relationship Model – ER Model) được dùng để thiết kế CSDL ở mức khái niệm (Conceptual data modeling) Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL Mô hình ER như 1 công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình hiện thực database. 4 .Sơ đồ quan hệ – thực thể Sơ đồ quan hệ thực thể (entity relationship diagram - ERD) là biểu diễn hình ảnh của quan hệ thực thể Ba phần tử...

  pdf44p muathu_102 28-01-2013 227 41   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER) được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quá trình thiết kế và cài đặt CSDL; mô hình ER; mô hình ER mở rộng; các vấn đề về thiết kế mức khái niệm.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 194 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình dữ liệu mức khái niệm
p_strCode=mohinhdulieumuckhainiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2