intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình luân canh 2 lúa

Xem 1-20 trên 20 kết quả Mô hình luân canh 2 lúa
 • Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế xuất phát từ nông nghiệp cho nên nông nghiệp vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân…Ngày nay bạn bè trên thế giới biết đến Việt Nam là một cường quốc về sản xuất và xuất khẩu gạo, đặc biệt ngày 07/11/2006 Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới ( Wold Trade Organnization - WTO) đã tạo ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế nhất là các ngành xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên hội nhập cũng tạo một thuận lợi...

  pdf72p vovantungqtkd5a 09-01-2013 179 61   Download

 • Việt Nam là nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, mà nông nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Để tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển thì phải có nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đồng Bằng Sông Cửu Long luôn giữ là một vùng kinh tế sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa trọng điểm của cả nước. Hằng năm, vùng Đồng Bằng này sản xuất trên 50% lượng lúa, cung cấp 70% lượng trái cây, 52% sản lượng...

  pdf71p vovantungqtkd5a 03-01-2013 237 79   Download

 • Ngày nay, khi Việt Nam đã và đang gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa thì việc phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng được quan tâm nhiều nhất. Trong đó, nền kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam. Nông nghiệp là ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu các loại hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đảm bảo an ninh lương thực và góp phần ổn định chính trị -...

  pdf58p vovantungqtkd5a 09-01-2013 128 42   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang qua việc phỏng vấn 64 hộ đang canh tác mô hình luân canh lúa màu và độc canh lúa. Áp dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích chi phí - lợi ích và hồi qui tương quan cho thấy hiệu quả sản xuất của mô hình lúa – màu cao hơn mô hình thâm canh lúa 3 vụ liên tục; tổng thu nhập và lợi nhuận của mô hình lúa – màu cao hơn mô hình lúa 3 vụ gấp 2 lần. Thu nhập của mô hình lúa – màu...

  pdf8p sunshine_9 23-07-2013 149 34   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 05 đến 11/2011 thông qua khảo sát 170 hộ nhằm phân tích hiện trạng kỹ thuật và kinh tế-xã hội của mô hình sản xuất Tôm sú - Lúa (TL) ở các huyện giáp biển của ba tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Kết quả cho thấy năng suất tôm nuôi đạt 172,82 kg/ha/vụ với tổng chi phí trung bình 17,3 tr.đ/ha/vụ, thu nhập từ thủy sản đạt 37,2 tr.đ/ha/vụ (tôm nuôi chiếm 69,1%), mang lợi nhuận đạt 19,88 tr.đ/ha/vụ và 77,65% số hộ có lời từ thủy sản...

  pdf11p dove_12 10-06-2013 73 14   Download

 • Thực nghiệm này nhằm cải tiến kỹ thuật ương và nuôi xen canh tôm càng xanh (TCX) trong ruộng lúa từ đó nâng cao hiệu quả của mô hình tôm - lúa. TCX được ương 30-45 ngày với mật độ 13 con /m2 . Mật độ nuôi trên ruộng lúa là 1-2 con/m2 . Tại Bạc Liêu, TCX nuôi trong ruộng lúa năng suất đạt 441 kg/ha/vụ, kích cỡ 30-35 con/kg, lợi nhuận 3-11 triệu đồng/ha/vụ.

  pdf11p vimississippi2711 04-12-2020 5 0   Download

 • Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Phân tích sự thay đổi mô hình canh tác lúa tại tỉnh An Giang trong giai đoạn 2007 - 2010 đánh giá mô hình canh tác lúa tại tỉnh An Giang năm 2007 và năm 2010; chồng lớp 2 bản đồ canh tác lúa năm 2007 và 2010, xác định khu vực biến động; phân tích sự chuyển đổi giữa các mô hình canh tác lúa trong giai đoạn trên.

  pdf35p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 56 3   Download

 • Mô hình nuôi tôm sú - lúa luân canh được thực hiện tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang từ năm 2017-2018 nhằm đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với vùng đất phèn bị nhiễm mặn vào mùa khô. Vụ nuôi tôm bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 9, và vụ lúa Đông Xuân bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau.

  pdf13p vimississippi2711 04-12-2020 1 0   Download

 • Đã có rất nhiều hộ nông dân giàu lên nhờ nuôi tôm sú. Tỉnh Bạc Liêu với điều kiện tự nhiên phù hợp, thuận lợi cho việc NTTS mà nhất là tôm sú. Có rất nhiều mô hình nuôi tôm sú như: Thâm canh, bán thâm canh, quãng canh cải tiến, mô hình nuôi tôm- lúa, mô hình tôm- rừng…với mức độ đầu tư khác nhau, yêu cầu kỹ thuật khác nhau và cần điều kiện tự nhiên cũng khác nhau. Nuôi tôm thâm canh và quãng canh cải tiến là hai mô hình được nhiều nông dân áp dụng hiện nay ở Bạc Liêu nên...

  pdf110p vovantungqtkd5a 07-01-2013 353 133   Download

 • Thí nghiệm so sánh hiệu quả kỹ thuật và kinh tế giữa mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh và luân canh với trồng lúa được thực hiện năm 2003 và 2004 tại hệ thống ruộng thí nghiệm ở Ô Môn. Ruộng thí nghiệm có diện tích 100 m2 . Thí nghiệm 1 (mô hình xen canh) và 2 (mô hình luân canh) thả nuôi mật độ 2 con/m 2 với hai nghiệm thức kích cỡ tôm thả: tôm bột (PL) và tôm giống. Thí nghiệm 3 (mật độ 1 PL/m2 ) và 4 (mật độ 2 PL/m2 )...

  pdf7p dove_12 10-06-2013 68 9   Download

 • Trồng lúa vụ Đông Xuân, sau đó xuống khoai mỡ, hoặc lúa Đông Xuân – khoai mỡ - tranh thủ vụ củ cải trắng là cơ cấu cây trồng được nông dân các ấp: Long Hòa 2, Long Hòa 1 và Long Phước của xã Long Mỹ, huyện Mang Thít xây dựng thực hiện hàng năm trên đất lúa. Diện tích trồng tuy không nhiều (trên dưới 15 ha) nhưng mô hình này ổn định gần 10 năm nay. Sự bền vững trong canh tác cộng với chất lượng ngon của sản phẩm nên nơi đây là điểm đặt mua...

  pdf3p lotus_2 15-01-2012 62 6   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu mô hình tính toán lượng phát thải CH4 từ canh tác lúa nước. Chương 2: Tính toán phát thải CH4 từ canh tác lúa theo mô hình DNDC ở đồng bằng sông Hồng. Chương 3: Phát thải CH4 từ canh tác lúa nước ở đồng bằng sông Hồng.

  pdf20p truongtien_05 28-03-2018 37 3   Download

 • Việc nghiên cứu lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp và hiệu quả cho vùng đồng bằng sông Hồng là rất quan trọng, kết quả của dự án "Nghiên cứu và ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả kinh tế cao vùng đồng bằng sông Hồng" đã xác.định được 7 công thức luân canh cây trồng của 3 cơ cấu cây trồng cho 3 loại đất. Hiệu quả kinh tế của các công thức luân canh mới cao hơn công thức cũ từ 21,150 triệu đồng đến 39,954 triệu đồng (35,2-126,2%).

  pdf0p hanh_tv29 20-04-2019 32 1   Download

 • Có nhiều hình thức nuôi tôm trên ruộng lúa: Mô hình nuôi 2 vụ lúa xen canh 1 vụ tôm, 1 vụ lúa luân canh 1 vụ tôm, mô hình 2 vụ lúa luân canh 1 vụ tôm. Hiện nay 2 mô hình nuôi luân canh 1 vụ lúa 1 vụ tôm và mô hình nuôi luân canh 2 vụ lúa 1 vụ tôm được áp dụng rộng rải, đặc biệt là hiện nay đa phần người dân không sạ lúa vụ 3.

  doc3p pretty3 02-08-2010 389 90   Download

 • KỸ THUẬT NUÔI TÔM CÀNG XANH TRÊN RUỘNG LÚA 1. Các hình thức nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa ở Việt Nam - Mô hình 2 vụ lúa xen canh 1 vụ tôm: ruộng được trồng 2 vụ lúa Hè -Thu và Đông - Xuân. Tôm được nuôi kết hợp với lúa Hè - Thu và thu hoạch trước khi bắt đầu vụ Đông Xuân. Mô hình này thích hợp cho vùng lũ thấp, vẫn giữ sản xuất lúa Hè Thu. - Mô hình 1 vụ lúa luân canh 1 vụ tôm: ruộng không trồng vụ lúa Hè -Thu mà chỉ...

  pdf5p trautuongquan 01-02-2013 293 68   Download

 • Trang Bảng 2.1: Diện tích nuôi tôm càng xanh ở các Tỉnh ĐBSCL trong năm 2005 và kế hoạch phát triển năm 2006 5 Bảng 2.2: Mật độ và tỷ lệ sống tôm nuôi trong mô hình tôm-lúa luân canh ở ĐBSCL 9 Bảng 4.1: Kinh nghiệm canh tác theo hai mô hình lúa-cá kết hợp và tôm sú nuôi trong mùa mưa ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng năm 200516 Bảng 4.2: Mức độ thành công của hai mô hình lúa-cá kết hợp và tôm sú nuôi trong mùa mưa ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng năm 2005...

  pdf40p thiepmoi123 24-06-2013 141 29   Download

 • The study on Giant Freshwater Prawn culture in the alternative rice-prawn system was implemented in O Mon, Co Do, Thot Not and Vinh Thanh districts, Can Tho city in 2005. The experiment was conducted with two treatments in which post larvae stocked at 4 ind./m2 and juveniles stocked at 2 ind./m2 .

  pdf7p kem3mau 13-06-2013 38 4   Download

 • Nội dung luận văn được trình bày như sau. Chương 1 giới thiệu về hoàn cảnh, đặt vấn đề, mô tả phương pháp đề xuất, và cách nội dung trong luận văn được trình bày. Chương 2 trình bày về kiến thức nền tảng về mạng nơron nhân tạo truyền thẳng nhiều tầng. Chương 3 trình bày về bài toán dự đoán điểm đích của chuyến taxi và phương pháp đội MILA lab giải quyết vấn đề cũng như bài toán tìm số lượng đầu vào tối ưu cho mạng nơron nhân tạo nhiều tầng truyền thẳng để cải tiến mô hình của đội MILA lab.. Chương 4 trình bày mô hình đề xuất, xây dựng thử nghiệm và kết quả thực nghiệm của phương pháp.

  pdf61p hanh_tv25 02-04-2019 35 4   Download

 • Nội dung bài viết giới thiệu rằng vùng đất xám Đồng Tháp Mười, vừng là cây trồng luân canh tăng vụ đạt hiệu quả kinh tế khá cao trên đơn vị diện tích đất. Nhưng kỹ thuật canh tác của nông dân theo hướng quãng canh, vì vậy năng suất còn thấp so với tiềm năng. Các nghiên cứu bổ sung hợp phần kỹ thuật để hoàn thiện quy trình trồng vừng trên đất lúa vùng đất xám Đồng Tháp Mười được thực hiện trên 4 huyện: Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Đức Huệ (Long An) và Hồng Ngự (Đồng Tháp).

  pdf7p hanh_tv29 20-04-2019 21 0   Download

 • Có thể nói đó là những thành công lớn mà không phải doanh nghiệp nào mong muốn cũng đạt được. Nhưng bên cạnh những nhận thức đúng đắn vẫn còn tồn tại những lệch lạc kìm hãm sự phát triển của công tác QLCL ở Việt Nam. 2.2. Những quan điểm còn lệch lạc dẫn tới thực trạng sau: Hoạt động QLCL trong một số doanh nghiệp còn mang tính tự phát thiếu sự nghiên cứu và định hướng khoa học. Một số doanh nghiệp còn lúng túng trong việc lựa chọn mô hình quản lý chất lượng. Sự hiểu...

  pdf8p caott8 21-06-2011 63 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình luân canh 2 lúa
p_strCode=mohinhluancanh2lua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2