Mô hình lãnh đạo

Xem 1-20 trên 341 kết quả Mô hình lãnh đạo
 • Lãnh đạo dạy học xuất hiện cùng với mô hình nhà trường hiệu quả, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục. Các mô hình lãnh đạo dạy học liên quan đến việc thiết kế - xây dựng, thực thi chương trình giáo dục, liên quan đến đánh giá và vận dụng kết quả đánh giá thực hiện chương trình giáo dục.

  pdf7p visasuke2711 02-05-2019 0 0   Download

 • Lãnh đạo là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong khoa học về tổ chức - nhân sự. Đó là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức[1]. Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng và dẫn đắt hành vi của cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức.

  ppt36p sunflower7483 27-11-2010 481 161   Download

 • Bài giảng Lãnh đạo theo tình thế do Đỗ Tiến Long biên soạn trình bày về lý luận lãnh đạo theo tình thế; mô hình lãnh đạo của Fiedler; mô hình lãnh đạo của Tannenbaum và Schmidt; mô hình lãnh đạo của của Hersey & Blanchard; mô hình lãnh đạo của Robert House; mô hình lãnh đạo chuẩn tắc của Victor Vroom; hợp nhất lý luận về lãnh đạo; khi nào sự lãnh đạo trở nên không cần thiết.

  ppt41p cocacola_02 03-10-2015 84 35   Download

 • Mô hình lãnh đạo 4L Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về mô hình 4L trong lãnh đạo. Tôi may mắn được lĩnh hội thuật lãnh đạo từ những bậc thầy về lãnh đạo như John C. Maxwell, Jack Canfield và sếp tôi – anh Chris Harvey, CEO của VietnamWorks. Và mô hình này được khơi nguồn từ những bài học đó. Bài viết của chị Hà Huệ Chi - GĐ Marketing & Operations của VietnamWorks về mô hình lãnh đạo 4L (Listen - Learn - Love - Lead) ...

  pdf4p banhbeonhantom 26-07-2013 83 16   Download

 • Cách tiếp cận ngẫu nhiên, mô hình lãnh đạo ngẫu nhiên của fiedler, thuyết lãnh đạo tình huống của hersey và blanchard, thuyết đường mục tiêu,... là những nội dung chính trong chương 3 "Cách tiếp cận ngẫu nhiên về lãnh đạo" thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tano_tano 05-11-2015 59 15   Download

 • Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối với nhà quản trị bán hàng. Tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf17p tangtuy16 01-07-2016 23 7   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 3: Cách tiếp cận ngẫu nhiên về lãnh đạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Cách tiếp cận ngẫu nhiên, so sánh cách tiếp cận lãnh đạo phổ quát và ngẫu nhiên, mô hình lãnh đạo ngẫu nhiên của Fiedler, thuyết lãnh đạo tình huống của Hersey và Blanchard. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen14 16-01-2017 64 6   Download

 • Bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Lãnh đạo bằng lý trí và tình cảm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khả năng và năng lực, các mô hình lãnh đạo tinh thần, các giả định, tiến trình nhận thức, tư duy độc lập, phát triển trí tuệ của lãnh đạo, tư tưởng cởi mở, tư duy hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen14 16-01-2017 33 6   Download

 •  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 19: Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãnh đạo là gì, mô hình lãnh đạo đối với quản trị bán hàng, Sử dụng tiền thưởng trong quá trình lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp trong quá trình lãnh đạo, một số nguyên tắc của hoạt động lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p doinhugiobay_05 02-12-2015 31 5   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo, mô hình lãnh đạo đối với quản trị bán hàng, sử dụng tiền thưởng trong quá trình lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp trong quá trình lãnh đạo, một số nguyên tắc của hoạt động lãnh đạo.

  doc16p buihuy89 21-09-2009 1007 529   Download

 • Đây là một trong những giáo trình đào tạo Marketing Manager của Vietnam Marcom.Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự lãnh đạo. Các khái niệm lãnh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô hình lãnh đạo đối với nhà quản...

  pdf17p jolie 02-03-2009 536 333   Download

 • Trong mô hình quản trị công ty, người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng. Những biến cố về quản trị trong các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trong 5 năm qua cho thấy nhu cầu cấp thiết về một mô hình lãnh đạo kinh doanh mới trong thế kỷ 21: Nhà lãnh đạo được tin cậy. Trong 50 năm qua, hơn 1000 nghiên cứu đã được thực hiện nhằm tìm kiếm hình mẫu chuẩn, tác phong điển hình và đặc tính nổi bật của một nhà lãnh đạo tầm cỡ. Những biến cố quản trị trong các tập...

  pdf8p ko_can_nick 31-08-2010 272 147   Download

 • Những mô hình và lý thuyết trong nghiên cứu về lãnh đạo: Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo, thuyết đường dẫn đến mục tiêu, mô hình lãnh đạo của P.Hersey- K.Blanchard, mô hình ngẫu nhiên của Fiedler, mô hình ra quyết định của H.Vroom/Yetton/Jago.

  ppt47p sasu111 13-03-2014 246 95   Download

 • Luận văn với đề tài "Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp_trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam" là một nghiên cứu khám phá, cung cấp cho doanh nghiệp thêm tư liệu để có cách nhìn nhận, so sánh, đánh giá, nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo nhằm đạt kết quả cao cho tổ chức.

  pdf231p nickluvik123 23-06-2014 100 31   Download

 • Chương 11 Cơ sở tiếp cận vai trò lãnh đạo thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: so sánh công việc quản lý và lãnh đạo, tóm tắt các kết luận các lý thuyết đặc trưng, xác định các hạn chế của các lý thuyết hành vi, trình bày mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler, giải thích lý thuyết lãnh đạo theo tình huống của Hersey và Blanchard, tóm tắt lý thuyết trao đổi thành viên lãnh đạo.

  pdf22p expensive_12 07-07-2014 78 30   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng" trình bày các nội dung sau: lãnh đạo là gì?, mô hình lãnh đạo đối với quản trị bán hàng, sử dụng tiền thưởng trong quá trình lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp trong quá trình lãnh đạo, một số nguyên tắc của hoạt động lãnh đạo.

  pdf17p anhduongit 22-01-2015 78 28   Download

 • Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới đã áp dụng mô hình lãnh đạo tập thể và thành công rực rỡ. Doanh nhân chỉ có thể đối đầu với những thách thức trong tương lai khi và chỉ khi xây dựng và duy trì được một tập thể lãnh đạo hùng mạnh, linh hoạt, đa dạng và đoàn kết mật thiết xung quanh mình. Nhiều người vẫn cho rằng, CEO là người duy nhất có khả năng làm thay đổi cả công ty. Lối tư duy này không chỉ đáng ngại mà còn thiếu công bằng.

  pdf6p bibocumi7 27-09-2012 58 6   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Chương 3: Cách tiếp cận ngẫu nhiên về lãnh đạo là nhằm khám phá mỗi liên hệ giữa lãnh đạo hữu hiệu với hoàn cảnh diễn ra các hoạt động; tiếp cận việc lãnh đạo hữu hiệu phụ thuộc vào các yếu tố. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf32p cocacola_08 16-11-2015 29 4   Download

 • Luận án nhằm phát triển và kiểm định thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp với 4 thành phần; đo lường ảnh hưởng của các thành phần trong mô hình định hướng quan hệ, định hướng nhiệm vụ và định hướng đại diện/tham gia đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf38p change06 14-06-2016 32 2   Download

 • Các mô hình tổ chức Có hai mô hình chủ đạo Unterordnungskonzern: Tập đoàn kinh tế phụ thuộc hoặc tập đoàn kinh tế theo thứ bậc và Gleichordnungkonzernen: Tập đoàn kinh tế đồng cấp hoặc tập đoàn kinh tế không phụ thuộc. Đối với TĐKT đồng cấp, vị thế bình đẳng giữa các DN thành viên (không có DN chi phối). Các DN tự ký kết hợp đồng để hình thành sự chỉ đạo thống nhất (cho phù hợp với khái niệm TĐKT của luật).

  pdf3p bibocumi24 02-01-2013 76 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mô hình lãnh đạo
p_strCode=mohinhlanhdao

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản