intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mô hình quy hoạch

Xem 1-20 trên 1044 kết quả Mô hình quy hoạch
 • Phần 1 của cuốn sách "Phương pháp toán kinh tế trong quản trị kinh doanh xây dựng" gồm 3 chương đầu, cung cấp cho bạn đọc những nội dung sau: Chương 1 - Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế; Chương 2 - Mô hình tương quan, hồi quy và dự báo; Chương 3 - Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thực trạng phát triển kinh tế biển và kết quả phân tích SWOT, bài viết đã đề xuất một số giải pháp kinh tế - xã hội đồng bộ bảo đảm và nâng cao đời sống kinh tế của người dân trên đảo, củng cố an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế biển: quy hoạch và thu hút đầu tư đồng bộ; kiến tạo văn hóa, tạo sản phẩm thúc đẩy phát triển du lịch; xây dựng và áp dụng trên diện rộng các mô hình cộng đồng tham gia bảo tồn và khai thác, sử dụng bền vững các hệ sinh thái biển.

  pdf7p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp xúc trực tuyến của cử tri tại tỉnh Long An, dựa trên việc tích hợp khung Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB). Phân tích được thực hiện bằng PLS-SEM với quy mô mẫu gồm 201 người tham gia cho thấy rằng tính hữu ích được nhận thức là yếu tố dự báo quan trọng nhất về thái độ của người tham gia.

  pdf12p viambani 18-06-2024 1 1   Download

 • Nội dung của cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giảng dạy và yêu cầu đối với môn học Mô hình Toán kinh tế cho sinh viên của Học viện Tài chính thuộc tất cả các hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf130p khanhchi2590 10-06-2024 6 0   Download

 • Cuốn sách được bố cục gọn nhẹ với 3 chương tương ứng với 3 dạng mô hình cơ bản được đề cập trong giáo trình Mô hình Toán kinh tế: Mô hình tối ưu tuyến tính hay bài toán qui hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; Mô hình Bài toán vận tải và một số mô hình tối ưu phi tuyến tiêu biểu. Trong mỗi chương đều có các phần: tóm tắt lý thuyết, các bài tập giải mẫu và các bài tập tự giải (có hướng dẫn và đáp số).

  pdf157p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu này xác định vùng đất phù hợp cho loài cây Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển bền vững loài cây này tại tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp các lớp nhân tố sinh thái ảnh hưởng thông qua mô hình phối hợp tuyến tính có trọng số trong GIS để thiết lập bản đồ phù hợp cho loài cây Huỷnh ở tỉnh Quảng Bình.

  pdf10p viamancio 04-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Cảnh quan văn hóa trong phát triển du lịch bền vững một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam" dựa trên việc phân tích các chính sách, chiến lược phát triển du lịch vĩ mô kết hợp với đánh giá tình hình hiện trạng một số địa phương điển hình để làm rõ những điểm mạnh, hạn chế cùng với thời cơ và thách thức mà một số điểm đến danh thắng tại Việt Nam đang gặp phải. Qua đó, tác giả cũng thảo luận một số ý kiến đề xuất mô hình giải pháp và gợi mở các vấn đề cần quan tâm mở rộng nghiên cứu.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 5 1   Download

 • Những hiểu biết về phân bố tần số theo kích thước cây rừng là điều thực sự cần thiết để quản lý hệ sinh thái rừng bền vững. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc điểm của các đại lượng sinh trưởng, lựa chọn và so sánh các phân bố tốt nhất cho phân bố tần suất của chúng tại Lào Cai.

  pdf12p viamancio 03-06-2024 3 0   Download

 • Bài viết trình bày sự phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ nước ta chịu sự tác động và ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển khoa học và công nghệ. Công nghệ đo đạc và bản đồ đã có nhiều thay đổi trong việc tạo lập, duy trì hạ tầng kỹ thuật hiện đại và thu nhận, xử lý, cung cấp các sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ với độ chính xác cao, thông tin phong phú, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả cho các yêu cầu nghiên cứu, quy hoạch và quản lý lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao dân trí.

  pdf11p viamancio 04-06-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu này xác định vùng đất phù hợp cho loài cây Huỷnh (Tarrietia javanica) nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển bền vững loài cây này tại tỉnh Quảng Trị. Phương pháp của nghiên cứu là tích hợp các lớp nhân tố sinh thái ảnh hưởng thông qua mô hình phối hợp tuyến tính có trọng số trong GIS để thiết lập bản đồ phù hợp cho loài cây Huỷnh ở tỉnh Quảng Trị.

  pdf11p viamancio 03-06-2024 2 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Sơ đồ mạng và quy hoạch tuyến tính; Chương 7 - Sơ đồ mạng và nhân vật lực; Các bài toán tập và đáp số về phân tích sơ đồ mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p giangdongdinh 30-05-2024 4 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật "Phân tích tình hình tai nạn lao động 10 năm 2007-2016 và dự báo tần suất tai nạn theo kế hoạch phát triển của công ty than Mạo Khê - TKV đến năm 2025" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tình hình sản xuất, tai nạn lao động trong các mỏ than Hầm lò trên thế giới và ở Việt Nam những năm gần đây; Nghiên Cứu quy luật tai nạn lao động ở Công ty than Mạo Khê - TKV; Dự báo TNLĐ ở Công ty than Mạo Khê - TKV đến năm 2025; Đề xuất các biện pháp khả thi để phòng ngừa tai nạn lao động ở Công ty than Mạo Khê - TKV.

  doc81p viambani 22-05-2024 13 5   Download

 • Bài viết đề xuất một mô hình dựa trên các tác tử sử dụng hệ thống thông tin địa lý để đánh giá xác suất xảy ra va chạm hàng hải tàu biển. Mô hình được đề xuất có tiềm năng cung cấp hỗ trợ quyết định cho việc hướng dẫn quy hoạch giao thông hàng hải tàu biển trong tương lai.

  pdf6p viohoyo 25-04-2024 3 1   Download

 • Bài viết đưa ra 17 điểm điển hình trên tuyến với những nội dung đề xuất cải tạo như sau: Khai thác tối đa chức năng không gian mở; quản lý mật độ, tầng cao và chỉ giới; chỉnh trang kiến trúc mặt đứng, hàng rào; đa dạng hóa các loại cây đường phố; bố trí, quản lý biển hiệu; nâng cao tiện ích đô thị, trang thiết bị hạ tầng cơ sở.

  pdf10p viohoyo 25-04-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Toán kinh tế" Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bài toán dẫn đến bài toán quy hoạch tuyến tính; Các dạng bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát; Phương pháp hình học; Phương pháp đơn hình mở rộng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p khanhchi2520 20-04-2024 3 3   Download

 • Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng mô hình Transit-Oriented Development (TOD) trong quy hoạch đô thị theo định hướng giao thông công cộng đến giá đất và các dự án xung quanh mô hình TOD ở TP.HCM.

  pdf4p vijaychest 24-04-2024 6 3   Download

 • Bài viết trình bày phương pháp thiết kế bộ điều khiển bám tối ưu dựa trên thuật toán OIRL được thiết kế cho tàu mặt nước có bất định trong mô hình. Trong cấu trúc điều khiển một bộ điều khiển ảo được thiết kế dựa trên hàm điều khiển Lyapunov và bộ điều khiển Feed forward được thiết kế cho hệ thống không dừng với số lượng biến trạng thái nhỏ. Nó cho phép phát triển thuật toán OIRL cho quỹ đạo phụ thuộc thời gian.

  pdf14p gaupanda028 22-04-2024 11 5   Download

 • Nghề nuôi cá tra ở An Giang đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Vì vậy, nhu cầu nước cho nuôi cá tương đối lớn. Tuy nhiên, người ta thường bỏ qua nhu cầu nước cho lĩnh vực này trong quy hoạch nguồn nước. Và nhiều tác giả tính nhu cầu nước cho nuôi cá cũng thường bỏ qua việc tính lượng bốc thoát hơi nước và thấm trong quá trình nuôi. Vì vậy, nghiên cứu này áp dụng phương trình bốc hơi mặt nước mở của FAO để tính lượng nước tổn thất do bay hơi và thấm cho các mô hình nuôi cá tra thông qua các dữ liệu khí tượng.

  pdf9p gaupanda028 22-04-2024 9 4   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Quy hoạch phát triển các business park: Mô hình tất yếu cho đô thị hiện đại" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Giới thiệu chung; Chương 2 - Các thế hệ Business Park; Chương 3 - Các thể loại và thành phần chức năng của Business Park; Chương 4 - Phát triển các Business Park; Chương 5 - Quy hoạch Business Park;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 2 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Quy hoạch phát triển các business park: Mô hình tất yếu cho đô thị hiện đại" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Thiết kế công trình trong Business Park; Chương 7 - Một số các Business Park trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2