intTypePromotion=1
ADSENSE

Mối liên hệ giữa kế toán và thuế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mối liên hệ giữa kế toán và thuế
 • Bài viết Sử dụng GMM nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam tập trung sử dụng ước lượng GMM để đánh giá mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa LNKT và TNCT bằng cách xem xét và loại trừ ảnh hưởng của các biến nội sinh trong mô hình hồi quy dữ liệu bảng nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf9p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá sự phát triển của mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam trên phương diện lý thuyết (chính sách). Đánh giá mối liên hệ giữa kế toán và thuế trong thực tiễn áp dụng ở các doanh nghiệp niêm yết, nhận diện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mối liên hệ này, từ đó đề xuất hàm ý chính sách.

  pdf27p cuahapbia 15-09-2021 7 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là mục tiêu của đề tài là đánh giá mối liên hệ giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế ở các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên địa bàn quận Sơn Trà; qua đó đưa ra những gợi ý về công tác kế toán - thuế của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

  pdf26p cuahapbia 15-09-2021 19 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm kiếm bằng chứng ban đầu về hành vi tránh thuế ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sử dụng mẫu nghiên cứu trên một địa bàn quận, vận dụng hai tham số đo lường dấu hiệu tránh thuế là BTD và ETR, kết quả cho thấy các doanh nghiệp nghiên cứu có xu hướng tránh thuế và hành vi này không có sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp khác biệt về ngành nghề và quy mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p despicableme36 12-09-2021 24 1   Download

 • Luận án tìm hiểu và đánh giá sự phát triển của mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam trên phương diện lý thuyết. Tìm hiểu và đánh giá mối liên hệ giữa kế toán và thuế trong thực tiễn, nhận diện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế từ đó đề xuất hàm ý chính sách.

  pdf27p kequaidan6 15-07-2020 20 1   Download

 • Luận án nghiên cứu sự phát triển của mối liên hệ giữa kế toán và thuế trên phƣơng diện lý thuyết ở Việt Nam. Mối liên hệ giữa kế toán và thuế trên thực tiễn; các nhân tố ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế.

  pdf228p kequaidan6 15-07-2020 26 5   Download

 • Trong đề tài này tác giả đã sử dụng các phương pháp như so sánh, thống kê các chỉ tiêu liên quan đến hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và các chỉ số của thị trường như phần bù rủi ro thị trường, hệ số rủi ro Beta. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phần mềm Excel phân tích tính toán sự tương quan giữa chỉ số ROE với các chỉ số như: Môi trường kinh tế xã hội, Vòng quay Vốn lưu động, Vòng quay Vốn cố định, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng Tài sản của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

  pdf4p vivientiane2711 01-07-2020 74 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 trình bày "Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng". Qua nội dung có trong bài giảng, người học có thể giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng và phân biệt giữa các khái niệm này; trình bày nguyên tắc ghi nhận, đánh giá, trình bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng; xử lý các nghiệp vụ dự phòng phải trả trên hệ thống tài khoản kế toán hiện hành và phân biệt cách xử lý về kế toán và thuế liên quan đến dự phòng phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p kimngan29092009 16-10-2018 99 7   Download

 • Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại.

  pdf22p tab_12 29-07-2013 79 9   Download

 • Xử lý các khoản dự phòng là một trong những vấn đề thường không đơn giản trong mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa các công cụ quản lý như Tài chính - thuế - Kế toán, bởi lẽ nó liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí, kết quả lợi nhuận và số thuế thu nhập phải nộp của doanh nghiệp. Cũng chính vì thế mà nó thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau, từ những nhà nghiên cứu ban hành các chinh sách chế độ quản lý đến các doanh...

  pdf33p hocbong1122 19-02-2013 190 49   Download

 • Tùy vào loại hình kinh doanh và đặc thù của ngành nghề kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các chỉ tiêu đã tính toán để đưa ra những nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của DN ; một hoặc một số chỉ số là tốt cũng chưa thể kết luận là DN đang trong tình trạng tốt.

  ppt27p tulip_12 14-01-2013 81 15   Download

 • Mối quan hệ giữa chính sách thuế và chuẩn mực, chế độ kế toán luôn là vấn đề được các nhà xây dựng chính sách của các quốc gia đặc biệt quan tâm. Nghiên cứu lịch sử thông lệ kế toán và chính sách thuế các nước có thể thấy tồn tại 2 quan điểm về mối quan hệ này: Sự thống nhất giữa chính sách thuế và kế toán Theo quan điểm này, các quy định của chính sách thuế và chuẩn mực, chế độ kế toán liên quan có sự thống nhất với nhau. Thông tin kế toán...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 112 14   Download

 • Mỗi lần muốn thay đổi dung lượng đường truyền ta cần phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Đường truyền thuê riêng cung cấp kết nối trực tiếp điểm-đến-điểm giữa các LAN và kết nối nhiều chi nhánh riêng lẻ vào mạng chuyển mạch gói. 2.2.4.X.25 Do đường truyền thuê riêng có chi phí cao nên các nhà cung cấp dịch vụ đã giới thiệu mạng chuyển mạch gói sử dụng đường truyền chia sẻ để giảm bớt chi phí. ...

  pdf6p phuoctam41 19-07-2011 59 3   Download

 • Công nghệ thông tin liên lạc ngày nay đã phát triển một cách nhanh chóng và vượt bực, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Công nghệ thông tin đóng vai trò cốt lõi trong việc cập nhật thông tin cho mọi người, trong dịch vụ viễn thông điện tử dựa trên hệ thống mạng điện thoại, hoạt động độc lập thông qua mạng thuê bao điện thoại.

  pdf11p phuoctam37 11-07-2011 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mối liên hệ giữa kế toán và thuế
p_strCode=moilienhegiuaketoanvathue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2